ADİGE DEVLETİ ARMASI

Bu resim büyük Adige Prensi Yinal’in, yani; dağınık halde, kabilelerle feodal prensliklerle yaşayan Adigelerin bütününü tek bir devlet çatısı altında toplayıp Kafkasların en güçlü otoritesi yapan büyük liderin kurduğu Adige Devleti’nin arması. Adigeler Pşı Yinal Neukh’un hakimiyetinde birleştiler bu birliğe karşı olan kimi prenslerle savaşıldı. Sonuç olarak tüm Adigeler tek bir devlet oldular ordular kurdular. Büyük Yinal aynı atalara sahip olduğumuz hatta aynı ulustan olduğumuz Abhazlar’ı da bu birliğe dahil etmek istedi tıpkı Adige prensleri gibi Abhazya’da da bu birliğe dahil olmak yerine kendi hakimiyetlerini kendi çıkarlarını devam ettirmek isteyen prenslerle savaşıldı.

Abhaz Kralı Ozdemir Yinal ile yaptığı savaşı kaybetti ve Abhazya da bu Adige birliğine dahil oldu. Yinal Abhazya, Abhaz halkınındır mantığı ile Abhazya da nüfuslarını arttıran Mergelleri Abhazya’dan temizledi. Abhazlar da bu birlikten çok memnundular. Öyle ki, bugün Abhazya da bulunan Yinal’in mezarı Abhazlar tarafından yıllarca korundu ve kutsal bir mekan olarak saygı duyuldu.

Tarihten bir kahramanımız ve liderimiz olan Yinal iyi okunmalı, araştırılmalı, insanlara anlatılmalı. Bugün de Yinal’den önce Adigeler Yinal’den önceki ataları gibi parçalanmış ve dağınık bir haldeler…

Yinal’in yaptığı gibi birlik olmak ve bu biliğe Abhaz kardeşlerimizi muhakkak dahil etmek Adigelerin her şeyden önce tek idealleri ve hedefleri olmalı…