ADİGE OCAĞI SÖNMEYECEK

YEMT’ITL Nurbıy
Adige  Mak Gazetesi, Temmuz 2013
Çeviri: AÇUMIJ Hilm

Ulusal bilinci yaşam içerisinde güçlendiren-pekiştiren etkinliklere katılanları gördükçe yiğit süvarilerin bayrağı dalgalandırması, erlik göstermeye hazır savaşçılar gözümüzün önünde canlanmıyorsa da aralarındaki birlikten dolayı onur duyuyoruz. Farklı ükelerde doğmuş olanlar tarihi topraklarında bir araya geldiler. Yaşaları birbirlerinden çok farklı isede bir ortak kaygı-düşünce onları birbirlerine yaklaştırdı.

1763-1864  yıllarındaki Kafkas savaşlarının Adigeler üzerine getirdiği gazap bu günde bizlere dokunuyor, ulusumuzun üzerinde açtığı yara bu günde iyileşmedi. Zorlu savaşların neticesinde Adigeler 55 ülkeye dağıtılımış olarak yaşıyorlar. Soydaşlarımız nerede yaşarlarsa yaşasınlar yönleri vatana dönük, umutları her gün güçleniyor. 21 Mayıs’ta Mıyekuape’de yapılan yas-anma günü  tarih sayfalarında kaybolmayacak bir yer edindi.

Cumhuriyetimizin başkentinin dinlence yerlerinden kent parkının girişinde toplanılarak etkinliğe katılanlar Kızılekim caddesinde yürümeye başladılar. En önde Toplumsal Hareket Adige Xase ile Xase’nin Nahıjlar Konseyi Üyeleri yürüyorlardı. HUNEGO Çatib, STAŞU Yur, PERENIKO Çatib, ŞAHAPTLEKO Kasey, ŞAHPTLEKO Ğuçıps, MEŞFEŞ’U Necdet, NEPSEVU Nihat, HEKUJ Adam, BEĞUŞE Adam, KUYEKO Aslanbıy, ABIDE İsa, BOLEKO Aslan, KUŞU İbrahim, THARKOHO Safiyet, TL’IŞE Saniyet, NEHAYE Aslan, YEDIC Memet, BAJ Kaya, KHUADE Adnan ve diğerlerini görüyoruz.

Büyük bir Adige bayrağını yatık şekilde taşımaları, milli bayraklarımızı ellerinde  taşıyanlar hep insanı düşüncelere sevk ediyor. Grup Filarmoni binasının önünde yapılan yeni anıtın önüne geldiler. Buradaki etkinlikte Adige Xase Thamadesi BEĞUŞE Adam bir konuşma yaptı. Topraklarını korumak üzere canlarını verenler anısına bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.

Anma Etkinliği

Yas-anma etkinliğine katılanlar Cumhuriyet Filarmoni binasına geçtiler. Milli Tiyatro sanatçısı HAKUY Anzavur’un sunumunu yaptığı etkinlikte Adige Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı KUMPIL Murat Rusça ve Adigece olarak yaptığı konuşmada büyük bir kültüre sahip olarak yaşamakta olan soydaşlarımıza Rus-Kafkas savaşlarının getirdiği fekleketin altını çizdi. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan, zor duruma düşen soydaşlarımızdan türeyen nesillerin hala üzerlerinde büyük zorluklar var. Politikacıların başlattığı savaşta yüzbinlerce kişi yandı. Çok zorluk çeken Adige ulusu yok olmadı, köklerine sahip bir şekilde dünyada yaşıyor, tarihi topraklarınıda korudu.

KUMPIL Murat; Adige Cumhuriyeti’nde yaşayan milletler olarak aramızdaki barış ve birliğin  devamı ve yarınlarımızn daha iyi olması üzerine çabaladıklarına değinerek milletimizin-Adigelerin toparlandığını, merhamet sahibi olduğumuzu, konuklara konukseverlikle yaklaşmanın adetlerimizden düşmediği, ocağımızın sönmeyeceğini söyledi.

Adige Xase Başkanı BEĞUŞE Adam konuşmasında dilimizi, gelenek-göreneklerimizi koruyarak geleceğe doğru ilerlememiz gerektiği ve bizden sonra gelen nesillerin bize verecekleri değer karşısında utanmayacağımız şekilde davranmamız gerektiğini, Suriyede yaşayan savaşın ateşi içerisinde bulunan soydaşlarımıza yardım etmemiz gerektiği, düzenli bir yapımız olduğunu içimizde yaşayan halklarında gördüğünü ayrıca Adige birliğini sağlamak üzere ilerlemeler yapmamızın tarihi bir öneme haiz olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Filarmonisi Senfoni Orkastrası anma müzikleri seslendirdi. AC Devlet Şarkı-Dans Ansamblesi ‘İslamey’ Adige tarihine dair bir canlandırma sahneledi. Cumhuriyet ulusal tiyatro sanatçıları  şiirler okudular. ‘Medeya’ isimli tiyatro eserinden bir parçayı sahnelerken ünlü tiyatro sanatçımız VUCIHU Mariyet ulusal bilinç ihtiva eden bir şiir okudu. Aşemez isimli ansamblede anma nitelikli şarkılar okudular.

Etkinlik katılımcılarının en çok etkilendikleri, onurlandıkları çarpıcı sunumu ise Penehes orta öğretim kurumu öğrencisi Uluslarası Adigeyin Yıldızcıkları Festivali birincisi NEPSEV Cennet’in yürekleri kabartan milli bilinç yüklü okuduğu şiirdi. Böylesi bir şekilde yetişmiş, yetişmekte olan gençlerimizle ulusun yüreği atmaya devam ettikçe ocağımızın hiç bir zaman sönmeyeceği Adigelerin biraraya toplanacaklarını candan cumhuriyetimizin güçleneceğini düşünüyoruz.

Yakın bir geçmişte çekilmiş olan NEĞAPLE Askerbıy’in Adigelerin bir araya toplanması konusuna yönelik çektiği belgesel filimde gösterime sunuldu. Filmin hazırlanışı ve etkinlik katılımcılarının konu hakkında söylediklerini gazetemizde ayrıca yayınlayacağız.

Etkinliğe Adige Cumhuriyeti Parlementosu Başkanı Vlademir Narojne, parlemento milletvekilleri, bakanlar, Mıyekuape Kenti İdari Kurumları çalışanları ve diğerleri de katıldılar.