ADİGE HALK KONGRESİ’NİN ADİGEY CUMHURİYETİ’NİN -DEĞİŞİK KÖKENLİ- HALKINA DUYURUSUDUR

Adige Mak
21 Mayıs 2006
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

Bazı bölge ve cumhuriyet görevlilerinin, bazı politik ve toplumsal örgüt yöneticilerinin, Adigey Cumhuriyeti’nin kaldırılacağına ve topraklarının Rusya Federasyonu’nun başka bir yönetim birimine (regionuna) ekleneceğine ilişkin sözlerini daha sık duymaya başladık. Bu tür olumsuz haberler ve bazı politik güç odaklarının bu tür sözlerini yoğun bir biçimde yineleyip durmakta olmaları; Adigey’de ve Adigey dışında, Adigeler aleyhine politikalar geliştirilmekte olması, uzun yıllardan beri halklar arasında kurulmuş bulunan dostluk bağlarını dinamitlemektedir. Adigey’in Rusya Federasyonu üyeliğinden düşürülmesi durumunda, oluşabilecek olası vahim sonuçlara şimdiden zemin hazırlamaktadır. Bütün bunları dikkate alan Adige Halk Kongresi delegeleri olarak,  Adigey Cumhuriyeti kent ve rayonlarını (ilçe) temsilen gelip toplanmış olan bizler şu açıklamada bulunmayı zorunlu bir görev olarak  görüyoruz.

Kesin görüşümüz şudur: Hangi biçimde olursa olsun Adigey yok edildiği takdirde, Rusya’nın demokratik federal devlet yapısı, bir daha onarımı olanaksız bir yara almış olacaktır. Bu geriye dönüşle, ulusun ayakta kalması ve gelişmesi için gerekli olan olanakları sağlayan devlet güvencesi de Adige halkının elinden alınmış olacaktır. Böylesine bir politik oluşum asla kabul edilemez.

Aklın yolu seçildiğinde,  çok uluslu ve çok dinli insanların yaşadığı bir ülke olan Rusya’da huzur korunabilir. Korunmalıdır da. Ancak yanlış bir ulusal politik yola sapılması durumunda, ne denli baskı uygulanırsa uygulansın, asla huzur sağlanamayacaktır.

Adigey halkını kışkırtıcılara kapılmamaya, Cumhuriyet halkı arasında bulunan dostluk bağlarını daha da güçlendirmeye çağırıyoruz. Biz, Rus ulusuna, yüzyıllar süresince sağlamlaştırılmış ve denenmiş dostluk bağlarıyla bağlı bir halkız. Biz gerek barış ve gerekse Ülkemiz Rusya’nın bağımsızlığı için birlikte mücadele verdiğimiz yıllar boyunca bu dostluk bağlarımızı iyice sağlamlaştırdık. Bu nedenle, Rusya Federasyonu’nun bir devlet birimi olan Adigey Cumhuriyeti’nin yaşatılması konusunda Rus halkının da bizimle birlikte olacağına inanıyoruz.

Adige Halk Kongresi tüm Adigey halkını,  ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde birlikte olmaya ve katkılarını sunmaya, yaşamı iyileştirmeye, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamak için işbirliğine çağırıyoruz.

Dipnot: Bu duyuru Jineps gazetesi Eylül 2006 Ek-1’de yayınlanmıştır. Sözcük ve cümle siyahlaştırmaları HAPİ Cevdet Yıldız’a aittir.