ADİGEY BAŞKANI, ESKİ ÇERKES BAHÇELERİNİN KORUNMASI İÇİN BİR DİZİ TALİMAT VERDİ

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Adıgey Devlet Başkanı Kumpıl Murat, Adıge Cumhuriyeti topraklarındaki eski Çerkes bahçelerinin korunmasına ilişkin bir toplantı yaptı.

Kumpıl Murata göre Çerkes bahçeleri, doğal olarak Adıgelerin sadece tarımsal değil, kültürel ve tarihi mirasına, ünlü Maykop kültürüne ve Adıgey’in ayırt edici bir özelliği olan dolmen kültürüne atfedilebilir ve bunun yanısra turistleri de cezbetmektedir.

Adigey başkanı, eşsiz Çerkes bahçelerini incelemek ve korumak için cumhuriyette kamu kuruluşlarıyla birlikte bir dizi etkinlik yapıldığını hatırlattı.