ADİGEY’DE MEYVE, YALANCI MEYVE VE PARTENOKARPİK MEYVE EKİMİ YAPILAN ALAN ARTTI

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Cumhuriyette meyva bahçelerinin yoğun dikimine 2007 yılında başladı. Bugün yaklaşık 2 bin hektar meyvelik var.

Adigey Tarım Bakanlığı meyve bitkileri yelpazesinin genişletilmesine  özel önem verildiğini belirtti.

Adıge Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat; “Geçmiş yıllarda cumhuriyetimizde ana meyve mahsulü çilek ise, son zamanlarda çiftçiler yaban mersini ve böğürtlen yetiştirmeye de ilgi duymaya başladılar. Bugün cumhuriyetimizde, 10 hektarı yaban mersini olmak üzere farklı meyveler için 133 hektar ayrılmıştır. Ve bu sadece tarımsal organizasyon firmalar için gözlenen veridri. Bireysel  küçük çiftlikleri hesaba katarsak, bu alan çok daha büyüktür» diye vurguladı.

Kumpıl Murat’ın akardığı verilere göre, geçen yıl böğürtlen ekilen alan 18 hektar genişledi. Daha fazla büyüme de bekleniyor. Bunun için çiftçilere devlet destek mekanizmalarını kullanmaları öneriliyor.