ADİGEYLİ ORMANCILARIN BÜYÜK BAŞARISI

ŞAVKO Aslanguaş
Adige Mak Gazetesi, Eylül 2012
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

Ormanlarımız 337 bin hektar civarında. Ormanlarla alakalı çalışanların gösterdikleri başarılar ormancılar gününde değerlendirildi.

Belirtilmesi gereken şey Rusya federasyonunda ormancılar ile alakalı konularda verdikleri hizmetleri daha iyi yerine getirmeleri için yerel yönetimlere daha fazla özgürlük ve yetki verildi. Adigey Cumhuriyeti de sahip olduğu yeni imkanları yeterli derecede kullanıyor. Cumhuriyetimizde 2011-2013 yılları arasındaki dönemi kapsayan bu yeni imkanlar çerçevesinde ormanların korunması ve ağaç dikimi ile alakalı bir program yürürlükte. Bunun gerçekleştirilmesinde cumhuriyet bütçesi de katkıda bulunuyor. Örneğin federal bütçenin verdiği paranın yanı sıra bu sene bu kuruma cumhuriyet bütçesinden 3 milyon ruble verildi. Bu paranın 2,6 milyonluk kısmı ile ormanlar yenilendi, ve korunması için gerekli çalışmalar yapıldı.

Reşid; ‘yaptıkları yardımın çok faydasını gördük. Adige Cumhuriyeti Başkanı ve hükümeti ve Devlet Sovyeti’ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.’ dedi.

Rusya Federasyonu kanunları çerçevesinde 2012 yılında ormanlarımızda çalışmak isteyenlerle anlaşmalar yapıldı. Kurum çalışanlarının çalışmalarında başarılı olduklarının bir kanıtı da bu son yıllarda cumhuriyetimizde ne yangın ne de hastalık nedeniyle bir hektar dahi ormanımız yok olmadı. Ormanlarda çıkan yangınları söndürmek için günümüzde cumhuriyetimizde yeni bir kurum var. Bu kurumun merkezine gece gündüz demeden ormanlarımızda olanlar ulaştırılıyor. Önümüzdeki yıllarda ormanlarımızı yangının yok etmemesi için bu yıl büyük işler gerçekleştirildi. Yangın çıktığında yangın söndürme ekiplerinin ulaşımını sağlamak üzere altı kilometre yeni yol açıldı, var olan yollardan 68 kilometresinin bakımı yapıldı. 58 kilometrelik kesimde kuşak halinde yangının yayılmasını önlemek için ağaçlar kesildi.

Bunun yanı sıra bin hektar kadar orman gözden geçirildi. 1700 hektar kadar arazide böcek ve hastalıklar sebebiyle ormanların zarar görmemesi için gereken bakımlar yapıldı. 175 hektar kadar orman yenilendi buralara yaklaşık 20 bin ağaç dikildi.

Ormanlarımız sadece dinlence yeri olmanın yanı sıra, insan sağlığı açısından da yararlı yerler olmaları sebebiyle 100 açık arazi bina yapımına uygun olarak belirlendi., buralar yaban hayvanlarının uğrak yeri olmayan, havası temiz güzel yerler.

İmkan sahipleri kiraladıkları ormanlık arazilerde dinlence-sağlık tesisleri açıyorlar, bazıları da ziraatla alakalı iş yerleri açıyorlar. Yer altı zenginliklerini değerlendirmek isteyenlerin yanı sıra yılbaşı çamı yetiştirmek isteyenlerde çıktı. Hepsi bir arada halkın kullandığı ormanlık arazi 758 hektar.

Cumhuriyette büyük öneme haiz gerçekleştirilen işlerden birisi de Rusya Federasyonu Orman Hizmetleri Ajentasının önayak olması ile, güney bölgesi departmanının da iştiraki ile ormanlarımızın sınırları belirlendi ve devlet kadastrosunda yerlerini aldılar.

2001-2014 yılları arasında çalışmak üzere AC başkanı tarafından kurulan kurumlar arası komisyon ormandan izinsiz çalışma yapanları denetliyor, bu konuda işlerin yürütülüp yürütülmediğini ise Cumhuriyet yürütme organları devamlı surette denetliyorlar.

Orman kurumu konu ile alakalı işyerleri arasında bir kaç yıldır müsabakalar düzenliyor. Halkın dinlendiği ormanlık alanların düzenlemelerini yapıyorlar. Bu yıl Mezdahe yakınlarında üç dinlence yeri düzenlendi. Orman çalışanları günü dolayısıyla bizde ormancıların bayramlarını kutluyoruz. Ormanlarımızı koruyarak sağlığımızı da korudukları için onlardan razı olduğumuzu ifade ediyoruz.