ALAN GÖÇLERİ

William M. Mc Govern
Çeviri: Haluk Özcan

Tarihsel kaderlerinin durumu olarak, Osetler-Alanlar bir çok tesadüfle ve halkla karşılaşmak zorunda kalmışlardır.Uzun, karmaşık göç ve askeri seferleri, Atlantik’ten Pasifik Okyanusuna kadar geniş bir toprak kütlesini kuşatmıştır. Şayet bir haritaya bakar da üzerine Alan hareketlerinin rotasını çizersek, acayip derece karmaşık ve çeşitli tabloyla karşılaşırız.Bu kadar uzun süre boyunca hareket halinde bulunma ve uzak seferler düzenleme arzusunda olan başka bir halk söz konusu değildir.Bunun ötesinde; kaydedilen zaman dilimi dahilinde tarih öncesi yerleşimleri olan Güney Rusya ve Batı Kafkasya dışında Alanlar şu bölgelerde bulunmuşlardır: Ermenistan, Med Ülkesi, Kapadokya’ya kadar (MS.1.ve 2.yy’daki istilalar), Kırım (MS.3 yy’dan 14.yy’a kadar, Prut ve Aşağı Tuna (4.yy’dan 12 yy’a kadar), Pannonia (1.yy’da Yazggler ismi altında, 4.-5. yy’a kadar Alan ismi altında), Galiçya, modern Fransa, Loire boyunca (5.yy.’da Vandallarla) İtalya istilalarında (5.yy), İspanya (5.yy), Kuzey Afrika (5.yy.), Macaristan (13.yy’ın sonlarında), Çin (13.-14. yy’da ). 

Alanlar ve Tocharianların Doğu Türkistan’daki etkileşimi ve Türkmen halkının oluşumunda Alan etkisine dair önemli sayıda delil bulunmaktadır.Bunun haricinde belki de hiçbir kayıt tarafından tutulmamış başka Alan göçleri de olmuştur.Şunu unutmamak lazım ki, Güney Rusya’daki Alanların ülkesi tarihsel açıdan Asya ve Avrupa hareketlerinin anayolu olan ve çok sık olarak başka kavimlerle karşılaştıkları topraklardı. 

Bu fırtınalı ve hızlı gidişata dayanan tarihsel yaşam, Alanlara düzinelerce halkla karşılaşma imkanı sundu: Cermen kavimleri, özellikle Gotlar ve Vandallar, Tuna çevresindeki kavimler, Yunanlılar, Romalılar, Fransa’da Galiçyalılar ve İspanya’da İberler, Slavlar, Macarlar, Hazarlar, Fin kavimleri, Hun-Nogay ve Balkarlar gibi Türkik halklar, Moğollar ve Çinliler.V.I Abaev, 1949 (1.sayfa 81-82)

Diğer bir çok halk arasından, eski zamanlarda Kuzey Türkistan’da ikamet eden Alanlar belki de dünya tarihini tayin eden en ilginç ve önemli rolü oynadılar.

Orta Asya’da başlayıp daha sonra dünyanın dört bir yanına yayıldılar. Alanların bir bölümü İspanya ve Kuzey Afrika’ya göç etti ve kanları hala o bölgenin insanlarının damarlarında akıyor. Diğer bir kol rotalarına Kafkasya yamaçlarında son verdi ve Osetler ismi altında yüzyıllar boyunca kadim dilini ve etnik kimliğini muhafaza etti. İşte onlar, zamanın zorluklarını aşabilen tek Sarmat grubuydu.