ANAVATANDA ADİGECE KİTAPLAR BASILACAK

DEYLEKO Aniyet
Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Adige Cumhuriyeti eğitim ve bilim bakanlığı Adigecenin korunması, geliştirilmesi e eğitimi konusu üzerine çok eğiliyor. Bu alanda yapılmış iyi çalışmalar var. Adigece ve Adige edebiyatı  Devlet Federal Eğitim Normları  kapsamına alınarak eğitim programları oluşturuldu.

2020 yılında söz konusu federal bazaya altı program dahil edildi, bunlar Adigece ve Adige edebiyatı derslerine ait birinci sınıftan 11. sınıfa dek eğitim verilecek kitaplar.

Bu programlara uygun olarak kitapların basımı üzerine çalışmalar başladı. Kitapların yanısıra eğitimsel metodik kompleks, elektronik kitaplar, öğretmenler için metodolojik destekleyicler de bu çalışmaya dahil.

Başlangıç sınıfları için  kitaplar elektronik kitaplar, defterler vd. temin edilecek.

RF etnisitelerin dillerinin korunması ve öğretimi fonu tarafından yapılan değerlendirmeye 2021 nisan ayında Adıge Cumhuriyeti eğitim ve bilim bakanlığı da katıldı. 1 — 4. sınıflar, 5 — 9. sınıflar için hazırlanmış olan ‘Adigece’ eğitim metodoloji setleri başarılı oldu. Yukarıda andığımız fon bu eserlerin basılması için 8 milyon ruble salacak.

Adıge Cumhuriyeti eğitim ve bilim bakanlığınca belirtildiğine göre cumhuriyetimizde basılan kitapların federal klasmana dahil edilmesini ana görev telakki ediyorlar. 2022 yılında bunun için gerekli maketler hazırlanacak.

Ayrıca «Anadilde edebiyat — okuma»  1 — 4. sınıflar için, «Anadil edebiyatı» 5 — 11. sınıflar için hazırlanıyor. Bu alanda yapılacak harcamalar için cumhuriyet bütçemize 8 milyon ruble salınacak.

Bu arada  şunu da hatırlatalım, 2020 yılında 10 — 11. sınıflarda okutulan «Adige anadili» federal kapsama dahil edilmişti.