AVRUPA ÇERKES KÜLTÜR DERNEKLERİ FEDERASYONU BİLDİRİSİ

Avrupa Çerkes Dernekleri Federasyonu
03 Mayıs 2006

Sayın Dernek Yöneticilerimiz,
Değerli Hemşehrilerimiz,

Son günlerde ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle sizleri aydınlatmak istiyoruz.

“Almanya Çerkes Kültür Dernekleri Federasyonu” üyesi derneklerimiz (Hamburg, Hannover, Köln, Oyten, Wuppertal, Zwingenberg) ve ”Hollanda Çerkes Kültür Derneği” 2003 yılının Ocak ayında “Avrupa Çerkes Kültür Dernekleri Federasyonu”nun tüzüğünde anlaşarak resmileştirme kararı aldılar.

Almanya’nın Wuppertal şehrindeki  Çerkes Kültür Derneğinin adresi merkez olarak seçildi. Kanunlara göre resmileştirme noterin başvuruyu ve gerekli belgeleri hazırlaması ile mahkemede bitiyordu. Dilekçe, tüzük ve mahkemeden alınacak derneğin resmi kaydını belirten belgelerin üye derneklerden toplanmasına hemen başlanıldı.

Daha sonraki  toplantılara (25 Mayıs 03, 14 Haziran 2003, 20 Eylül 2003, 13 Mart 2004) yapılan çağrılarda ve bazı derneklere (Hollanda, 22 Ekim 2003)  gönderilen yazılarda gerekli eksik belgelerin (dilekçe, tüzük, dernek resmi kayıt belgesi) getirilmesi veya gönderilmesi istendi.

Federasyonumuza “Belçika Türk Kafkas Derneği (BeTuKaV)”  katılmak için 2003 yılında başvurdu. Tüzüğümüze uyması amacıyla isminde ki “Türk” kelimesinin kaldırılması ve yerine “Çerkes” kelimesinin konulması gerektiği belirtildi. BeTuKaV yöneticileri “Türk” kelimesinin çıkarılacağını, “Çerkes” kelimesinin ilavesinin mümkün olmadığını anlattılar. Neden olarak derneğin  üyelerinin yarısından fazlasının Çerkes değil Asetin olduğunu gösterdiler. Bu derneğin federasyona katılabilmesini sağlamak amacıyla tüzükte değişiklik yapıldı ve federasyonun amacını (Çerkes kültürünün geliştirilmesi ve dünyanın diğer ülkelerindeki aynı amaçlı kuruluşlarla ilişkiler kurulması) paylaşan derneklerin de Çerkes ismine sahip olmasalar da federasyonumuza katılabilmesi mümkün kılındı.

13 Mart 2004 tarihli federasyon toplantısına Münih Çerkes Kafkas Milli Derneği de katıldı. Böylece sayısı 9’a ulaşan dernekler tüzükte yeniden değişiklikler yaptılar, yeni yönetim kurulunu ve yürütme kurulunu seçtiler. Bu toplantı davetinde Münih ve Hamburg derneklerine göndermeleri gereken eksik belgeler tekrar bildirildi.

Bütün resmi olarak istenen belgelerin eksiksiz olarak Yürütme Kurulu’na ulaşması Temmuz 2004’e kadar sürdü. Noter ulaştırılan belgeleri incelemesi sonucunda 21 Ekim 2004 tarihinde tüzükte sakıncalı gördüğü paragrafların kaydı yapacak mahkemenin fikri alınarak değiştirilmesini istedi. Mahkemeye yazılı olarak fikri soruldu, alınan yanıta uygun şekilde tüzükte değişiklik yapıldı, derneklere dağıtıldı ve her derneğin imzalayıp geri göndermesi rica edildi.

05 Mart 2005 tarihinde yapılan toplantıda Hollanda derneği imzalı tüzüğü yönetime teslim etti. Federasyon yönetimi belgeleri notere gönderdi. Noterin belgeleri incelemesi Haziran ayına kadar sürdü,  noterin federasyon adresine gönderdiği mektupların elimize ulaşmaması istenilen bilgilerin Ekim ayında gecikerek ulaştırılmasına sebep oldu. Noterin federasyonun işlemlerini bitirmesi 2005 yılı sonuna kadar sürdü. Noter tarafından gönderilen federasyon belgelerini inceleyen Wuppertal mahkemesi yetkilisi, Şubat ayı sonunda telefonla bilgi istediğimizde tüzüğün federasyon Yönetim Kurulu tarafından imzalanması gerektiğini ve yazılı bildireceğini anlattı. Mahkeme yazılı istekte bulunmadan O. F. Tamzok ve H. Bidaniko birlikte bir tüzük imzalayarak ve T. Şengül ayrıca bir tüzük imzalayarak mahkemeye gönderdiler. Mahkeme dosyamızın incelemesini bitirince 11 Mart 2006 tarihli bir yazı göndererek dört belgeden en az ikisini ulaştırmamızı istedi.

1) H. Bidaniko’nun Oyten Derneği’ni temsil ettiğinin belgesi
2) E. Göztaş ve E. Yüksel’in Münih Derneği’ni resmi temsil ettiğinin belgesi 3) Hollanda Derneği’nin resmi kayıt belgesinin ve tüzüğünün almanca tercümesi
4) Belçika Derneği’nin resmi kayıt belgesinin ve tüzüğünün Almanca tercümesi

Belgelerin tamamlanması için iki ay zaman tanındı.

Biz federasyon yöneticileri olarak gerekli kuruluş çalışmalarını derneklerimizin katkıları çerçevesinde aksatmadan yürütmeye uğraştık.

25 Nisan 2006 günü AP’da planlanan “Çerkes Günü”nün gerçekleşmesini  başından itibaren destekledik ve federasyonumuzun KAF-FED ile ortak resmi sorumluluk üstlenmesini istedik. İlk önce taslak olduğu söylenen ve daha sonra hazırmış gibi önümüze konan program ve organizasyon konusunda  bazı kişi ve dernek yöneticileri ile  anlaşmamız mümkün olmadı. Köln’de 11 Mart 2006 günü yapılan toplantıda 12 derneğin katılımı ile bir uzlaşma sağlandı ve yeni bir organizasyon komitesi kuruldu. 01 Nisan 2006 günü Köln’de yapılan organizasyon komitesi toplantısında 5 dernek (Belçika, Fransa, Hollanda, Wuppertal ve Zwingenberg) Federasyon Yönetimi’nin ve belirli kişilerin AP’da  Çerkesleri temsil edecek heyete katιlmasιnι istemediklerini söyleyerek uzun tartışmalara yol açtılar. 5 dernek çoğunluğu oluşturan 7 derneğin (Berlin, Hamburg, Hannover, Köln, Oyten, München, Münster) kararına uymayacağını, istekleri olmazsa organizasyondan ve hatta federasyondan çekileceklerini söylediler. Toplantı heyete katılacaklar konusunda anlaşma sağlanamadan ve diğer gündem maddeleri görüşülemeden dağıldı. Organizasyon komitesi başkanı sayın Dr. Ehsan Saleh ertesi günü istifa ettiğini açıkladı. İstifayı  öğrenen sayın C. Özdemir AP’da “Çerkes Günü”nü iptal etti. Bu olumsuz sonucun doğmasının asıl sorumlusu kabul edilemeyecek şartlar öne süren 5 dernek yöneticileri ve delegeleridir.

Avrupa Çerkes Kültür Dernekleri Federasyonu kurucularından 4 dernek
25 Nisan 2006 günü (Belçika, Hollanda, Wuppertal ve Zwingenberg) ve Fransa Lyon Çerkes Kültür Derneği birlikte Avrupalı Çerkesler Federasyonu adı altında yeni bir örgüt kurduklarını okuduk. Ana neden olarak gösterilen Çerkes kelimesinin tanımlanmasındaki farklılıktır:

Çerkes kelimesini biz en dar anlamda Adigeleri, en geniş anlamda Adigeleri, Abhaz ve Abazinleri kapsar biçimde tanımlıyoruz. Bu kelime onların iddia ettiği gibi bütün Kuzey Kafkas halklarını içermemektedir.

Çerkes’in tanımlaması Dünya Çerkes Birliği (DÇB) tarafından özellikle bizim ve KAF-DER’in (KAF-FED’den önceki kuruluş) istek ve oylarıyla kabul edilmiştir. Anavatanımızda Adigey, Karaçay-Çerkessk ve Kabardey-Balkar cumhuriyetlerinden olan delegeler Çerkes’in sadece Adigeleri kapsadığını dolayısıyla DÇB’nin sadece Adigelerin bir üst kuruluşu olmasını savunmuşlardır.

Biz DÇB’nin kararına uyuyor, Çerkes’in kapsamının DÇB’nin olağan toplantısında tartışılıp karara bağlanmasının gerekliliğini savunuyoruz.

Kardeş Kafkas halklarından ve diğer halklardan kişilere kapımız her zaman açıktır. Aynı amacı paylaştığımız konularda beraber çalışmayı istiyoruz. Federasyonumuz, DÇB’nin kurucu üyesi Almanya Çerkes Kültür Dernekleri Federasyonu’nun devamıdır. DÇB’ye karşı görev ve sorumlulukları üstlenmektedir.

Geleceğimizin anavatanımızın varlığına, onun güçlenmesine bağlı olduğuna, Çerkes kalabilmenin en iyi çözümünün anavatanda olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda Adige Cumhuriyeti’nin statüsünün korunmasına çok önem veriyoruz. Bir yıldır yazılı girişimlerde bulunuyoruz. Adigey’le ortak çalışmalarımız yoğunlaşarak devam ediyor.

Federasyonumuz, Berlin Çerkes Kültür Derneği ve VADIGEY Münster Derneğini’nde katılmasıyla daha güçlenmiştir. Dört kurucu üye derneğimiz Federasyondan ayrılsa da Almanya’dan 7 üye derneğimizle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Ayrılacağını bize bildirmeden kamuoyuna bildiren derneklerin üyelikleri tüzüğümüze göre 2006 yılı sonunda sona erebilecektir, o zamana kadar federasyonumuza karşı sorumluluklarιnι yerine getirmelerini bekliyoruz.

Saygιlarιmιzla…

             Omar F. Tamzok                       Harun Bidaniko
A.Ç.K.D.F.  Başkanı                     A.Ç.K.D.F. Başkan Yardımcısı