CİRCASSİANCANADA’NIN KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU’NA YANITI

CircassianCanada

Sayın İlgili,

Mesajınızı üzüntü ve hayret ile içerisinde okuduk. Türkiye diasporasında yaşayan Çerkesleri birleştiren, tek çatı altında toplamak isteyen federasyonumuzun böyle düşünceler içerisinde olduğunu bilmek bizleri ziyadesiyle üzdü.

Her kurumun olduğu gibi CircassianCanada’nın da ilkeleri vardır. İlkemizin ana düşüncesi “tarafsızlık”tır. İlkelerimiz size veya bir başkasına hatalı veya yanlış gelebilir. Ancak sizde takdir edersiniz ki, herkese göre ilke belirlemek olanaksızdır. Bu ilkeleri “Reyting Kaygısı” ile bağdaştırmanız bize göre son derece haksız bir düşüncedir. CircassianCanada’nın ziyaretçisi sayısı 1 (bir) kişi olsa da 10.000 (on bin) kişi olsa da ilkelerimiz değişmeyecektir. Nitekim yayına başladığımızdan beri bu ilkelerimiz aynen devam etmektedir.

Bir kişinin ya da kurumun bizlere yayımlatmak amacıyla gönderdiği düşünceleri size uygunsuz, doğruluğu şüpheli gelebilir. Buna itiraz etmenin en demokratik yolu da ilgili kişi ya da kurum ile temasa geçmektir. Gönderilen yazıların federasyona uygun olup olmadığı değil xabzeye uygun olup olmadığına bakıyoruz. Basın ahlak yasalarını bir kez daha gözden geçirmenizi dileriz.

CircassianCanada’da yer alan yazıların tamamının kaynağı bellidir ve bu belirtilmiştir. “Artık belli görüşteki insanların sitesi” olarak adlandırdığınız CircassianCanada hiç kimsenin, hiçbir kurumun sitesi değildir. Xabze kuralları çerçevesinde milliyeti, siyasi görüşü, dini, dili ne olursa olsun her okuyucuya açıktır.

İsteğiniz doğrultusunda bundan sonra Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun yapmış olduğu etkinlikler, -her ne kadar sitenizden şimdiye kadar haber veya bilgi alıp yayımlamamış olsak da- sitenizde yer alan haberler CircassianCanada’da yayımlanmayacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

CircassianCanada