BİR ÇEVİRİ ÜZERİNE

Ali Çurey
24.01.2009

Can dostlarım,
En içten duygularla selam olsun siz dostlarıma…
Teknoloji özürlü olduğumu daha önce belirtmiştim. Henüz bu arıza devam ediyor. O nedenle yazılarım karışıyor galiba. Verdiğim sıkıntılardan dolayı özür diliyorum.
Bu yazımda yine sizlere Hatti-Hititlere ait kısa bir Nısaşe weredın sözlerini yazıyorum:

Neşaş  Waspes   –  Neşaş  Waspes

Tiya – mu – Tiya

Numu  uwaş – maş – katta arnut

Tiya – mutiya

Nu – mu uwaş – maş katta arnut

Tiya – mutiya

Anlamı:
Neşa  giysileri – Neşa  giysileri

Gel bana gel!

Götür beni anama

Gel bana gel!

Götür beni anama (uwa – ma)

Gel bana gel!
Ben bu çeviriyi eksik buluyorum. Şarkıda geçen sözcükleri burada tek tek açıklamak isterdim. Ancak sizleri yormak istemiyorum. Sadece üç sözcüğün anlamını vererek konuya sizleri de katmak istiyorum.
Neşaş  – Nısaşe. – Gelin  alayı

Wespes – We – Sıppes – dıppes – seni bekliyoruz

Tiya – Mu – Tiya – Tıee – mırı (mı) Sahip olduğumuz ve geleceğimiz sensin.
Benimde çevirim şöyledir:

Düğün alayı sizi bekliyoruz.

Geleceğimizin varlığı gelmenizi bekliyoruz.

Sizi  bekliyoruz. geldiğinizde sizi giydireceğiz.
Can  dostlarım, önce doğmuşlukla yani nahıj ile  thamadeyi karıştırmamak gerekiyor. Öteden beri çoğumuz bu kavramlar nedeniyle tartışıyoruz.
Taktir edersiniz ki, insani değerleri yaş, meslek ve ekonomik farklılık nedeniyle paylaşmıyoruz. “İnsan” olma ortak paydasında ancak paylaşım güzel. Bu bağlamda yaşlılarımıza, küçüklerimize ve  hatta emsallerimize (akranlarımıza) gerekeni gerektiği gibi gösteriyoruz.

Burada dostlarımdan istirham ediyorum bana thamade demeyin. Belki de bazılarınızdan veya çoğunuzdan önce doğmuşumdur. İşte ben bu avantajımı kullanmak istiyorum. Az şey mi bu?
Xabze, kavramı sözcüğünün etimolojik açınımı, bu kavramın  bir sistemin ifadesi olduğu kanaati uyandırıyor bende. Örneğin “demokrasi” bir sistemin adı değil midir? İnsanın daha mutlu olacağı bir dünya yaratma iddiasında değil midir?

Şimdi kendi kendimize bir soru soralım…

Demokrasinin bu bağlamda nihai amacı nedir? Yani en sonunda nereye ulaşmayı hedeflemektedir?

Buna birlikte yanıt verecek olursak; her halden öte “insanın bireysel özgürlük aşamasına gelmesidir” diye bilir miyiz?

Evet, “insan bireysel özgürlük aşamasında” artık polise, jandarmaya veya benzeri zorlayıcı ve yaptırımcı hiç bir otoriteye ihtiyaç duymaz. Çünkü o aşamadaki insan bilinci “suç” içeren bir eylem ve söyleme geçit vermez. İşte Adige insanı tarih içinde böylesi bir sistemden geçmiştir. O sistemin adı da “xabze“dir. 

Adigelikte daha genelde Çerkeslikte olmazsa olmaz üç (3) kavram sözcük mevcuttur.
Tha,

Tha – made  (te),

Xabze.

Yürek  dolusu selam…
Not: Her yeni bilgi “mutluluğu” besler. Kesintisiz “mutluluk” istiyorsanız, yeni bilgilere ulaşın.