“BİZ MEGRELLER DE LAZIZ!”

Ali İhsan Aksamaz 

(Ön açıklama: Bugünkü misafirim Laşa Kodua. Laşa Kodua, Facebook’dan arkadaşım. Kendisi Gürcistanda boksör, güreşçi, spor insanı; ben böyle biliyorum. Lazcaya da düşkün kendisi. Laşa Kodua ile internet üzerinden konuştum. Biyografisi, hayat hikâyesi ve kardeşliğe ilişkin konuştuk. Bu metin o söyleşimize ait. Ali İhsan Aksamaz)

+

Ali İhsan Aksamaz: Laşa Bey, biyografinizle başlayalım, lütfen! Gürcistanın hangi bölgesinde, hangi kentinde veya hangi köyünde; nerede doğdunuz? Hangi okullarda öğrenim gördünüz? Şimdi nerede yaşıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Hangi dilleri biliyorsunuz? Evli misiniz? Çocuklarınız var mı?

Laşa Kodua: Selâm, Lazlar! Tanr, sizi mutlu kılsın! Göğe erişin! Bu söyleşi için size çok teşekkür ederim, Ali Bey. Başkent Tifliste doğdum, 1977 yılında. (Biz Megreller Tiflise Karti diyoruz) 1995 yılında Tiflisteki 31nci okulu bitirdim.1999 yılında Gürcistan Spor Akademisini bitirdim. Şimdi Tifliste yaşıyorum. Babam ve erkek kardeşimle beraber bir spor salonumuz var. Megrelce, Lazca, Gürcüce, Rusçayı iyi konuşuyorum; biraz da İngilizce biliyorum. Evliyim. İki çocuğum var.

Ali İhsan Aksamaz: Spor adamısınız; boksör ve güreşçisiniz; öyle biliyorum. Lütfen, bize spor yaşamınızdan bahsedin!

Laşa Kodua: Çocukluğumda 6 yıl boyunca hep futbol oynadım, ancak sonra karate de ilgimi çekti. Şimdi de bu işin içindeyim. Gençliğimde Gürcistan şampiyonuydum. Dünya çapında ödül sahibiydim. Şimdilerde antrönörlük yapıyorum. Karatenin yanı sıra boksu da, judoyu da seviyorum.

Ali İhsan Aksamaz: Biliyorum, Siz Lazca da biliyorsunuz. Nereden öğrendiniz, kimden öğrendiniz Laz dilini? Neden Laz Diline düşkünsünüz?

Laşa Kodua: Ali Bey, bu soru için size teşekkür ederim. Megrelceyi hep biliyordum, fakat Lazcayı da bir ay içinde öğrendim. Ben, Lazcayı çok seviyorum; çok tatlı bir dil. Çocuktum, yaz mevsimiydi; köyüme gittim.

Orada dedem, bana hep şöyle diyordu: “Laşa, evlâdım, biz de Lazız. Eski devletimizin adı Kolkheti/ Lazika/ Egrisi idi. Tarihini öğren. “İşte böyle diyordu dedem. Böylece ben de önce bir ilgi uyandı, sonra da Lazlara ve Laz Diline ilgi duydum. Tanrı, dedeme rahmet etsin!

Ali İhsan Aksamaz: Ben politikacı değilim, kültür adamıyım. Bu duygu ve düşünceyle de size söylüyorum. Yaklaşık otuz yıldır hep duyuyorum; Gürcistan ve Türkiyeden kimi Gürcü Aydınları sürekli olarak “Lazlar Gürcü; Lazca Gürcücenin lehçesi” diyorlar. Evet; Lazlar, Megreller, Gürcüler ve Svanlar kardeş; bunu biliyorum, ancak hepsinin de ayrı ayrı birer dili var. Durmadan “Lazlar Gürcü; Lazca Gürcücenin lehçesi” diye söylemek ve yazmak, düşmanlık değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Lazca yaşamayınca, kardeşlik yaşayacak mı? Size siyasî duygu ve anlayışla sormuyorum ben. O insanların bu çeşit duygu ve anlayışı kardeşliğin bir nişanesi mi? Bu duruma ilişkin ne düşünüyorsunuz? Lütfen, bana bir söyleyin, ben de iyice duyayım!

Laşa Kodua: Ali Bey, bu çok ilginç bir soru. Ben bir şey biliyorum ki, şimdi düşmanlık ve kavganın zamanı değil! Şimdi sevgi ve kardeşliğin zamanı! Biz, büyük bir aileyiz. Lazca ve Megrelce, Güney Kafkasya dilleri; Gürcüce ve Svanca ile aynı grup içinde.

Ancak; bir şeyi herkes duysun, bütün dünya duysun: Lazca dildir; başka bir dilin lehçesi değildi ve gelecekte de olmayacak! Laz Dili yaşayacak ve gelişecek. Lazcayı yaşatmak ve gelişmesi için Lazca-TV, kitaplar, okullar olacak. Yaşasın Laz Dili!

“Babam ve erkek kardeşimle beraber bir spor salonumuz var.”

Ali İhsan Aksamaz: Laşa Bey, ben size teşekkür ediyorum. Bana güzelce cevaplar verdiniz. Başka söyleyecekleriniz varsa, onları da söyleyin, lütfen! Allah, sizi çoluk- çocuğunuzla her zaman mutlu etsin. Göğe yükselin, sakalınız yere ulaşsın!

Laşa K̆odua: Ali Bey, çok teşekkür ederim bu duygu ve sözleriniz için. Her zaman kutlu olun ve Tanrı size güç versin! Ben Lazları seviyorum. Bizim damarlarımızda aynı kan dolaşıyor. Ben Megrelim, sizin gibi de Lazım. Laz Kardeşlerim, Lazcayı yok etmeyin! Lazca ölmeyecek! Biz Lazlar ve Megreller büyük bir tarihin sahibiyiz. Çok köklü bir dilimiz var; geleneklerimiz ve kültürümüz var. Bu sebeple Tanrı’ya ve Atalarımıza teşekkür edelim!

+

“Çku Megrelepeti Lazi voret!”

(Goʒ̆otkvala: Andğnari sumari çkimi ren Laşa K̆odua. Laşa K̆odua ren çkimi manebra feysbuk̆işen. Emu ren boksori, mark̆ine, sp̆ort̆meni; eşo miçkin ma. Lazuri nenaşati toli kuğun. Laşa K̆odua k̆ala int̆ernet̆işi gzaten bğarğali ma. Biyografi do sp̆ort̆uli skidala muşi do çkineburi cumalobaşen bğarğalit çkin. Aya ren int̆erviu çkinişi t̆ekst̆i. Ali İhsan Aksamazi)

+

Ali İhsan Aksamazi: Laşa Begi, biyografi tkvaniten gevoç̆k̆at, mu iqven! Gurcistanişi namu muxuris, namu noğas varna namu oput̆es; so yeçkindit tkvan? Namu nʒ̆opulapes igurit? Aʒ̆i so skidut? Mu dulya ikipt? Namu nenape giçkinan? Çileri reti? Berepe giqonunani?

Laşa K̆odua: Xela do k̆aobate, Lazepe çkimi! Ğormotik goxelan! Nʒaşa extit! Didi mardi, Ali Begi, ham int̆erviuşeni. Yepçkindi nananoğa Tbilisis (Margalepek Karti vuʒ̆umert) 1977 ʒ̆anas.1995 ʒ̆anas Tbilisişi 31-a sk̆ola voçodini.1999 ʒ̆anas Okorturaşi sp̆ort̆işi ak̆ademia voçodini. Haʒ̆i Tbilisis pskidur. Sp̆ort̆uli saloni miğunan babaçkimis, cumaçkimis do ma. Margaluri, Lazuri, Korturi, Rusuri k̆ai visinapam do mʒika İngilizuriti komiçkin. Çileri vore do jur bere miyonun.

Ali İhsan Aksamazi: Sp̆ort̆meni ret; boksori do mark̆ine ret tkvan; eşo miçkin ma. Sp̆ort̆uli skidala tkvanişen molamişinit, mu iqven!

Laşa K̆odua: Ma berobaşi oras k̆uçxeşburti visteromt̆i mteli 6 ʒ̆anas, mara emuşk̆ule k̆arat̆e maʒ̆onu do haʒ̆iti ham dulyas vore. Ağnemordalobaşi oras Okorturaşi şamp̆ioni kovort̆i. Dunyaşi p̆rizioriti kovort̆i do eşo. Haʒ̆i t̆reneri vore. K̆arat̆eş k̆ule boksiti dido maʒ̆onen do judoti.

Ali İhsan Aksamazi: Ma komiçkin, tkvan Lazuri nenati kogiçkinan. Solen igurit, mişen igurit Lazuri nena? Muşeni toli giğunan Lazuri nenaşa?

Laşa K̆odua: Ham ok̆itxuşeni didi şukuri giʒ̆umert, Ali Begi. Margaluri p̆anda komiçkit̆u, mara Lazuriti dobiguri ar tutaşi doloxe. Ma dido p̆orom Lazuri nenas. Dido loʒa nena ren.

Bere vort̆i, monç̆inora t̆u do oput̆e çkimişa vigzali. Hek badi çkimi p̆anda miʒ̆umert̆u: Laşa, çkuti Lazepe voret. Oxenʒale çkunis Lazik̆a/ Egrisi coxot̆u.Tarixi skani diguri-ia miʒ̆umert̆u do ekolen miğut̆u fara int̆eresi do ek̆ule oropa Lazepeşi do Lazuri nenaşi. Ğormotik oçxonas badi çkimişi şuri.

Ali İhsan Aksamazi: Ma p̆olit̆ik̆osi va vore, k̆ult̆uriş k̆oçi vore. Edo aya zmona do gagnapaten giʒ̆umert. Mexole (30) eçi do vit ʒ̆anaşen doni ma vognap; meleni- moleni namtini Gurci/ Kortu gamantanerepek udodginu “Lazepe Gurci renan; Lazuri ren Kortuli nenaşi dialekt̆i”-ya tkumernan. Ho; Lazepe, Margalepe, Kortupe/ Gurcepe do Svanepe/ Şonepe cuma renan; ma aya komiçkin, mara entepes tito nena kuğunan. “Lazepe Gurci renan, Lazuri ren Kortuli nenaşi dialekt̆i” yado udodginu otkvalu do oç̆aru cumaloba reni, duşmanoba/ mt̆eroba reni? Tkvan mu izmont? Lazuri va skidaşi, cumaloba çkini skidasunoni? P̆olit̆ik̆uri zmona do gagnapaten va gk̆itxup ma. Em k̆oçepeşi amk̆ata zmona do gagnapa, cumalobaşi nişani reni? Aya xali muç̆oşi izmont? Hele miʒ̆vit, mu iqven, mati k̆aixeşa vogna!

Laşa K̆odua: Dido oint̆eresoni ok̆itxu ren, Ali Begi. Ma ar muntxa komiçkin, haʒ̆i duşmanobaşi do ok̆ok̆idinuşi ora varen. Haʒ̆i oropaşi do cumalobaşi ora ren. Çku ar didi ocaği voret. Lazuri do Margaluri Omjore K̆afk̆asiuri nenape ren do Kortuli do Svanuri/ Şonuri nenape k̆ala ar grupis renan. Mara ar muntxa mtelik ognas, mteli dunyak ognas: Lazuri nena ren. Lazuri dialekt̆i vart̆u do moxtimeristi var ivasinon. Lazuri nena skidasinon do ʒ̆oxle idasinon, Lazuri-T̆V, ketabepe, nʒ̆opulape ivasinon Lazuri nenaşi oskedinuşeni do p̆rogresişeni. Skidas Lazuri Nena!

Ali İhsan Aksamazi: Laşa Begi, ma tkvan şukuri giʒ̆umert. Mskvaşa nena gemiktirit. Otkvaluşi çkva mutu giğunan na, hele entepeti miʒ̆vit. Allahik bere-bari k̆ala p̆anda goxelan do ʒaşa yextat; pimpili dixaşa gegixtan!

Laşa K̆odua: Dido didi mardi, Ali Begi, ham mskva nzalapa do tkvalaşeni. P̆anda xvameri ort̆at do Ğormotik menceli megçan. Ma Lazepes dido p̆orom. Çku damari çkunis ar diʒxiri miğunan. Ar diʒxiri gomixtaman. Ma Margali vore do tkvanisteri Lazi vore. Lazepe çkimi, Lazuri nena mo gondinamt. Lazuri nena va ğurasen! Lazepes do Margalepes didi tarixi/ ist̆oria miğunan. Dido mcveşi nena miğunan; adatepe do k̆ult̆uri miğunan. Edo amuşeni Ğormotis do p̆ap̆ulepe çkunis mardi do şukuri vuʒ̆vat!

+

ჩქუ მეგრელეფეთი ლაზი ვორეთ!”

(გოწოთქვალა: ანდღნარი სუმარი ჩქიმი რენ ლაშა კოდუა. ლაშა კოდუა რენ ჩქიმი მანებრა фეჲსბუკიშენ.  ემუ რენ ბოქსორი,  მარკინე,  სპორტმენი; ეშო მიჩქინ მა.  ლაზური ნენაშათი თოლი ქუღუნ. ლაშა კოდუა კალა ინტერნეტიში გზათენ ბღარღალი მა. ბიჲოგრაфი დო სპორტული სქიდალა მუში დო ჩქინებური ჯუმალობაშენ ბღარღალით ჩქინ.  აჲა რენ ინტერვიუ ჩქინიში ტექსტი. ალი იჰსან აქსამაზი)

+

ალი იჰსან აქსამაზი: ლაშა ბეგი, ბიჲოგრაфი თქვანითენ გევოჭკათ, მუ იყვენ! გურჯისთანიში ნამუ მუხურის, ნამუ ნოღას ვარნა  ნამუ ოფუტეს; სო ჲეჩქინდით თქვან? ნამუ ნწოფულაფეს იგურით? აწი სო სქიდუთ? მუ დულჲა იქიფთ? ნამუ ნენაფე გიჩქინან? ჩილერი რეთი? ბერეფე გიყონუნანი?

ლაშა კოდუა: ხელა დო კაობათე, ლაზეფე ჩქიმი! ღორმოთიქ გოხელან! ნცაშა ეხთით! დიდი მარდი, ალი ბეგი, ჰამ ინტერვიუშენი. ჲეფჩქინდი ნანანოღა თბილისის (მარგალეფექ ქართი ვუწუმერთ) 1977 წანას.1995 წანას თბილისიში 31-ა სკოლა ვოჩოდინი.1999 წანას ოქორთურაში სპორტიში აკადემია ვოჩოდინი. ჰაწი თბილისის ფსქიდურ. სპორტული სალონი მიღუნან ბაბაჩქიმის, ჯუმაჩქიმის დო მა. მარგალური, ლაზური, ქორთური, რუსური კაი ვისინაფამ დო მციქა ინგილიზურითი ქომიჩქინ. ჩილერი ვორე დო ჟურ ბერე მიჲონუნ.

ალი იჰსან აქსამაზი: სპორტმენი რეთ;  ბოქსორი დო  მარკინე რეთ თქვან; ეშო მიჩქინ მა. სპორტული სქიდალა თქვანიშენ მოლამიშინით, მუ იყვენ!

ლაშა კოდუა: მა ბერობაში ორას კუჩხეშბურთი ვისთერომტი მთელი 6 წანას, მარა ემუშკულე კარატე მაწონუ დო ჰაწითი ჰამ დულჲას ვორე. აღნემორდალობაში ორას ოქორთურაში შამპიონი ქოვორტი. დუნჲაში პრიზიორითი ქოვორტი დო ეშო. ჰაწი ტრენერი ვორე. კარატეშ კულე ბოქსითი დიდო მაწონენ დო ჟუდოთი.

ალი იჰსან აქსამაზი: მა ქომიჩქინ, თქვან ლაზური ნენათი ქოგიჩქინან. სოლენ იგურით, მიშენ იგურით ლაზური ნენა? მუშენი თოლი გიღუნან ლაზური ნენაშა?

ლაშა კოდუა: ჰამ ოკითხუშენი დიდი შუქური გიწუმერთ, ალი ბეგი. მარგალური პანდა ქომიჩქიტუ, მარა ლაზურითი დობიგური არ თუთაში დოლოხე. მა დიდო პორომ ლაზური ნენას. დიდო ლოცა ნენა რენ.
ბერე ვორტი, მონჭინორა ტუ დო ოფუტე ჩქიმიშა ვიგზალი. ჰექ ბადი ჩქიმი პანდა მიწუმერტუ: ლაშა, ჩქუთი ლაზეფე ვორეთ. ოხენცალე ჩქუნის ლაზიკა/ ეგრისი ჯოხოტუ.თარიხი სქანი დიგური-ია მიწუმერტუ დო ექოლენ მიღუტუ фარა ინტერესი დო ეკულე ოროფა ლაზეფეში დო ლაზური ნენაში. ღორმოთიქ ოჩხონას ბადი ჩქიმიში შური.

ალი იჰსან აქსამაზი: მა პოლიტიკოსი ვა ვორე, კულტურიშ კოჩი ვორე. ედო აჲა ზმონა დო გაგნაფათენ გიწუმერთ.  მეხოლე (30) ეჩი დო ვით წანაშენ დონი მა ვოგნაფ;  მელენი- მოლენი ნამთინი გურჯი/ ქორთუ გამანთანერეფექ უდოდგინუ  “ლაზეფე გურჯი რენან; ლაზური რენ ქორთული ნენაში დიალექტი”-ჲა თქუმერნან. ჰო; ლაზეფე, მარგალეფე, ქორთუფე/ გურჯეფე დო სვანეფე/ შონეფე ჯუმა რენან; მა აჲა ქომიჩქინ, მარა ენთეფეს თითო ნენა ქუღუნან. “ლაზეფე გურჯი რენან, ლაზური რენ ქორთული ნენაში დიალექტი” ჲადო უდოდგინუ ოთქვალუ დო ოჭარუ ჯუმალობა რენი, დუშმანობა/ მტერობა რენი? თქვან მუ იზმონთ? ლაზური ვა სქიდაში, ჯუმალობა ჩქინი სქიდასუნონი? პოლიტიკური ზმონა დო გაგნაფათენ ვა გკითხუფ მა. ემ კოჩეფეში  ამკათა ზმონა დო გაგნაფა, ჯუმალობაში ნიშანი რენი? აჲა ხალი მუჭოში იზმონთ? ჰელე მიწვით, მუ იყვენ, მათი კაიხეშა ვოგნა!

ლაშა კოდუა: დიდო ოინტერესონი ოკითხუ რენ, ალი ბეგი. მა არ მუნთხა ქომიჩქინ, ჰაწი დუშმანობაში დო ოკოკიდინუში ორა ვარენ. ჰაწი ოროფაში დო ჯუმალობაში ორა რენ. ჩქუ არ დიდი ოჯაღი ვორეთ. ლაზური დო მარგალური ომჟორე კაфკასიური ნენაფე რენ დო ქორთული დო სვანური/ შონური ნენაფე კალა არ გრუფის რენან. მარა არ მუნთხა მთელიქ ოგნას, მთელი დუნჲაქ ოგნას: ლაზური ნენა რენ. ლაზური დიალექტი ვარტუ დო მოხთიმერისთი ვარ ივასინონ. ლაზური ნენა სქიდასინონ დო წოხლე იდასინონ, ლაზური-ტვ, ქეთაბეფე, ნწოფულაფე ივასინონ ლაზური ნენაში ოსქედინუშენი დო პროგრესიშენი. სქიდას ლაზური ნენა!
ალი იჰსან აქსამაზი: ლაშა ბეგი, მა თქვან შუქური გიწუმერთ. მსქვაშა ნენა გემიქთირით. ოთქვალუში ჩქვა მუთუ გიღუნან ნა, ჰელე ენთეფეთი მიწვით. ალლაჰიქ ბერე-ბარი კალა პანდა გოხელან დო ცაშა ჲეხთათ; ფიმფილი დიხაშა გეგიხთან!
ლაშა კოდუა: დიდო დიდი მარდი, ალი ბეგი, ჰამ მსქვა ნზალაფა დო თქვალაშენი. პანდა ხვამერი ორტათ დო ღორმოთიქ მენჯელი მეგჩან. მა ლაზეფეს დიდო პორომ. ჩქუ დამარი ჩქუნის არ დიცხირი მიღუნან. არ დიცხირი გომიხთამან. მა მარგალი ვორე დო თქვანისთერი ლაზი ვორე. ლაზეფე ჩქიმი, ლაზური ნენა მო გონდინამთ. ლაზური ნენა ვა ღურასენ! ლაზეფეს დო მარგალეფეს დიდი თარიხი/ ისტორია მიღუნან. დიდო მჯვეში ნენა მიღუნან; ადათეფე დო კულტური მიღუნან. ედო ამუშენი ღორმოთის დო პაპულეფე ჩქუნის მარდი დო შუქური ვუწვათ!