“GÜRCÜ ANSİKLOPEDİK SÖZLÜĞÜ” ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE

Ali İhsan Aksamaz 

“Gürcü Ansiklopedik Sözlüğü” adlı kitabın çıktığını duyuran kısa bir makale yazdığım için bazı Laz ve Gürcü aydınları bana sitem ve eleştirilerini iletti. Bazılarına kitabı görüp görmediklerini sordum. Görmediklerini söylediler.  Ben de onlara görmedikleri bir kitabı nasıl eleştirebildiklerini sordum. Kitabın yazarını, daha önce yayınlanan makale ve paylaşımlarından tanıdıklarını, böyle bir çizgideki bir kişinin neler yazabileceğini tahmin edebildiklerini söylediler.

Kendilerine, ilk izlenim olarak kitabın eleştirel katkıya ihtiyacı olduğunu ancak henüz kitabı tamamen okuyup incelemediğimi ancak satır satır okuyup eleştirel katkıda bulunacağımı belirttim. Bana sitem ve eleştirilerini iletenler, şu ana kadar makalenin yorum bölümüne katkıda bulunmadılar. Bu sebeple buradan açıklama yapma ihtiyacı hissettim…

Yaklaşık bir haftadır “Gürcü Ansiklopedik Sözlüğü” adlı bu kitabı inceliyorum; notlar çıkardım. Kitabın şu ana kadar görebildiğim eksiklik ve yanlışlıklarını şimdilik dört başlıkta topladım:

1) Yazar, Türkiye’de Gürcü kültürüne ilişkin bugüne kadar kendi çizgilerine göre çalışma yapmış çoğu kişi, olay, olgu ve süreçleri yok saymış.
2) Yazar; Lazları Gürcü, Lazcayı Gürcücenin lehçesi sayan Soğuk Savaş dönemi tezlerini tekrarlamış.
3) Yazar, Türkiye’de yaşayan Gürcü ve Abhaz/ Abazalar arasına da düşmanlık tohumları saçan ifadelere yer vermiş.
4) Yazar; Türk ve Rus devlet geleneklerini hedef almış…

Kuşkusuz, kitaba eleştirel katkıda bulunacağım.

Not: İlgili makalem https://www.circassiancenter.com/tr/gurcu-ansiklopedik-sozlugu-yayinlandi/