BOLETEKOPSH (БОЛЭТЭКЪОПЩ) *

Derleme: K’UBE Şaban
Kaynak: Adighe Folklor I, Paris, 1959
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

Bütün Adigeler hep birlikte beylerbeyi (пщы япщыжьэу) Seçtiler Boletekopş’ı.
O dönemler büyük beyi (beylerbeyi) herkes dinler,

Ülke Khase’si (Meclis/Xase) yasaları uygulanırdı.
Yüzyıllarca başkanlık
Boletekolarda kaldı,

Bjeduğ Çeçan başkaldırınca
Büyük beyin kılıcı düştü (öldü).
Adige Khase’si (Meclis’i) konuyu görüştü
Büyük beyin kan bedeli ödetildi.
Bletekpş’ın ölümü üzerine,
Küçük ve zayıf beyler çatışma içine düştüler.
Güçsüz düşüp
Didişmeye başladılar.
Birçok yıl geçtikten sonra
Yınalıkopş (Иналыкъопщ) Abaza (Абазэ) yöresinden gelip
Tüm Adigeleri yiğitiğiyle
Yeniden birleştirdi.

(*) Hükümranlığı 7.yüzyılda başlamıştır.”Kafkas Tarihi” (Кавказ Тарихъ),sayfa 140 (Met ‘İzet paşe).