CEGU

ŞORE İbrahim
Adige Halkının Etnopedagojisi kitabından
Çeviri: Akhenaton (Pereniko)

Eski zamanların Kutsal Günleri’nde insanlar kendilerini gösterebilmek ve ifade edebilmek için düğünlerde değişik giysi ve donanımıyla, duruşuyla, atına olan hakimiyetiyle, okunu hedefine ulaştırmasıyla, savaş aletlerine
olan aşinalığını uygulamalı olarak sunmasıyla ve de Adigelerin bu uygulamaları birbirleriyle yarışırcasına yaşamlarında taşımaları söz
konusudur.

Bugün; düğün dendiğinde “Gelin Alıcı Düğünü”, “Düğünde Oynadı”, “Düğün Vuci‘yle başlar” (eski söz), kısaca söylemek gerekirse evlenme düğünlerinde insanlar eğlenmek ve dans etmek için bir araya gelmektedirler. Eskiden bu tür düğünlerin başlaması öncesinde; bedenen fiziksel yapı ve görünümün yansıtılmasının  yanı sıra sportif amaçlı yarışmalar da düzenlenmekteydi.

O Kutsal Gün anmalarında daha çok fiziki performans ve sportif oyunlar ön
plana çıkmaktaydı, bu uygulamalara daha çok önem verilmekteydi, bunların yanında dans amaçlı benzeri oyunlar geri planda kalmaktaydı.

İşte bundan ötürüdür ki, Kutsal Evlilik Günü’ne “Cegu” denmektedir. Sportif amaçlı yarışmalar, Hıristiyanlığın kabul edildiği günlerde, değerli ve önde gelen sevilen, başarılı bir zatın ölmesinden tam bir yıl sonra anısına “Cegu”  (fiziki ve sportif amaçlı gösteri ve yarışmalar) yapılıyordu, ama  günümüzde bilindiği ve yapıldığı şekliyle dans edilmemekteydi.

Yine bu tür insanların kızlarının evlenmesi esnasında “Cegu” yapılmaktaydı. Doğrusunu söylemek gerekirse, eskiden “Cegu” dendiğinde “Cegu yarışmaları” akla gelmekteydi.

Bütün bunlar gösteriyor ki, ulusal yaşamın bir parçası olan “Cegu“, iyi bir fiziğe sahip olmanın , sağlıklı ve performansı yüksek, dayanıklı,sağlıklı ve formda olabilmenin önemli unsurlarıydı ve Adigelerin tarihsel yaşamlarında özel bir yeri ve derin bir manası vardı.