ÇERKESLER ve BAYRAK

Dr. YEDİC Batıray Özbek
08.04.2006

Devamlı olarak  yersiz sorular soruyoruz kendi kendimize ya da
başkalarına:
– Çerkeslerin bayrağı neden olmadı?
– Çerkesler neden bir ulus olamadılar?
– Çerkesler neden yazmadılar çizmediler?
– Neden saraylar keşaneler bırakmadılar?

Bu ve benzeri soruları çoğaltabiliriz.

Aslında anlamsız sorulara tek yanıt şudur:
Gerekli görmediklerinden.

Genelde her buluş bir gereksinmenin sonucudur. ‘’Komşumun varda, benim niye yok’’, ilkel düşüncesinden hareket ederek sahip olmak mı istiyoruz?

Dünyanın geçmiş tarihine dönüp bir bakalım. Bayrak sancak sahibi imparatorluk kuran nice milletler tarih sayfasından silindiler.

Örnek mi istiyorsunuz: İşte Kölemenler.

Adigeler tüm bu -sözde- yoklara rağmen halen ayaktadır.

Çerkesler hakkında çok şeyler yazıldı. Yazanlar hep başka milletlerden.

Neden bizden Çerkesleri araştıran bilimci yetişmedi? Çerkes  kökenli bilimciler pek çok. Pek çok da diasporada geçmiş tarihimizi ve kültürümüzü araştıran kaç bilimcimiz var?

Şu anda  kullanılan bayrak hakkında çok şeyler yazıldı.

On iki yıldızlı, bayrağa benzemeyen ayrı bir bayrağın Natuhuacların taşıdığı bilinmektedir.

Yine Tlıap Mahir’in damgalar adlı yapıtında Kabardeylerin bayrağını tarif etmektedir. Bayrak  Hıristiyan  ve İslam dininin belirgin simgesi olan hilal ve haç bulunduğunu yazmaktadır.

Bu bayrakla Çerkesler, dünyada eşi  görülmemiş liberal bir halk olduğunu göstermektedir.

Acaba diğer Adıge kabilelerinin, Sind, Meotların, kral Fersache’nin bayrağı yok muydu acaba?

Bunları araştıracak ortaya çıkaracak bilimcilere ihtiyaç var.

Ve müsaade ederseniz şu soruyu sormak istiyorum: Sizler neden Çerkes kültürünü, tarihini arkeolojisini vs. araştırmak için akademik çalışma yapmıyorsunuz?