DANS; TARİHİ, KÜLTÜRÜ ve YAŞANMIŞLIKLARI YANSITIR…

BERUKH Funda Bülbül – AŞANBA Murat Şanbay

Halkoyunları eski çağlardan şimdilere insanı işler ve  anlatır. Bu anlatımda eşsiz zenginlikler saklıdır. Tüm duygular sabırla figürlerde nakış gibi işlenmiş ve can bulmuştur, o figürler ve kostümler, yaşayan  halkoyunlarının karakterini ortaya koyar.

Toplumların; kültürel dünyalarında hiç kuşkusuz folklorik değerlerin bir damarı olan halkdanslarının önemli bir katkısı olduğunu belirtmek pek de yanlış olmaz. İnsanların hassas olduğu, negatif sosyal ortamlardan uzaklaşarak, pozitif bir ortamda sağlıklı nesillerin oluşumuna en büyük katkıyı bu tarz etkinlikler sağlar. Coşku, hüzün, sevinç, hareket, zarafet ve  estetik danslarımızın içinde kendini bulur. Meşakkat, emek ve ter olmasa; halkdansları bir anlam ifade etmez. İstek, yetenek ve çalışma öğrenmek için yeterli argümanlardır.

Kafkas halk danslarının, Türkiye ve dünya folklor arenası içinde nadide bir yeri vardır. Gelişimi ve günümüzdeki kalıcılığı bu dansların yaşatılma ve sevdirilme çabası ile alakalıdır.

Halkdansları eğitimi, çocuklarımızın Kafkas kültürünü yaşaması, paylaşması ve tanıtması; onların pozitif gelişmelerine ve  sosyalleşmelerine düzeyli katkılarda bulunur. Bulundukları ortamlarda sadece fiziki bir yaklaşım değil, medeni cesaretlerini ve özgüvenlerini geliştirecektir. Girişimci aktif bir yetişkin olma sürecinde  katma değer  oluşturacaktır.

Bu düşüncelere sahip bir yaklaşımla, Kocaeli Üniversitesi’nde Kafkas Halk Dansları çalışmalarına start verilecektir.

Çalışmalarımız Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu’nda olacaktır.

Koreografileri Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Rekreasyon Bölüm Sekreteri SOHTUKO Ufuk Aktürk üstlenecektir.

Bilgi ve katılım için;

(BESYO)  BERUKH Funda Bülbül       0 (537) 226 56 56

(BESYO)  AŞANBA Murat Şanbay      0 (544) 840 43 83


Adres:
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu,  42 Evler Jandarma Yanı KOCAELİ