DERNEK YÖNETİCİSİ İSTİKRARLI OLMALI

YEMUZ Nevzat Tarakçı
01.09.2018

Malum, toplumu temsil eden kişilerin sorumlulukları ağırdır.

Zira onlar;

Toplum adına düşünür,

Toplum adına konuşur,

Toplum adın karar verir,

Toplumun menfaati için alınan kararları uygular.

İşte bu yüzden yöneticilerde belli vasıflar aranır.

Mesela istikrar.

Mesela tahammül…

Yöneticilerde “İstikrar za’fiyeti affedilmez bir kusurdur.”

Tahammülsüzlük de hakeza!

 

ETKİN ve İSTİKRARLI YÖNETİM

İyi bir yöneticiye yakışan, etkin ve istikrarlı bir yönetimdir.

Eğer yönetici, çiftlik yönetir gibi “Dün öyle, bugün böyle!” diyorsa durum vahimdir.

Bilirsiniz, güvenirlilik ve inandırıcılık ancak istikrarla sağlanır.

Aksi takdirde ne güven kalır ne inanç.

İstikrar ve güven yoksa yöneticinin durumu, rüzgârın önünde savrulan kuru yaprak misali…

Bir o tarafa bir bu tarafa savrulur durur.

Bu savrulmalardan en büyük zararı da toplum görür.

Topum, bu vahim durum nedeniyle sürekli kan kaybeder.

 

GÜZELLİKLERİ GÖLGELEMEK Mİ, GÜZELLİKLERE GÜZELLİK KATMAK MI?

Vasıflı yöneticiye yakışan; istikrarlı, tahammüllü ve paylaşımcı olmaktır.

Vasıflı yönetici, “Benim şekillendirmediğim güzellik, güzellik değildir!” gibi hastalıklı bir düşünceye zihninde asla yer vermez.

O; tahammüllüdür, takdirkârdır, asla kıskanç ve egoist değildir.

O, toplum yararına olan güzellikleri gölgelemek için değil güzelliklere güzellik katmak için çalışır.

 

O, güzelliklere sevdalıdır.

 

YÖNETİCİ KUCAKLAYICI OLMALI

Birikimli, istikrarlı, uyumlu, tahammüllü, herkesi kucaklayan samimi dernek başkanlarımız hepimizin baş tacı değil mi?

Bu vasıflara sahip başarılı, uyumlu sevgili dernek başkanlarımızı zaten alkışlıyor, onları takdirle selamlıyoruz.

Hani, ya vasıfsız,

Tahammülsüz,

Tutarsız,

Duyarsız,

İstikrarsız,

Bencil… başkanlarımız varsa diyorum.

Olmasın, diliyorum.

Olmasın istiyorum.

Ama ya varsa!

İşte o zaman vay halimize!

 

TOPLUMUN BEKLENTİSİ

Toplumunun beklentilerine uygun hareket eden,

Sözlerinde,

Davranışlarında,

Kararlarında tutarlı ve dürüst,

Uyumlu,

Tutarlı,

Hesap peşinde koşmayan,

Kavgacı, dedikoducu tavır sergilemeyen,

Toplumunun menfaatini birilerinin hatırı için harcamayan,

Her daim toplumunun ve kültürünün menfaatini önceleyen,

Zihnini ve yüreğini egolardan arındırmış, halkı ve kültürüyle bütünleşmiş değerli dernek yöneticileri, selam, binler selam size!