DÜNYA ADİGE KÜLTÜR FESTİVALİ

Adige Cumhuriyeti Başkanı HAZRET SOVMEN’in Açılış Konuşması
Çeviri: İbrahim Çetao

Saygıdeğer Dünya Adige Kültür Festivali katılımcıları, değerli arkadaşlarım:

Çok uluslu Adige Cumhuriyeti halkı ve kendi adıma Dünya Adige Kültür Festivali konuklarını ve katılımcılarını en içten dileklerimle selamlıyorum.

Geçtiğimiz yıl söz verdiğim gibi festivali Adigey’de her yıl yapmaktayız. Bu yılki festival Adige Cumhuriyeti’nin 13. kuruluş yıldönümüne rasgeldi. Bu sonbahar günlerinde Adigey’in kent ve ilçelerinde çeşitli kutlama etkinlikleri yapılmaktadır. Krasnagvardeysk ve Tohtomukuay ilçeleri 80.,Koshable ilçesi 70., Adigekale kenti 35. kuruluş yıldönümlerini kutluyorlar.

Tarihi Adige yurdunda hem Rusyalı hem de dış ülkelerden soydaşlarımızın bir araya gelmiş olması sevinç vericidir. Bu olay, Adigelerin yaşadıkları her yerde tüm güçlüklere rağmen kültürlerini koruyabilmiş olmalarının bir kanıtıdır. Bud a Adige ulusunun güçlü ve dayanıklı olduğunu gösterir. Kültür korunabilmişse, onun sahibi olan ulus da var demektir ve onun geleceği de aydınlıktır.

Tarih Adigeleri 40 ayrı ülkede yaşamak zorunda bırakmıştır. Onlar çoğunlukla Türkiye, Suriye, Ürdün, Almanya, Amerika ve İsrail’dedirler. Adigelerin, yaşadıkları ülkelerin saygın vatandaşları olduklarını biliyorum. Onlar yaşadıkları her ülkede örnek vatandaştırlar.

Bugün dünya halkları arasında sıkı bağlar oluşturulması, ilişkilerin sevgi ve kardeşlik üzerine kurulması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu tür yakınlaşmaları kolaylaştıran ve güçlendiren ise kültürdür. Kültür; insan haklarını güçlendirir, insanlığı adalete ve anlaşmaya götürür. Benim inancıma göre, Adige kültürünü korumak sadece bizim ihtiyacımız olan bir şey değil, bölgemizde barış ve anlaşmanın korunması içinde bir gerekliliktir.

Adigelerin dayanışmasını artırmak, kültürlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak, ulusun asırlar içerisinde oluşturmuş olduğu güzel gelenekleri onlara bırakmak bizim ve festivalin başta gelen amacıdır. Yakın zamanlara kadar Adige ulusu coğrafi olduğu gibi kültür olarak da bölünmüş durumda yaşıyordu. Bugün yavaş yavaş onları bir araya toparlamaya, atalarımızın bırakmış oldukları kültür mirasını bir araya getirmeye çalışıyoruz. Dış ülkelerde yaşayan Adigeler büyük güçlukler içinde olmalarına rağmen tarihi vatanlarına olan bağlılıklarını kaybetmemiş olmalarından dolayı kendilerine müteşekkirim.

Burada belirtmek isterim ki Rusya halklarının gelişmesi R.F. devlet politikasında büyük yer tutmaktadır. Ülkemizin Başkanı Vladimir Putin’de bu hususa dikkat göstermektedir.

Rusya sınırları içerisinde doğmuş veya onlardan türemiş olup halen dış ülkelerde yaşayanların, tarihi vatanlarının geleceği ile daha yakından ilgilenmeleri bu bağlamda büyük önem taşımaktadır. Bu konuda çözülmemiş problemlerin varlığı bilinmektedir. Pasaport, vize işlemleri ve vatandaşlık sorunları bunların arasındadır.

Benim inancıma göre bu sorunlarda yakında çözümlenecektir.

Dış ülkelerde yaşayan soydaşlarımız cumhuriyetimizin sosyo-ekonomisine, bilim, eğitim ve kültürüne katkı sağlamaktadırlar. Adigey’e gelmek isteyenlere, onun gelişimine, barışa ve halklar arası kardeşliğin pekişmesine elinden geldiğince katkı yapmak isteyenlere memnuniyetle kapılarımız açıktır.

Yukarıda da belirttiğim gibi bu festival 13.kuruluş yıl dönümümüze rastlamıştır. Aramızda cumhuriyetimizin gelişimine çalışmalarıyla katkı sağlamış kişiler bulunmaktadır. Bugün gerek devlet organlarının  gerek halkımızın çalışmaları daha çok cumhuriyetimizin sosyo-ekonomisini geliştirmek ve onu R.F.birimleri arasında layık olduğu yere ulaştırmak içindir. Bu amaçla ekonomik alanda sağladığımız başarılarımız da mevcuttur.

Cumhuriyetimiz sanayi ürünlerindeki artışla bu yılbaşından itibaren Güney Rusya bölgesinde ön sırada yer almaktadır. Makine yapımı, metal ve ağaç işletmeciliği, gıda ürünleri üretiminde de yavaş yavaş gelişmeler gözlenmektedir.

Son iki yılda tarımsal alana yaptığımız yatırımlar oldukça büyüktür.

Onlarca köyümüzde doğal gaz vardır. Son 14 yılda bir tek köye gaz götürülebilmişken, son bir yılda 14 köye gaz götürülmüştür.

Adigey’de yol yapımında ilerlemeler kaydedilmiştir. Maykop giriş yolu buna örnektir. Bu yol ülkemizin en iyi yolları arasındadır. Turizm bölgesi Gozeriptl yolu da aynı kalitededir.

Bütçeye bağlı olarak çalışanların ücretleri ödenmekte olup bu alanda hiçbir borcumuz yoktur. Yeni okullar, hastaneler ve kültür binaları inşa edilmektedir. Bütçeye bağlı olarak çalışıp köylerde yaşamakta olanları sosyal yönden korumak için çalışmalar yapmaktayız. Onlara kendi paylarına düşen topraklar eksiksiz verilmiştir. Bu sorunu bizim gibi çözümlemiş olan bölge tüm Rusya’da yoktur.

Genç aileleri konut sahibi yapmak için bizzat ilgilenerek başlattığımız program uygulamaya geçmiş bulunmaktadır.

Şehirlerimizin, köylerimizin görüntüsü daha iyiye doğru değişmektedir. Maykop şehrindeki değişimlerle bunu sizde fark etmis durumdasınız.

Kısaca söylemek gerekirse yerimizde saymıyoruz, gelişiyoruz, yapmamız gerekenlerin daha çok olduğunu da biliyoruz.

Çok uluslu Adigey halkı arasındaki güçlü dayanışmanın güzel hedeflerimize ulaşmada yol gösterici olacağına yürekten inanıyorum.

Tüm konuklarımızı ve cumhuriyetimiz halkını açılışını yaptığımız festival ve hazırlığını yaptığımız cumhuriyetimizin kuruluş bayramı nedeniyle yürekten kutluyorum. Barış ve mutluluk dolu bir yaşam, amaçladıklara her şeye ulaşma gücü, tarihi vatanımızda güzel buluşmalar ve bayramımızın sevinç içerisinde geçmesini diliyorum.

Adige ülkesine hoşgeldiniz sevgili kardeşlerimiz.

Festivale başarılar diliyorum.