ELBRUS

 

Metin Sözen

Konum: Avrasya, Rusya
Koordinat: 43° 21 18K, 42° 26 21D
Sıradağ: Kafkas Dağları
Yükseklik: 5.642 Metre
Tür: Stratovolkan(Sönmüş)
İlk çıkış- Doğu zirvesi: 1829 Killar Kashirow;
İlk çıkış- Batı zirvesi: 1874 Frederick Gardiner, Florence Crauford Grove, Horace Walker, Peter Knubel Elbrus, 5 bin 642 m yükseklikle Kafkasların ve Rusya’nın en yüksek dağı. Elbrus, şu sıralar faal olmayan, yoğun olarak buzullarla kaplı, çift zirveli bir volkandır. İki zirve arasındaki mesafe bin 500 metredir. Zirve noktası güney krater kenarında bulunur. 70’ten fazla buzul, Elbrus’dan aşağıya, vadiye akar. Toplam 145 km² buzla örtülüdür. Araplar Orta Çağ’da, Djebel-al-alsina “Dillerin Dağı” diye adlandırırlardı. Elbrus, “Ruhların Kralı”, “Tanrıların Tahtı”, “Mutluların Yeri ” ve “Kutsal Yükseklik” diye de adlandırılır. Eğer Kafkaslar Avrupa’nın sınırı olarak kabul edilirse, Elbrus Avrupa’nın en yüksek dağıdır.

Coğrafya Elbrus, Rusya’da Kafkasya Cumhuriyeti Kabardey-Balkarya’da, Gürcistan sınırının 11 km kuzeyinde, Tiflis’in yaklaşık 270 km kuzey batısında yer alır. Avrupa’ya mı yoksa Asya’ya mı dahil edilmesi gerektiği tartışmalıdır. Kimileri Kafkasların ve dolayısıyla Elbrus’un dahili Avrasya sınırını oluşturduğu teorisini öne sürerken, Kafkasların kuzeyi Kuma-Manych Depresyonu’nu sınır olarak tanımlayan bir görüş de vardır. Kıtalar sadece tek bir karasal alan oluşturduğundan, fiziksel ve coğrafi olarak bakıldığında sadece tek bir Avrasya mevcut olabilir. Bu yüzden, sınırın nerede olduğu meselesi tam olarak açıklığa kavuşamaz. Tarihi bağlamda sınır sıkça yer değiştirmiştir ve bir sınırın tarihi dayanakları olan yönlendiricisi de mevcut değildir. Elbrus’un Avrupa veya Asya içinde konuşlandırılması, Avrupa’nın en yüksek dağı meselesiyle de bağlantılıdır. Buna göre bu unvana sahip dağ artık Mont Blanc olmayacaktır. Günümüzde, Strahlenberg’in (1676-1747) tespit ettiği Asya sınırı yaygın kabul görmektedir. Strahlenberg, aldığı jeodezi göreviyle, daha önce kabul edilen Avrupa sınırını Don Nehri’nden Ural Dağları’na çekmiştir. En güney doğudaki sınır olarak Kafkasların kuzeyindeki Kuma-Manych Depresyonu’nu seçer. Bu anlayışa göre Elbrus Asyalıdır.

Elbrus, andesit- dazit stratovolkandır. Son patlaması, yaklaşık 2000 yıl önce (MS 50 yıl) olmuş, bir çeşit volkanik kayaç türü olan ignimbritler, patlamaların kül yığınları ve lav akıntıları 250 km²’lik bir alana yayılmıştır. Doğu zirvesinde 250 m çapında yanardağ krateri kalmıştır. Bugün Elbrus, zirve yakınındaki solfatar (gaz faaliyeti) ve sıcak su kaynağı ile volkanik faaliyetlerin çok zayıf işaretlerini gösterir. Masif buz takkesinin hızla erimesi ve yeniden bir faaliyet artışında oluşan lahardan (yanardağ yamacından akan çamurlu akıntı), Elbrus ve çevresi için potansiyel tehlike oluşturmaktadır.

Tarihçe ilk tırmanış (Doğu zirvesine ilk çıkış, 22 Temmuz 1829’da Kabardeyli çoban Killar Kashirow tarafından, Elbrus’un eteğindeki Rus general Emanuel’in kampından zirveye tırmanışla başarılmıştır. Kamp, Elbrus çevresini araştırmak için yapılan bilimsel keşif gezisinin (ekspedisyon) konaklama noktasıydı. Bu keşif gezisine akademisyenler Kupfer, Meyer ve Fransız Minitries dahildi. Carl Anton Meyer, Elbrus ve çevresinin ilk yükseklik verilerini elde eder. 5 bin 642 metre yükseklikteki batı zirvesine ilk tırmanış ise, 28 Temmuz 1874’te İngiliz Frederick Gardiner, Florence Crauford Grove, Horace Walker ve ekspedisyonun İsviçreli lideri Peter Knubel tarafından başarılır.

Diğer başarılı tırmanışlar:
•1868, Douglas William Freshfield
•1868, Adolphus Warburton Moore ve C. C. Tucker
•1884, M. v. Di¨chy
•1888, Albert Mummery
•1891, Gottfried Merzbacher
•1890/ 96 , A.W. Pastuchow (askeri topograf), batı- ve doğu zirvesi. Elbrus-Masifi’nin ilk fiziksel haritasını hazırlar. 4 bin 690 metredeki bir kayalık grup bu dağcının adını almıştır.
•1929 ilk kayak tırmanışı, Leopoldo Gasparotto ve Hugo Tomaschek
İkinci Dünya Savaşı’nda Elbrus 1. ve 2. dağ tümeninin Alman dağ komandoları (Gebirgsjiger), 14 Ağustos 1942’de 4 bin metre yükseklikteki Khotiutau geçidini aşarak, sürprize uğrayıp savaşmadan geri çekilen Elbrus Kulübesi personelini gafil avlarlar. Aralarında Josef Martin Bauer’in de bulunduğu Alman dağ komandolarının 21 alpinisti 21 Ağustos 1942’de buradan yola çıkarak zor hava şartları altında batı zirvesine tırmanır ve buraya Reich’ın savaş bayrağını çekerler. Bu olay NS- propagandasınca, alpinistlerin usta işi başarısı olarak kutlanır. Elbrus Kulübesi’nin fethi hakkında Sovyetlerde, kulübenin başarılı bir şekilde bombalandığı yönünde yorumların da yer aldığı efsaneler oluşur. Ancak isabet alan sadece, kulübenin alt taraflarında bulunan yakıt deposudur. 27 Eylül 1942’de Elbrus’da, Alman ve Sovyet dağ komandoları arasında yüksek irtifada bir dağ muharebesi meydana gelir. Elbrus Kulübesi, Ocak 1943’ün başına kadar Alman işgali altında kalır. Bundan kısa süre sonra batı zirvesinde yeniden Sovyet bayrağı dalgalanır.

Dağ kulübeleri 11 bilim insanı, 1929’da 4 bin 160 m yükseklikte Prijut 11 (Barınma 11) adını verdikleri küçük bir kulübe kurarlar. 1932’de aynı yerde, 40 kişi alabilen daha büyük bir kulübe inşa edilir. 1939’da 4 bin 200 metrenin biraz daha üst kısmında, Rus seyahat acentesi Intourist, döviz sağlamak için Elbrus’un zirvesine gidecek olan ve özellikle batıdan gelen turistleri barındırmak üzere alüminyum giydirmeli daha da büyük bir kulübe kurar. Bu kulübe kısa zamanda yüksek dağ kışlasına dönüşür ve birbiri ardına Rus ve Alman birliklerine üs noktası olarak hizmet eder. 16 Ağustos 1998’de ocaktan çıkan yangınla kulübe tamamen yanar.

2001 yazında yeni Diesel Hut (Diesel Kulübesi) Prijut 11 harabesinin bir kaç metre altında açılır. 1933 yılında iki zirve arasındaki belende kurulan acil durum barınağı, bir kaç yıl sonra çöker. Bu kulübenin kalıntıları günümüze kadar gelmiştir. Bundan başka, kısa telesiyejin sonunda, teleferiğin ikinci sektörünün üst kısmında, eski fıçılardan bir kulübe kümesi (Barrel Huts) vardır. Bunlar bugün, bir çok zirve tutkunu tarafından aklimatizasyon (iklime alışma, ortama alışma, iklimuyum) amacıyla ve tırmanış için destek noktası olarak kullanılır.

Teleferik Elbrus- Teleferiği Elbrus’un eteklerinde, 2 bin 300 metredeki vadi istasyonu Polana Asau’dan, iki sektörde 3 bin 550 metre yükseklikteki bir kayak bölgesine götürür. 1968 yılında kurulan Elbrus-Teleferiği’nin toplam uzunluğu 3 bin 620 metredir. Bunun, Polana Asau ve Staryj Krugosor arasındaki ilk sektörü bin 860 metre uzunluğa sahipken, Staryj Krugosor ile Mir arasındaki ikinci sektör bin 1.760 metre uzunluğundadır. Üçüncü bir sektör planlanmış olup, ikinci sektörün dağ istasyonunda inşası şimdiden öngörülmüştü. Ancak bu planların gerçekleşmesi şüphesiz kestirilemez.