EY ÇERKES AYDINI SEN NEREDESİN

YEMUZ Nevzat Tarakçı

Toplum ve kültür adına ters giden pek çok şey varken, etraf, yangın yerine dönmüş, kültür değerleri alev almış yanıyorken, kültürüyle gurur duyan hangi Çerkes’in “üç maymunlar” ı oynama hakkı olabilir?
Bu vahim durum karşısında hiçbir şey olmamış gibi davranan aydın, aydın sayılır mı?
Evet, entelektüel gergin bir şuurdur.
O, herkesin baktığı yerden bakmaz.
O, bir başka bakış açısına dikkat çekmeye çalışır.
O, can sıkan, düşündüren sorular sorar.
Hani neredesin ey Çerkes aydını?
Değil mi ki toplumun aydın ve münevverleri halkın uyanık belleğidir.
Entelektüel; halkı, insanı, insanlığı, doğru olanı savunan kişi demektir.
Entelektüel, toplumları değiştirme, dönüştürme, doğru olanın öncülüğünü yapma düşüncesiyle iç içedir.

BATAKLIKLAR ÜLKESİNİ “BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİ” NE KİM DÖNÜŞTÜRDÜ?
İşte Finlandiya’dan “Zambaklar Ülkesi” nden çarpıcı bir örnek:
“Snelman’ın büyük ünü, Fin kültürünü yaratan halk öğretmeni olmasındandır. O ve arkadaşları bataklıklar ülkesini, beyaz zambaklar ülkesine dönüştürmeyi başarmışlardır.”
Entelektüel, halkın aklını, halkın vicdanını, halkın iradesini ve enerjisini uyandırmak zorundadır.
Neredesin ey Çerkes dünyasının entelektüeli?

AĞIR SORUMLULUK
Kültürel, sosyal ve sanatsal sorunları “Görmek, duymak, bilmek” sorumluluk demek.
Samimiyet demek.
Doğruyu bulma çabası, demek.
“Küllerinden doğma” mücadelesi, demek.
Değilse,
Bencillik demek.
Neme lazım, demek.
Vurdumduymazlık demek!
Sorumluluktan kaçmak, demek.
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın, demek!
Hadi toplumun bir kesimi neyse de…
Ey Çerkes aydını, nedir bu hal?
Yok oluşun eşiğinde nedir bu ilgisizlik?
Nedir bu duyarsızlık?

KORKULACAK ASIL MESELE
Ben, sen, o…
Yetkili, yetkisiz…
Kadın, erkek… hepimiz, kim ki sorunlarımız karşısında duyarsız, tepkisiz…
Sorunların üstünü örten, onları hasıraltı eden bir tavır içinde.
İşte korkulacak asıl mesele!

AH KEŞKE!
Ah keşke, biraz da korkmamız gereken şeylerden korksaydık!
Çok bilmişlikten, uyumsuzluktan, şişkin egoyla eşi, dostu kırmaktan, üslupsuzluktan, yüreklere bileklere basmaktan, hoşgörüsüzlükten…
Pozitif olamamaktan, farklı düşüncelere tahammülsüzlükten…
Kimliksizlikten, kültürsüzlükten, tükenmekten, yok olmaktan…

TEMENNİ
Kültürel aşınmayı dert edinmiş, gören, duyan, hisseden, çözümün parçası olabilmek için fedakârlıklara katlanan duyarlı güzel insanların sayısının artması temennisiyle.