FAZIL TEKİN KİMDİR?

1945 yılında Eskişehir’de doğdu. Ortaöğrenimimi Eskişehir Maarif Koleji’nde tamamladı. 1967 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olduktan sonra aynı akademide Maliye Kürsüsü’nde asistan olarak akademik hayata girdi. Maliye dalında doktorasını tamamladıktan sonra aynı kürsüde doçent ve profesör oldu.

Değişik tarihlerde A.B.D., İngiltere, Almanya, Avusturya, Belçika ve Japonya’da eğitim, araştırma ve incelemelerde bulundu. 1980’de Japonya’da 5, 1982’de A.B.D’de 14 üniversitede Japon ve Amerikan yüksek öğretim sistemleri ve yöntemleri konusunda, ilgili hükümetlerin daveti ile incelemelerde bulundu. 1991 yılında yeminli mali müşavir unvanı aldı. 1992 yılında Yüksek Öğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından Türkiye’deki üniversitelerden TC Anayasa Mahkemesi Asil Üyeliği için seçilen üç adaydan biri oldu.

Anadolu Üniversitesi’nde Sinema Televizyon Yüksek Okulu, Eğitim Fakültesi, Açık Öğretim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün kurulmasında görev aldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin kuruluşunda kurucu rektör yardımcılığı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kurucu dekanlığını yaptı.

Maliye ve uluslararası maliye dalında çok sayıda kitap ve araştırması yayımlandı. Uluslararası Maliye Enstitüsü (iipf) ve yeminli mali müşavirler odası üyesidir. İngilizce ve Almanca bilmektedir.