GÜNEY OSETYA ARMASI ÜZERİNE

AlanKafkas.Org
http://southosetia.chat.ru/ru_gerb.html

Macar Kralı V. Belas’ın (1235-1270) (1) emir ve müsaadeleriyle “Cum ducatu et expensis” (2) Macar Dominik rahipleri 1230-1237 yılları arasında tehlikelerle dolu bir misyon gezisi yapmışlardır. Gezileri Kafkasya içlerine ve Yukarı Volga Nehri’ne kadar ulaşmıştır.

Armada bulunan kartal; asillik (neciplik), cesaret ve hürriyeti ifade ediyor. Kartalın göğsündeki gamalı haç; ebedi hayat, ebedi hareket ve ebedi değişimin sembolüdür. Güneş de işaret ediyor. Ön planda onun üç ucu açıkça görünüyor.

Bütün dünya dininin temel prensibi üçlüktür. (Bir Tanrı’daki  Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan ibaret olan; insan dünyasında ise ruh, can (akıl) ve  bedenden ibaret olan üçlüktür. Sonra: Tanrı, insan, tabiattır; geçmiş, şimdi (şu sırada) ve gelecek demektir.

Beyaz; bilgelik (hikmet) ve düşünceyi,
Kırmızı; güç ve enerjiyi,
Sarı; bereket ve maddeyi temsil eder.

Bu üç renk Güney Osetya Cumhuriyeti’nin (ayrıca Kuzey Osetya) bayrağının renklerdir.

Armadaki kartalın göğsünde gamalı haçtan başka tırnaklarında ve kanatlarında “Uatsamong’un” kasesi, aybalta (teber), meşe dalı, şerbetçiotu ve başaklar vardır. Rivayetlere göre Tanrı, bütün bunları gökyüzünden atıp Nartlara hediye vermiştir.

“Uat” kelimesi “haber” ve eski zamanda “ilahı” (“rabbani”) ve “kutsal” anlamına gelmektedir. Ancak “amongæ” kelimesiyle “öğreterek” diye belirterek ikinci anlamını alıyor. Böylece bu kase kutsal ve ilahı şeyleri öğretir. “Nart Destanında” yalanı ifşa ederek gerçeği bildirmiş ve olaylara ışık tutmuştur. Aybalta; eskiden Oset halklarına ait cesareti, savaşkanlığı ve güçlüğü, şerbetçiotu; geçici hayattan kurtulup ve ebediyeti elde etmeyi ve başak; barışı temsil eder.