YENİ BİR UMUT AYDINLIK BİR UFUK

YEMUZ Nevzat Tarakçı

Sevindiricidir ki son yıllarda buram buram tarih, burcu burcu kültür kokan pek çok kitapla tanıştık, tanışıyoruz.
Her yeni kitap, ümidimizi yeşertiyor, ufkumuzu aydınlatıyor.
Eserleriyle bu kültürün pusulası olan yazarlarımızın kitaplarındaki duygu ve düşünceler, binlerce insanın zihninde, yüreğinde hayat buldu, buluyor.
Başta, değerli yazar ve şairlerimiz olmak üzere sanata, edebiyata inanan herkes, alkışı çoktan hak ediyor.
Toplumumuzun duyarlı kesimi, maddi ve manevi değerler bütünü olan kültürü, bu önemli toplumsal mirası, kitaplar vasıtasıyla kuşaktan kuşağa aktarmanın ağır sorumluluğundan asla kurtulamaz!
Gökkuşağı rengiyle doyumsuz tat veren bu güzel sanat ve edebiyat eserleri yürek ve zihinlerimizde yer bulursa yeni umutlar ve yeni aydınlık ufuklar bizimle demektir.
Bu büyük buluşma için ailelere, dernek ve üst kurumlarımıza büyük görevler düşüyor.

DAHA FAZLA KİTAP
Sanatsız, edebiyatsız kültür olmaz, olsa da asla yaşamaz!
Yazarına, şairine, düşünürüne, birikimli insanlarına, duyarlı emektarına saygı duymayan bir toplumun iflah olduğunu bilen, gören, duyan da yoktur zaten.
Gündemimizde daha fazla sanat, daha fazla edebiyat, daha fazla kitap olsun!
Halkımız, daha fazla yazar, daha fazla şair, daha fazla sanatçıyla buluşsun!

EN GÜÇLÜ HAYAT DAMARI
Kültürünü yaşatma çabası içinde olan bir halk için kitabın, yazarın değerini anlatmaya bilmem gerek var mı?
Değil mi ki kültür ve kitap ayrılmaz bir bütündür, kültürün olmazsa olmazlarından biri de kitaptır.
Toplumun duygu, düşünce, hayal ve sosyal hayatı; kader birliği yaptığı sanatçılar aracılığıyla dile getirilmez mi?
Sanatsız, edebiyatsız bir kültür hayatta kalabilir mi?

KÜLTÜRÜN GÜCÜ
“Kültür; bir toplumda ilerlemenin, üretimin, eğitimin, bilimin, güzel sanatların, insan ve toplum anlayışının gelişim düzeyini gösterir.”
Kültür ve eğitimin en güçlü aracı olan kitaplar, insan hayatının vazgeçilmez unsurlarıdır.
Kültürü yaşatma sürecinde edebiyat algısı ve okuma alışkanlığı kilit kavramlardır.
Kültür ve sanat dünyamızın aynası olan yazar ve şairlerimiz, iyi ki varsınız!

AİLE, DERNEK VE VAKIFLARIMIZIN SORUMLULUĞU AĞIR
Okuma alışkanlığımızı istenilen düzeye taşımak için ailelere, dernek ve vakıflara, ilgili birey ve kurumlara tüm yönetici ve yetkililere önemli görevler düşüyor.
Kitap üreten, çok kitap okuyan toplumlar her devirde en ilerde olmuştur.
Yanılmamak için, şaşırmamak için kitabın rehberliğine her zaman ihtiyaç vardır.
Bu ihtiyacın farkına varamayıp kitaba sırtını dönen bireyler de toplumlar da hep bocalamış, okuyan toplumlara muhtaç olmuşlardır.
Bilgili, kültürlü, çağının bilincinde insan olmak için çok okumanın dışında bir alternatif de yoktur zaten.

OKUMAK ÖZGÜRLÜKTÜR, GELİŞMEKTİR
Okumak özgürlüktür, gelişmektir, çevreye, olaylara, dünyaya daha geniş açıdan, daha fazla hoş görüyle bakabilmektir.
Modern insan için kitap, yemek, içmek gibi günlük hayatın bir parçası, bir vazgeçilmezi, bir olmazsa olmazıdır.
Kitabı günlük ihtiyaçlarımız arasına katana kadar, onu, olmazsa olmazımız yapana kadar uygarlıkla, tarihle, kültürle mesafemiz sürecektir.
Unutmayalım, okumak, gelecek kurmaktır

OKUYAN BİREY, GÜÇLÜ TOPLUM
Ne mutlu ki eserleriyle kültürümüzü ete kemiğe büründüren, tarihimizi canlandıran, halkın ufkunu açan, topluma güç katan çok değerli yazar ve şairlerimiz var.
İnanın her yeni kitap gündeme düştükçe mutluluk sarıyor her yanımı

İYİ Kİ VARSINIZ!
Değerli yazar, çizer ve şairlerimiz, düşünür ve aydınlarımız iyi ki varsınız?
İyi ki varsınız, sanata inanan, kitabın değerini bilen duyarlı okuyucular!
Birbirinden güzel, kaliteli yazar ve eserlerle tanışmak, onlardan yeteri kadar faydalanmak temennisiyle…
Sanat, edebiyat ve kitapla dolu nice huzurlu, güzel, aydınlık günlere.