GÜRCÜ ANSİKLOPEDİK SÖZLÜĞÜ YAYINLANDI

Ali İhsan Aksamaz

Araştırmacı- yazar Erdoğan Şenol’un “Gürcü Ansiklopedik Sözlüğü” adlı çalışması Ankara’da yayınlandı. Gürcistan’ın Ankara’daki ilk Sefareti 100 yıl önce açıldı.  Erdoğan Şenol’un bu çalışması Türk- Gürcü diplomatik ilişkilerinin 100. yıl için yayınlanmış.

Erdoğan Şenol’un “Gürcü Ansiklopedik Sözlüğü” adlı çalışması Gürcistan’ın Fahrî Konsolosu, Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Çarmıklı’nın katkısıyla yayınlanmış. Ansiklopedik sözlük; Gürcistan tarihi ve Türkiye Gürcülerinden bazı tarihî şahsiyetleri, yazarları, sanatçıları, kentleri ve benzeri konulardan 500 madde içeriyor.

Erdoğan Şenol, birçok Gürcüce çalışmayı Türkçeye kazandırdı

Muhacir bir ailenin çocuğu olan Erdoğan Şenol, 1973’te Sakarya’da doğdu; İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Çevre Mühendisliği okudu. Sakarya Üniversitesinde yüksek lisans yaptı; araştırma görevlisi olarak çalıştı. Erdoğan Şenol, bazı Gürcüce makaleleri ve bir belgeseli Türkçeye tercüme etti, dublajlarını yaptı. “Şavşeti ve Klarceti Yer Adları” adlı kitabın redaktörü idi. Erekle Davitadze/ Erdoğan Şenol’un Gürcüce’den Türkçe’ye kitap çevirileri de şöyle: “Açara Apkhazları”, “Osmanlı- Rusya İlişkilerinde Abhazya”, “Omri”, “Kafkasya’nın Ortak Erkek Kıyafeti’nin Kökeni (Çokha Akhalukhi”).

+

“Kortuli Ansik̆lop̆ediuri Zit̆apuna” Kogamaxtu

Magoşogore-  maç̆arale Erdoğan Şenolişi “Kortuli Ansik̆lop̆ediuri Zit̆apuna” coxoni noçalişe Ank̆aras gamiçkvinu. Ank̆aras Gurcistanişi iptineri didelçoba oşi ʒ̆ana ʒ̆oxle guinʒ̆k̆u.  Erdoğan Şenolişi aya noçalişe gamiçkvineren Turkiye- Gurcistanişi dip̆lomat̆iuri artikartisobaşi maoşani  ʒ̆ana şeni. Erdoğan Şenolişi  “Kortuli Ansik̆lop̆ediuri Zit̆apuna” coxoni noçalişe gamiçkvineren Gurcistanişi Faxruli K̆onsolosi, Nurol Holdingişi Maktaleş K̆omisyonişi Dudmaxvance Nurettin Çarmiklişi madduro omxvacuten. Ansik̆lop̆ediuri Zit̆apunas Gurcistanişi tarixi doTurkiyeşi Gurcepeşen namtini tarixuri şahsiyet̆epe, maç̆aralepe, art̆ist̆epe, noğape do amusteri temapeşen xut̆oşi madde doloç̆ars.

Muhacir ocağişi bere Erdoğan Şenoli yeçkindu 1973 ʒ̆anas noğa Sakaryas; İst̆anbolişi T̆eknik̆uri Universit̆et̆is Gomorgvaşi Muendisobas diguru. Sak̆aryaşi Universit̆et̆is mast̆eri doqu; ek goşomgore mamgurapalo diçalişu. Erdoğan Şenolik namtini Kortuli mak̆alepeşi tercume do ar dok̆ument̆uri filmişi dublajepe doqu. “Şavşeti do Klarcetişi Sva Coxope” coxoni ketabişi redakt̆ori rt̆u. Erek̆le Davitaže/ Erdoğan Şenolişi Kortulişen Turkulişa tercume ketabepeti eşo: “Aç̆araşi Apxazepe”, “Osmanli- Rusyaşi Artikartisobas Apxazeti”, “Skidala/ Omri”, “K̆afk̆asyas K̆oçepeşi Mengapura Dolokunepeşi Cinci (Çoxa Axaluxi)”.

+

ქორთული ანსიკლოპედიური ზიტაფუნაქოგამახთუ

მაგოშოგორე-  მაჭარალე ერდოღან შენოლიში “ქორთული ანსიკლოპედიური ზიტაფუნა” ჯოხონი ნოჩალიშე ანკარას გამიჩქვინუ. ანკარას გურჯისთანიში იფთინერი დიდელჩობა ოში წანა წოხლე გუინწკუ.  ერდოღან შენოლიში აჲა ნოჩალიშე გამიჩქვინერენ თურქიჲე- გურჯისთანიში დიპლომატიური ართიქართისობაში  მაოშანი  წანა შენი. ერდოღან შენოლიში  “ქორთული ანსიკლოპედიური ზიტაფუნა” ჯოხონი ნოჩალიშე გამიჩქვინერენ გურჯისთანიში ჶახრული კონსოლოსი, ნუროლ ჰოლდინგიში მაქთალეშ კომისჲონიში დუდმახვანჯე ნურეთთინ ჩარმიქლიში მადდურო ომხვაჯუთენ. ანსიკლოპედიური ზიტაფუნას გურჯისთანიში თარიხი დო თურქიჲეში გურჯეფეშენ ნამთინი თარიხური შაჰსიჲეტეფე, მაჭარალეფე, არტისტეფე, ნოღაფე დო ამუსთერი თემაფეშენ ხუტოში მადდე დოლოჭარს.

მუჰაჯირ ოჯაღიში ბერე ერდოღან შენოლი ჲეჩქინდუ 1973 წანას ნოღა საქარჲას; ისტანბოლიში ტექნიკური  უნივერსიტეტის  გომორგვაში მუენდისობას  დიგურუ. საკარჲაში უნივერსიტეტის მასტერი დოყუ; ექ გოშომგორე მამგურაფალო დიჩალიშუ. ერდოღან შენოლიქ  ნამთინი ქორთული მაკალეფეში თერჯუმე  დო არ დოკუმენტური ჶილმიში დუბლაჟეფე დოყუ. “შავშეთი დო ქლარჯეთიში სვა ჯოხოფე” ჯოხონი ქეთაბიში რედაქტორი  რტუ. ერეკლე დავითაძე/ ერდოღან შენოლიში ქორთულიშენ თურქულიშა თერჯუმე ქეთაბეფეთი ეშო: “აჭარაში აფხაზეფე”, “ოსმანლი- რუსჲაში ართიქართისობას აფხაზეთი”, “სქიდალა/ ომრი”, “კაჶკასჲას კოჩეფეში მენგაფურა დოლოქუნეფეში ჯინჯი   (ჩოხა ახალუხი)”.