HEYECAN VERİCİ BİR DNA ANALİZİ: NEREDEN GELDİK?

TLETSERUK Nahit Serbes
12.07.2010

Bazı Antropolog, tarihçi ve arkeologlar Çerkes boylarının, avcı ve besin toplayıcısı olarak Kuzeybatı Kafkasya’da ortaya çıktığını ve türediğini iddia ediyorlardı. Fakat bu yaklaşım çok gerçekçi görünmüyordu. Kuzeybatı Kafkasya’nın en eski halkları olabilirlerdi, ama acaba buraya nereden gelmişlerdi? Çünkü bu konuda teori’den öte, hiçbir kanıt, belge ve bilgi yoktu. Dolmenlerimize, Kurganlarımıza ve Maykop’ta arkeologların buldukları Maykop taşına varıncaya kadar, sahip çıkan çıkanaydı.

Sonunda Kafkasya’nın bu en eski yerli topluluğunun yaşamına ilişkin olarak, karanlıkta kalmış bir sırrı gün ışığına kavuşmuş, tarihin kapalı duran kalın duvarları aralanmış ve bilim bu konudaki gizleri aydınlatmıştır. Bir kitap çalışmam nedeniyle,“Nereden geldik?” sorusunun yanıtının DNA moleküllerinin dizilişinde yattığına ilişkin bazı yazılar okumuştum. National Geographic keşif ekibinin, toplum genetiği uzmanı ve antropolog Dr. Spencer Wells, “İnsan kanının bir damlası genlerimizin diliyle yazılmış bir tarih kitabıdır” diyordu.

Araştırmalarımı bu yoldan da sınamak istedim ve genlerimi “The Genographic Project”in Amerika’daki merkezine yolladım. Yedi göbek sülalem Maykopludur ve Adige olduğu bilinen bir kabile’nin üyesidir. Çerkeslerin Kafkasyaya ilk ayak basan halklar olduklarının yanında, Maykop kültürünün bilinen en eski kanıtları olan Kurganları, Dolmenleri ile halen Maykop, Krasnodar, Leningrad, Moskova, Berlin ve Pennsylvania müzelerinde korunmakta olan Kuban kültür, ürünlerinin, Maykop taşının, Maykop kraliyet mezarının gerçek sahiplerinin kimler olduğunu bu DNA raporumun sonucuyla beraber öğrenmiş oldum. Çünkü Atalarımızın bu coğrafyaya ilk ayak basan insanlar oldukları, 15000 yıldan günümüze kadar kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları savunmuş, bu topraklara tutunmuş ve bu topraklara adını vermiş bir halk oldukları artık bilimsel olarak kanıtlanmıştı.

Bu DNA sonucuna göre şunu da söyleyebiliriz: Bu bölgede yaşayan atalarımız atı ilk evcilleştiren kişiler olmuştur. Çerkeslerin atlarla bugün halen sürüp giden kardeş’lik (şı) sırrı burada gizlidir. Bu durum onları diğer topluluklara göre daha avantajlı ve çevreye daha hâkim bir konuma getirmiştir. Atı evcilleştiren topluluklar, daha uzaklara gidebilmiş, çevrenin iskânında ve sonraki uygarlıkların yaratılmasında öncü rol oynamıştır.

Sözü fazla uzatmadan bana gönderilen genetik raporu yayınlıyor ve yorumu okurlara bırakıyorum.

Amerika’dan gelmiş olan genetik raporumun Türkçe tercümesi ve İngilizce’si çok uzun olduğundan, tamamını okumak, öğrenmek isteyen kardeşlerimiz http://www.circassian.us sitesine girip tamamını okuyabilirler, inceleyebilirler. Özeti ise, aynen aşağıdaki gibidir.

Atalarınızın göç yolculuğu hakkında bilinen hususlar:

Atalarınızın tarihini gösteren genetik işaretler tüm Afrikalı olmayan insanların ortak işareti olan M168’e kadar, 60.000 yıl öncesine gitmektedir. Atalarınızın güzergâhlarını gösteren haritaya bakacak olursanız, Haplogroup R1a1 üyelerinin aşağıdaki Y-kromozom işaretlerini taşıdıklarını göreceksiniz:

M168 >P143 > M89 > L15 > M9 > M45 > M207 > M173 > SRY10831.2 > M17

M168: İlk atanız

Ortaya çıkma tarihi: 50.000 yıl önce, köken yeri: Afrika, İklim: buz çağı

Sizin soyunuzda ilk genetik işarete yol açan erkek kuzeydoğu Afrika’da Rift vadisi bölgesinde, 31.000 ila 79.000 yıl önce yaşadı. Göçmen atalarınız elverişli havayı ve avladıkları hayvanları takip ettiler.


Rift Vadisi, Kenya

M89: Ortadoğu’ya Hareket

Ortaya çıkma tarihi: 45.000 yıl önce, yer: Ortadoğu, İklim: yarı kurak,
Atalarınızın soyundan gelen bir sonraki atanız, tüm Afrikalı olmayan insanların yüzde 90 ila 95’inde bulunan M89 işaretini ortaya çıkaran bir erkektir. Bu erkek kuzey Afrika veya Ortadoğu’da yaklaşık 45.000 yıl önce yaşamıştır. Atalarınız bufalo, antilop, tüylü mamutlar ve diğer av hayvanlarını bugün İran olarak bilinen bölge boyunca ve Orta Asya’nın geniş bozkırlarına doğru takip ettiler.

M9: Avrasyalı klanlar yayılıyor ve uzağa gidiyor

Ortaya çıkma zamanı: 40.000 yıl önce. Yeri: İran veya güney Orta Asya

Bir sonraki atanız, İran veya güney Orta Asya’da yaklaşık 40.000 yıl önce doğmuş bir erkek, onun soyundan gelenler ki siz de bunlardan birisiniz, daha sonraki 30.000 yılı gezegenin nüfusunun büyük bölümünü oluşturmakla geçirdi.
Avrasya klanı olarak bilinen bu büyük soy, Avrasya steplerinin geniş güzergâhlarını takip etti. Sonunda yolları Orta Asya’daki büyük sıradağlar tarafından kesildi – Hindukuş, Tianşan ve Himalaya dağları.
Bu üç sıradağ Pamir Düğümü olarak bilinen ve bugün Tacikistan’da yer alan bir bölgede kesişir. Burada iki gruba ayrıldılar. Bazıları Orta Asya’ya hareket ederken bazıları da güneye, bugün Pakistan ve Hint alt kıtası olarak bilinen yerlere gitti ve farklı soylara yol açtı.

M45: Orta Asya boyunca yolculuk

Ortaya çıkma zamanı: 35.000, Köken yeri: Orta Asya. İklim: Avrupa’nın çoğuna yayılan buzullar. Genetik mirasınızın bir sonraki işareti olan M45, yaklaşık 35.000 yıl önce, Orta Asya’da doğan bir erkekte ortaya çıkmıştı. Bu erkek Hindukuş dağlarının kuzeyine, bugünkü Kazakistan, Özbekistan ve güney Sibirya’ya giden M9 Avrasya klanının bir üyesiydi.

Atalarınızın becerileri ve kendilerini adapte etme kabiliyetleri, başka herhangi insansı türün yaşadığına dair bir bilginin olmadığı Sibirya’da son buz çağı boyunca hayatta kalmak için kritik öneme sahipti. M45 Orta Asya Klanı pek çok başka klan ortaya çıkardı; bu klanın kaynağı olan erkek, çoğu Avrupalının ve hemen tüm Amerika yerlilerinin ortak atasıdır.

M207: Orta Asya’dan Çıkış

Ortaya çıkma zamanı: 30.000, Köken yeri: Orta Asya
Orta Asya’da uzun zaman geçirdikten sonra, yeni zor koşullarda hayatta kalma ve yeni kaynakları kullanma becerilerini geliştiren bir grup Orta Asya’dan çıkıp Avrupa alt kıtasına doğru batıya hareket etti. Bu klandaki bir kişi yeni M207 mutasyonunu Y kromozomuna taşıdı ve Avrupa alt kıtasına devam etti. Sizin soyunuz olan M173 bu gruba aittir. Avrupa’ya giden ve kıtayı kolonileştiren ilk insanları meydana getirmiştir.

M173: Avrupa’nın kolonileştirilmesi – ilk modern Avrupalılar

Ortaya çıkma zamanı: yaklaşık 30.000 yıl önce. Köken yeri: Orta Asya İklim: Buzul çağı
Atalarınız batıya hareket etmeye devam ederken, yaklaşık 30.000 yıl önce Orta Asya’da doğan bir erkek M173 olarak tanımlanan genetik işareti ortaya çıkarmıştır. Onun soyundan gelenler Avrupa’ya ulaşan ilk insan dalgasının bir parçasıdır.

Bu dönem boyunca, Avrasya stepleri bugünkü Almanya’dan ve muhtemelen Fransa’dan, Kore ve Çin’e kadar uzanıyordu. İklim, kaynak açısından zengin bir bölge yaratmıştı ve Avrupa’ya bir pencere açmıştı.

Batı Avrupa’ya giden bu göç dalgası arkeologların Aurignacian kültürü adını verdikleri kültürün ortaya çıkmasını ve yayılmasını sağlamıştır. Yaklaşık 20.000 yıl önce iklim penceresi tekrar kapandı ve genişleyen buz tabakaları atalarınızı İspanya, İtalya ve Balkanlara hareket etmek zorunda bıraktı. Yaklaşık 12.000 yıl önce buz geri çekildikçe ve sıcaklıklar arttıkça, M173’ün soyundan gelenlerin pek çoğu, buzul çağı sırasında yerleşim olmayan bölgelere tekrar yerleşmek üzere kuzeye hareket ettiler.

Beklendiği gibi, bugün M173 işaretini ortaya çıkaran erkeğin soyundan gelenlerin sayısı, kuzey Avrupa’da oldukça yüksektir. Buzul çağını İspanya’da geçirdikten sonra, taşındıkları kuzey Fransa ve İngiliz adalarında yoğunlaşmışlardır.

M17: Asya steplerinin Hint-Avrupalıları

Güney Rusya

Ortaya çıkma zamanı: 10.000 ila 15.000 yıl önce Köken yeri: Güney Rusya (Kuzey Kafkasya).

İklim: Buzullar geri çekiliyor. Aletler ve beceriler: atı evcilleştiren ilk insanlar
Genetik izleriniz, 10.000 ila 15.000 yıl önce Avrupalı bir erkek bugün Güney Rusya olan bölgenin otlak steplerinde doğduğunda ortaya çıkan bir işaretle son bulmaktadır.

Onun soyundan gelenler, Hindistan ve İzlanda’ya kadar giden göçebe bozkır halkları haline geldiler. Arkeologlar bu insanların atı ilk evcilleştirenler olduklarını ileri sürmektedir, bu da onların daha uzak yerlere göç etmelerini kolaylaştırmıştır.

Hint-Avrupa klanının soyundan gelen atalarınız, Hint-Avrupa dillerinin doğması ve yayılmasını sağlamıştır. Dünyanın en yaygın konuşulan dil ailesi olan Hint-Avrupa dilleri İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Bengalce, Hintçe gibi diğer pek çok dili içermektedir. Hint-Avrupa dillerinin pek çoğu hayvanlar, bitkiler, aletler ve silahlar için aynı sözcükleri paylaşırlar.

Bazı dilbilimciler, güney Rusya steplerinde dolaşan göçebe atlılar olan Kurganların yaklaşık 5.000 ila 10.000 yıl önce ilk Hint-Avrupa dilini konuşan insanlar olduklarına inanmaktadır. Hint-Avrupa dilini konuşanların dağılımı ve genetik verileri, kendine özgü mezarlarından dolayı Kurgan adı verilen bu halkın, M17’nin soyundan geldiklerini göstermektedir.