HÜSEYİN NAİL KUBALI KİMDİR?

Anayasa Hukuku Profesörü. Rüştiye ve İdadi öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladı (1920). Niğde, Sivas ve Konya’da okudu. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi (1924). Yükseköğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Paris Hukuk Fakültesi’nde amme hukuku dalında doktora yaptı. İstanbul Hukuk Fakültesi’nde amme hukuku doçenti olarak görev aldı.

1943’te profesör, 1947’de anayasa hukuku profesörü oldu. Boğaziçi Lisesi’nde felsefe (1937-1943), İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde Devrim Tarihi dersleri verdi. İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığı (1948-1950) yaptı, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitü Müdürlüğü’nde bulundu (1959-1973). 1958’de DP yönetimince bakanlık emrine alındı, ancak olayın doğurduğu tepki üzerine görevine döndürüldü.

Bir demeci yüzünden üniversite senatosu tarafından disiplin cezasına çarptırıldı, bir ay ders vermekten alıkondu. 27 Mayıs öncesinde tutuklandı, Tahkikat Komisyonu’nca sorguya çekildi, serbest bırakıldı. 27 Mayıs’ta yeni Anayasa’yı hazırlayacak kurulda görevlendirildi. Gençlik yıllarında yazınla da ilgilendi. Hayat ve İçtiat gibi dergilerde şiirleri yayınlandı.

Eserlerinden bazıları:

L’idée de I’Etat chez les pécurseurs de I!Ecole Sociolohique Française (1935),
Esas Teşkilat Hukuk Dersleri (1943-1945),
devlet Ana Hukuk dersleri (1946),
Türk Esas Teşkilat Hukuku Dersleri (1960),
Anayasa Hukuku-Genel Esaslar ve Siyasi rejimler (1965),
Demokrasinin Ana Yurdunda (1966),
Devrim Tarihi Dersleri (1973).