İMAM ŞAMİL’İN HANIMLARI VE ÇOCUKLARI

akintarih.com

Şamil’in aynı zamanda olmamak üzere toplam sekiz hanımı olmuştur. Bunlardan biriyle sadece üç gün evli kalmış, bir diğeriyle de üç saat beraber olmuştur. Zaten bu kızla sevdiği ve bağlandığı için değil -siyaset gereği- Çeçenleri memnun etmek için evlenmişti. Bunlardan geriye kalan eşlerinden Fâtıma, Şamil’in yaralarını Unusukul’da tedavi etmiş olan cerrah Abdülaziz’in kızı ve Şamil’in üç oğlunun da annesidir. Bunlar Cemaleddin, Gazi Muhammed ve Muhammed Şaâfîî’dir. Diğer eşi Gimrili Cavgarad ise, Ahulgoh kuşatması sırasında yanında henüz süt emme çağındaki oğlu olduğu hâlde bir Rus kurşunuyla vurularak şehit olmuştu.

Zaide ise Şamil’in dostu ve hocası Gazi Kumuklu Cemaleddin’in kızıydı. Âmine, güzel bir dağlı Çeçen (kKist) kızıydı.

Şuanat ise Şamil’in en çok sevgi duyduğu hanımıydı. İlginçtir ki bu sevgi karşılıksız değildi. Bir tarafta genç ve güzel bir Hıristiyan kızı ki, silâh zoruyla ailesinden, akrabalarından, arkadaşlarından ve sevdiklerinden kopartılarak alınıyor ve hiç bilmediği bir çevreye getiriliyor…

Diğer tarafta ise, onun hiç tanımadığı, orta yaşa gelmiş, başka bir dil konuşan, emrinden en ufak bir şekilde ayrılanları şiddetli bir şekilde cezalandıran ve başka bir inancı benimseyen bir adam… Daha da ötesi bu adam, birçok kadınla evli bulunuyor.

Fakat bütün bu şartlara rağmen Şuanat, Şamil’i katıksız bir aşkla sevmiş ve sonuna kadar da ona bağlı kalmıştır. Bu sevgi ancak çok az erkeğe nasip olabilir. Şuanat, Şamil için atalarının dinini terk etmiş ömrünün geri kalan kısmını Müslüman olarak tamamlamıştır. Çok zengin olan Şuanat’ın kardeşi bir gün Şamil’in yanına gelerek kız kardeşi için 10 bin Ruble teklif edince Şamil kendisine 1 milyon Ruble verilse bile Şuanat’tan vazgeçemeyeceğini, onun da kendisini bırakmayacağını söylemiştir.

Nitekim bu konuda fikri sorulan Şuanat da Şamil’i bırakmayı kesinlikle reddetmiş ve onunla kalmayı yeğlemiştir. Haremdeki hâkimiyetin -pek güzel olmayan ancak Hz. Peygamber (s.a.v) soyundan olduğu söylenen, dolayısıyla büyük saygı gösterilen- Zaide’nin elinde olduğu bir zamanda yaşamak pek kolay olmasa gerekti.

Fakat uysal ve iyi yürekli bir tabiatı olan Şuanat, hareme öylesine bir uyum sağladı ki, burada barış hemen hemen hiç bozulmamış oldu. Şamil’in adalet anlayışı, eşlerinden birisine daha fazla yakınlık göstermesini kesinlikle engelliyor ve bütün eşleri Şuanat’ın Şamil’in kalbinde uyandırdığı derin sevgi ve şefkatten paylarını alıyorlardı.

O korkulan gün gelerek Şamil çevresini saran Ruslara teslim olduğunda bir an için ailesinin ve eşlerinin ne olacağı bilinememişti. En beklenmedik kötü şeyler bile olabilirdi. Fakat bu korkunç durumda bile Şuanat, sadece onun için endişe duyuyordu. Artık özgür olarak ailesinin yanına dönme şansına sahip olmasına rağmen bunu reddetti ve Şamil’in tutsaklığını paylaşmak için izin verildiğinde hiç tereddüt etmeden yanına koştu.

Şamil’in -bir anda dörtten fazla olmamak şeklinde İslâm’a uygun tarzdaki-çok evliliği, hatta bazı kabilelerin gönlünü kazanıp safına çekmek için siyaset gereği evlenmesi bize Hz. Peygamberin (s.a.v) evlilik konusundaki fiili sünnetini hatırlatıyor.