İNSAN ONURU NEREDE

YEMUZ Nevzat Tarakçı

Nihayet, doymayan mideler, dinmeyen hırslar insan onurunu yuttu!
Çıkar ilişkileri, aç gözlülük, doyumsuzluk…
Haksızlık, adaletsizlik
Ve insanlık büyük yara aldı.
Belliydi bu gidişin sonu!
Ne yazık ki yaşadığımız dönem, dinî duyguların en çok istismar edildiği, en ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı dönem olarak tarihe geçecek.

İNSAN ONURU
“İnsan hem hukukun hem de devletin temelidir. İnsan, başka hiçbir özelliğine bakılmadan değerli bir varlıktır. İşte insanın sırf insan olması sebebiyle değerli ve saygıya layık olmasına insan onuru denir.”

UNUTTUK İNSANÎ DEĞERLERİ
Unuttuk merhameti!
Unuttuk acımayı!
Unuttuk dayanışmayı.
Unuttuk hak ve adaleti!
Şimdi görülmemiş bir çaresizlik içindeyiz.

ÇORAKLAŞMIŞ YÜREKLER
Çoraklaşmış yüreklerimizle alabildiğine kirlettik güzel dünyamızı!
Yok ettik, yok ediyoruz ortak değerimizi.
Yok ettik sevgiyi, merhameti, adaleti…

KİRLİ ELLERİNİZİ ÇEKİN “RAMAZAN” DAN
Pencereden dışarıya bakın, TV’yi açın, sosyal medyaya bakın olaylar nasıl da yürek burkan cinsten.
İstismar istismar
Fakir fukaranın parasını iç edenler
Her fırsatta dinî değerleri siyaset malzemesi yapanlar,
Halkın manevi duygularını suistimal edenler,
Dindarlığı maske edinmiş hırsızlık, arsızlık, zorbalık, kin, nefret…
Ve haksızlığı, hukuksuzluğu yönetim şekli haline getirenler…
Acıdır ki ülke olarak “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” nin amaçladığı, eşit, adil ve onurlu bir yaşam için, insan haklarının korunduğu bir toplum olma hayalinden çok uzak bir yerdeyiz.

DAHA FAZLA UMUT, DAHA FAZLA MERHAMET
Şimdi, daha fazla umuda, daha fazla merhamete, daha fazla adalete daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var!

RAMAZAN ATÖLYESİNDE DUYGULARI TAMİR ETMEK
Zaman, “Ramazan atölyesinde” duyguları tamir etme zamanıdır.
Kibir ve enaniyetten uzaklaşma, tevazuyla bütünleşme, insani duygularla kucaklaşma anıdır.
Bu kıymetli zaman dilimi, Ramazan, bizleri, merhamet, adalet ve barışla buluştursun.

KALBİNDE GÜZELLİK TAŞIYANLAR
Herkes kalbinin renginde yaşar hayatı.
Ve herkes kalbinin rengini bulaştırır etrafındakilere.
Güzellikleri kalbinde taşıyan tüm dostlara binler selam! 

SONUÇ
Hem dinin hem siyasetin ticarete ve ranta alet edilmesinin kaçınılmaz sonucunu yaşıyoruz
Yaşamadıklarını başkalarına tavsiye eden ikiyüzlülerden uzak durmak zorundayız.
Ramazan ikliminin, kurak ve çorak gönüllerimizde insanlık fidanlarını yeşertmesi temennisiyle…