İPEK YOLU SERGİSİ

ÇETAWE İbrahim

Doğu Halkları Müzesi’nin Kuzey Kafkasya Şubesi ( Mıyekuape)’nde tarihi ipek yolu sergisi açıldı.
Sergide Doğu Halkları Müzesi’nin Moskova’daki merkezinden getirilen eserler sergileniyor.
On asya, Orta Asya ve Uzak doğudan olmak üzere 30 ülkeye ait eserler sergide yeralıyor.