İŞADAMLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

Dtm.gov.tr

Rusya Federasyonu’nda ticari bağlantıların yapılmasında kişisel görüş, intibalar önemli yer tutuyor. Ticari faaliyette bulunan şirketlerin mali durumu ve güvenilirliği konusunda bilgi teminine yönelik bir veri tabanı mevcut değil. Rusya Federasyonu’nda ticari faaliyette bulunmak için Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıt mecburiyeti bulunmuyor. Rus firmaları Odalarına kayıt olmaksızın faaliyet göstermek mümkün. Bu nedenle, firma güvenilirliği konusunda büyük firmalar hariç kişisel görüşler önemli. Ticari kontratlarda anlaşmazlık çözüm yolunun belirtilmesi gerekli. Ancak, ticari ilişkilerin anlaşmazlıkla sonuçlanması ve yabancı firmanın mahkeme kararı ile haklı bulunması durumunda bile uygulamada takip hukukunun etkin olmaması nedeniyle alacakların tahsili mümkün olamayabiliyor. Bu nedenle, mal bedelini garanti altına alacak ödeme sistemlerine dış ticarette ağırlık verilmeli. Uygulamada bankacılık sisteminin içinde bulunduğu durum nedeniyle akreditifli işlemler oldukça sınırlı.

Ticari kontratların yapılmasında karşılıklı kişisel ilişkiler önem kazanmış durumda. Konsinye satış yapan firmaların mal bedellerini tahsilde problemle karşılaştıkları görülüyor. Ticari ve mali mevzuatın şeffaf olmaması nedeniyle problemlerle karşılaşılacağı dikkate alınarak, gerekli konularda danışmanlık hizmeti alınması gerekiyor. Rusya ile ticaretin en önemli unsuru yaşanan belirsizlikler. Gerek gümrüklerde gerekse diğer kamu kurumları ile ilişkilerdeki belirsizlikler, zaman zaman, önemli miktarlardaki emtianın girişine engel oluyor. Bankacılık sisteminin içerdiği sorunlar nedeniyle uluslararası ödeme sistemleri yerine geçici çözümler üretilmiş durumda.

Rusya Federasyonu’ndaki tüccarlar, yabancı firmaların Rusya Federasyonu’nda temsilcilik veya deposunun olup olmadığı hususuna ağırlık vererek, küçük ve orta çaplı Rus tüccarlar sermayeleri oranında bu depolardan mal temini yoluna gidiyorlar. Doğrudan ithalat ise bu tür tüccarlarca tercih edilmiyor.

Moskova’da faaliyet gösteren Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Finansbank ve İktisat Bankalarından iki ülke arasındaki para transferleri konusunda bilgi alınması yararlı olacaktır.

Vize Uygulaması

Türk işadamlarının vize almaları aşamasında yaşadıkları sorunlar, Rusya’ya geldiklerinde, havaalanında pasaport kontrolünde yeni bir boyut kazanıyor ve zaman zaman pasaportu eski olan işadamlarının geri gönderilmesine kadar varabiliyor, ayrıca, alınan vizenin doğru olmadığı gibi gerekçeler gösterilebiliyor.

Rusya Federasyonu’na seyahat edecek olanların, söz konusu ülkenin, Türkiye’de bulunan konsolosluklarından vize almaları, Rusya Federasyonu’na ticari amaçla gidenlerin ise, ticari vize almaları gerekiyor. Vize alınması için Rus tarafınca gönderilen davetiye mektubu gerekli. Ticari amaçla bu ülkeye gidenler, bu tür vize almadıkları taktirde ülkeye girişte büyük sorunlarla karşılaşabiliyorlar.

Rusya Federasyonu’na varışta otel dışındaki yerlerde kalacak olanların 3 iş günü içerisinde polise (UVIR) kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Resmi Tatil Günleri:

1-2 Ocak: Yeni Yıl

7 Ocak: Ortodoks Yeni Yılı

8 Mart: Uluslararası Kadınlar Günü

1-2 Mayıs: İşçi ve İlkbahar Bayramı

9 Mayıs: Zafer Bayramı

12 Haziran: Bağımsızlık Günü

7 Kasım: Milli Uzlaşma Günü

12 Aralık: Anayasa Bayramı

Rusya Federasyon’unda, resmi tatil günleri cumartesi ve pazara denk gelirse, bir sonraki iş günü tatil oluyor.
İklim

Ülkede kıtasal kara iklimi hakim olmakla birlikte, ılıman kıta iklimi ile soğuk kutup iklimi arasında bir değişme gözlemek mümkün. Rusya’nın kuzeyinde yer alan Sibirya Bölgesi’nde yılın büyük bölümünde aşırı soğuklar hakim. Kuzey bölgeleri buzlarla kaplı. Geniş bir kara sahasına sahip olması nedeniyle Rusya Federasyonu’nda çok çeşitli iklim özelliklerine rastlanıyor. Ülkenin kuzeyi Arktik kuşağında bulunurken, güneyde Karadeniz kıyılarında subtropikal iklim özellikleri görülüyor. Doğu Sibirya karasal iklimin etkisi altındayken, Rusya’nın uzak doğusu muson yağmurları nedeniyle yıllık bin mm yağış alıyor.