İŞTE İSTENEN OLDU… – ANAYASA REFERANDUMUNA İLİŞKİN

Şamil Jane

Samimi olan bir iktidar için tüm anayasayı değiştirmeyi teklif etmek varken, göstermelik birkaç maddeyi önererek muhalif olanların ağzına bir parmak bal çalarak “taraf” haline getirmek ve muhaliflerini azaltmak.

Evet diyen arkadaşlar, hiç bu yönünü düşündüler mi merak ediyorum.

Herhalde bu önerilen maddelerin (hepsi demek mümkün değil) bir kısmının yararlı oldukları açıktır. Bunu görmeyen olmamalı. Ancak eğer bu asıl amacı görmeyi engelliyorsa basit politik oyunların tuzağına düşüyoruz demektir.

Onun için sağlıklı hazırlanmış sayılı maddeyi genel politik tuzaklardan arındırırsak mutlaka EVET çıkar. Ancak bunu yapamayacağımız, yapmamız gerektiği için HAYIR, HAYIR.

Ayrıca bazı arkadaşlarımızın (bir arkadaşımız Abrek’ti galiba) eleştirilerinde bu pakete HAYIR demek AKP’ye Hayır demektir ve CHP’li olduğunuzu gösterir gibi çok basit bir mantık var.

Lütfen bunu yapmayın!

Bu şekildeki anayasaya HAYIR…

AKP’nin bazı uygulamalarına EVET…

AKP’nin din simsarlığına, takiyyeler altında saklı uzun vadeli planlarına HAYIR, HAYIR…

CHP’nin anlaşılamaz demokratlık iddialarına HAYIR…

Benim zihnimde bir arada yaşayabiliyor.

YA FAŞİST ANAYASA, YA ASİMİLASYON diyen değerli arkadaşım,

Bu maddeler geçince anayasanın faşist olma niteliği kalkıyor mu?

Asimilasyonu engelleyici hangi maddeler geçiyor?

Yeni anayasada, ulus-devlet, üniter devlet tanımları kalkıyor mu?

Hükümetin ve devletin halka rağmen tabu olması kalkıyor mu? (Yani mesela neden dokunulmazlıklar vb hala durabiliyor?)

Bu anayasayı hazırlayan hükümet dağda savaşanlar nedeniyle sıkıştığından, takiyyesini hazırlamak için (yani AB’ye girme yolunda devam ediyor gözükmek) neden sadece Kürtleri dillendiriyor?

Kürt TV’si varken, özel stüdyolar verilirken bizi neden yarım saatlik sıradan programlarla geçiştiriyorlar dersiniz?