KABARDEY-BALKAR ÇOCUK FONU

CC- Nalçik Gençlik Grubu

“Yardıma muhtaç ailelere sahip çıkalım ki, kimsesiz çocukların sayısı artmasın!”

CC- Nalçik Gençlik Grubu

Kabardey-Balkar Çocuk Fonu, 10 Eylül 1996 Tarihinde bir gurup gönüllü yardımseverin bir araya gelmesiyle, Cumhuriyet bünyesinde  yardıma muhtaç ailelerin çocuklarını  belirleyerek bu insanlara doğrudan yardım amacıyla  kurulmuştur. 9 kişiden oluşan sabit kadrosu ile, 35 kişiden oluşan gönüllü çalışma kadrosu ve ayrıca yine gönüllülük esasına dayalı destek veren, zamanını ve fiziksel gücünü esirgemeden yardım eden insanlardan oluşmaktadır.

Kuruluşundan itibaren yani 13 yıldır kuruluşun Müdürlüğünü Ume Svetlana yürütmektedir.

Çocuk Fonu etkin bir program çerçevesinde çalışmakta ve programlarında yer alan her hedefi gerçekleştirmektedir.

Her yıl 350 ile 400 kadar yardıma muhtaç çocuklu aileye ve 1000’den fazla çocuğa yardım elini uzatmaktadır.

Programları; yardıma muhtaç olmalarından hareketle, kimsesiz çocukları, çok çocuklu aileleri, parçalanmış ailelerin çocuklarını, özürlü çocukları, sağlık sorunu olan ailelerin çocuklarını, cezaevlerindeki 18 yaş altı çocukları kapsamaktadır.

Kimsesizler Yurdu’ndaki çocukların her türlü ihtiyaçlarını devlet karşıladığı için, bu çocuklar yardıma muhtaç ailelerin çocuklarından daha şanslılar diyebiliriz. İşte çocuk fonu bu ihtiyaçtan doğmuştur. Yani devletin doğrudan yardımda yetersiz kaldığı yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına sağlıklı bir gelecek kazandırmak üzere oluşmuştur.

Programlarından da anlaşılacağı gibi her detayı düşünerek, titizlikle ulaşabilecekleri her ihtiyaç sahibi çocuğu belirleyerek yardım ellerini uzatmaktadırlar.

Çocuk Fonu’nun gelir kaynakları tamamen gönüllülük esasına göre toplanan nakit ve ayni yardımlardan oluşmaktadır. Bu yardımlar bireysel olabildiği gibi, devlet kuruluşları ya da özel sektördeki işletmelerin çalışanlarının kendi aralarında topladıkları  yardımlardan da oluşmaktadır.

Kuruluş tüm bu yardım severlerin kayıtlarını tutmaktadır.

Fon müdürü Ume Svetlana yardımsever katılımcılarından gurur ve övgüyle söz etmekte. Ayrıca TV  ve gazeteler de çocuk fonunun reklamlarını ve duyurularını yayınlayarak katkılarını esirgememekteler ve böylece daha fazla sayıda insana ulaşılması sağlanmaktadır.

Yardım kapsamına alınacak  çocuklar; Belediyelerden  temin edilen , ailelerin gelir düzeyleri ve sosyal yaşantılarının tespitine yönelik bir belge ibrazı ile veya bazen de fon görevlilerinin bizzat başvuru sahiplerini yaşadıkları çevrede, mekanda araştırması ile belirlenmektedir.

KB Çocuk Fonu Yardım Programları ve İşleyişi:

1. Çocuk Sağlığı Programı:

Bu program, ailesinin ekonomik ve sosyal durumu tedavi olmasına engel oluşturan, tedaviye muhtaç çocukları kapsamaktadır.

Bu çocuklar belirlendikten sonra tedavileri, cumhuriyet bünyesindeki hastanelerde gerçekleştirilebiliyorsa yapılmakta, değil ise diğer bölgelerdeki daha kapsamlı tedavi olanaklarına sahip hastanelerde yapılmaktadır. Bu çocukların tüm tedavi,yol vs. masraflarının yanı sıra refakatçisinin de tüm masrafları fon tarafından karşılanmaktadır.

Genel olarak, yardıma muhtaç ailelerin çocuklarının ilaç masraflarını devletin karşılamasına rağmen, başvuru halinde doktor reçetesinin ibrazı veya bizzat doktor ile görüşülerek de ilaç bedelleri çocuğun ailesine fon tarafından ödenmektedir.

Tedavi amacıyla başvuran tüm çocukların kayıtları tutulmaktadır.

Özel olarak beslenmesi gereken (özel diyetle) çocukların varlığı tespit edildiğinde de hemen yardım edilmektedir.

Çocuk sağılığı tüm programların önünde bir önceliğe sahip olarak görülmekte ve fon çalışanlarının en yoğun titizliliği ile yürütülmektedir.

2. Diyabetli Çocuklara Yardım Programı:

Diyabet hastası çocuklar için ”Yalnız Değilsiniz!” sloganı ile yola çıkmış Çocuk Fonu çalışanları.

Cumhuriyetimizde 128 diyabet hastası çocuğun bulunduğu  ve tümünün kayıt altına  alınıp, izlendiği vurgulanmaktadır. Bu çocuklar Sağlık Bakanlığı’ndan ücretsiz olarak insülin yardımı almaktadırlar. Ancak diyabet rahatsızlığı olan çocukların hangi oranda insülin tedavisine tabi olacakları ancak “glukometre” adı verilen kan şekeri ölçüm cihazı ile anlaşılmaktadır. Bu testin sonucuna göre tedavi şekli ve dozu belirlenmektedir. Çocukların bu testi kan analizi ile ayda bir kez bağlı bulundukları polikliniğe veya hastaneye giderek yaptırmaları gerekmektedir. Ancak ayda bir kez yapılan bu test bazı diyabet hastası çocuklar için yetersiz kalmaktadır. Yani daha sıklıkla test gerektiren vakalar olabilmektedir. Bu nedenle gerektiğinde bu testi yaptıramayan çocukların hayatı tehlikeye girmektedir. Gelir düzeyi düşük olan aileler bu cihazını satın alamadıkları için Çocuk Fonu bu konuya sahip çıkmıştır ve ihtiyacı olan tüm çocuklara bu cihazı ve beraberindeki test skribini (yılda 2 kez dağıtılmakta, ihtiyaç halinde daha sıkta verilebilmektedir) ücretsiz olarak dağıtmıştır. Bu test cihazına sahip olan çocuklar gereken sıklıkta kendi kan şekeri ölçümlerini yapabilmektedirler.

Bu yardımlar yılda 2 kez olmak üzere; 1 Haziran’da ev 14 Kasım “Diyabetle Mücadele Günü”nde yapılmaktadır. Ancak çocuklar sadece hastalığa ve ilaçlara odaklanmasınlar düşüncesiyle ilaçların yanında değişik hediyeler de verilmektedir.

3. Hızlandırılmış Sosyal Yardım Programı:

Bu program özellikle çok çocuklu yardıma muhtaç ailelerin çocuklarının her türlü okul malzemeleri, sezona göre giyecek, yiyecek gibi konulardaki ihtiyaçlarını gidermeye yöneliktir.

Okullar açılırken devletin zaten bu ailelere bazı maddi yardımları olmaktadır. Bu yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştıktan sonra kısa bir süre bekleyen fon ardından hemen devreye girmektedir. Kısa bir süre beklenmesinin nedeni ise, okula başlaması gerekip de başlamamış olan çocukları belirleyebilmek içindir. Bu çocuklar belirlendikten sonra doğrudan onlara yönelik okul ihtiyaçları yardımları başlamaktadır. Okul için gereken her şey, kitaptan çantaya, giysiden ayakkabıya kadar bu çocuklara ulaştırılmaktadır.

Ayrıca Çocuk Fonu’nun bir de deposu bulunmakta ve yardıma konu tüm malzemelerin burada muhafazası ve tasnifi yapılmaktadır.

4. Yetenekli Çocuklara Yardım Programı:

Derslerinde, sporda, müzikte ve başkaca konularda başarılı, yetenekli olan çocuklar yardıma muhtaç iseler hemen Fonun kapsamına alınmaktadırlar. Şu anda bu kapsama giren 30 çocuk kayıtlı bulunuyor fonda. Bir kaç örnekle anlatacak olursak; masa tenisinde yetenekli bir çocuğa 7 yıl süreyle yardım edilmiştir. Görme özürlü bir kız çocuğuna akordeon çalabilmesi için (annesinin, çocuk ilerde hayatını idame ettirebilecek kadar bir gelire sahip olmalı düşüncesi ve talebi ile) 4 yıl süre ile Pısıxurey köyünden Nalçik’e her gün gelerek müzik okulunda eğitim alması sağlanmış ve bu çocukta müzik eğitimini tamamlamıştır. Çocuk hayatını kazanabilecek bir pşınavo olmuştur.

Şarkı söylemekte yetenekli bir başka çocuğun pek çok yarışmaya katılması sağlanmış ve bu çocukta şu anda Moskova’da müzik eğitimi almaktadır.

Ayrıca fon, Moskova’da bir TV kanalında düzenlenen bilgi yarışmasına 4 başarılı çocuk göndermiş ve bu çocuklar dönüşümlü olarak yarışmanın her etabını geçmişler ve içlerinden biri yarışmayı kazanarak diplomat yetiştiren Uluslararası İlişkiler Moskova Devlet Enstitüsü’nde eğitim alma hakkını kazanmıştır. Bu çocuğa da aylık yardımlar devam etmektedir.

Ayrıca çocukların başkaca özel çalışmaları için yol yardımı, özel giysi yardımı veya materyal yardımları da yapılmaktadır.

5. Ev Yardımı Programı:

Bugüne kadar KB Çocuk Fonu 97 adet ev satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştır. Ancak günümüzde gayrimenkul fiyatları eskiye oranla çok arttığından bu yardım programı oldukça yavaşlamıştır.

Her şeye rağmen bu yıl Nartan’da yaşayan 10 çocuklu bir aileye ev yaptırılarak yerleşmeleri sağlanmıştır.

Ayrıca mevcut evlerin tamirat giderleri, gaz tesisatı döşenmesi, pencere yenileme tamiratları, eşya temini  gibi pek çok konuda yardımlar halen yapılmaktadır.

6. ”Kendi Geçimini Temin Edebilirsin” Yardım Programı:

Bu program ile köylerde yaşayan ailelere yardım edilerek  işsizliğin bir nebze de olsa önüne geçebilmek hedeflenmiştir.

Ailelerin kendi olanakları ile çalışarak yaşayabilmeleri için çiftçiliğe ve hayvancılığa teşvik edilmeleri ve bu konuda maddi yardımlar yapılması planlanmıştır. Bu çalışma için her birinin 7-8 çocuğu olan 32 aile belirlenmiş ve bu ailelere büyükbaş hayvan yardımı ile patates-soğan  tohumu yardımları yapılmış ve halen yapılmaktadır. Bu yardımlar sayesinde aileler doğrudan para yardımı yerine çalışmaya yönlendirilmişler, düzenli ve sürekli bir gelir kaynağına sahip olmuşlardır.

7. Sıcak Yuva Yardım Programı:

Tüm bu programların dışında yine çocuklara yönelik, özel günlerde hediyeler dağıtılmaktadır. Örnekle anlatacak olursak, onkoloji servisinde tedavi görmekte olan çocuklar hastane dışına çıkamadıkları için bulundukları hastanelerde bu çocuklara yönelik eğlenceler düzenlenmekte, kimsesiz çocuklar yurduna ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Böylece çocukların kendilerini yalnız hissetmemeleri için çaba harcanmaktadır.

KB Çocuk Fonu ile ilgili bu bilgileri, Fon Müdürü Ume Svetlana’dan aldık. Mesleği fizik öğretmenliği iken okul müdürlüğü yapmış, fonda görev almadan önce ise Baksan Rayonu Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Ume Svetlana öğretmenlik yaptığı zamanlarda “Yılın Öğretmeni “ seçilmiş, ayrıca Putin tarafından “Dostluk Madalyası” ile ödüllendirilmiştir.

Fonu kendisiyle  bütünleştirmiş ve her yardımseverden sürekli saygıyla söz etmekte ve her yardım edilen aileyi, çocuğu gururla anlatmaktadır. Oldukça alçak gönüllü olduğunu fark ettiğimiz Ume Svetlana tüm bu yardımları ekibi ile birlikte gerçekleştirdiklerini ısrarla vurgulamıştır.