KAFFED GEÇMİŞİNİ YADSIYOR (İNKAR EDİYOR) TC DERNEKLER KANUNU’NU DA HİÇE SAYIYOR

CC | Haber Merkezi

Okuyucularımıza Not: Bu bölüm; halkımızın KAFFED tarafından aldatılmasını, yanlış yönlendirilmesini, gençlerimizin gerçekçi olmayan hedeflerle oyalanması ve hayal kırıklıklarını önlemek amaçlı hazırlanmıştır. Kaynak olarak bizzat KAFFED’in kendi sitesi kullanılmıştır.

Aşağıda  06. 06. 2022 tarihli bir ekran alıntısı ve dikkat çeken bir cümle:
“KAFFED, Rusya’nın Kuzey Kafkas halklarının varlığını ve haklarını hiçe sayan “otoriter-hegamon” tutumunu eleştirmektedir.”

 

Yine Yeni Kapı anma etkinliğinden bir slogan:

“Kafkasya bizimdir bizim kalacaktır”

Ara Not: Bu konuda thamade Dr. MEŞFEŞ’Ü Necdet Hatam’n BÜYÜK BALONLARIN ECELİ BİR KÜÇÜK İĞNEDİR makalesini okumanızı öneriyoruz.

Şimdi zerre kadar aklı olan birinin bu iki söylemin, ekteki KAFFED tüzüğüne aykırı  olduklarının farkında olmaması mümkün müdür? Mümkün olmadığına göre KAFFED’in asıl amacı “anavatan ile diaspora arasındaki gelişmekte olan ilişkileri koparmak, Dönüşün önüne set çekilmesini sağlamaktır” denilemez mi?

KAFFED Tüzüğü ( 24 Eylül 2012 tarihli tüzük. Son tüzükleri sayfalarında bulunamamıştır. Eğer bu maddelerde yapılmış bir değişiklik varsa bildirildiğinde düzeltme yapılacak, konu yeniden irdelenecektir. )

Madde 2.

Federasyonun amacı, üye derneklerin hizmet sunduğu doğal ve kayıtlı üyelerinin; kültürel, sanatsal ve ekonomik düzeylerini yükseltmek. Kafkaslılık bilincini ve bilgilerini geliştirmek, Kafkas kültür değerlerini derlemek, korumak, yayın yoluyla bu kültürel ve coğrafi zenginlikleri Türk ve dünya kamuoyuna tanıtmak, Kafkas toplumu ile diğer toplumlar arasındaki dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, Kafkas toplumunun tüm sorunlarına barışçı çözüm önerileri üretmek, Kafkasya ve Kafkaslı toplumların yaşadıkları diğer ülkeler ve o ülkelerin toplumları ile Türkiye’miz ve insanlarımız arasında kültürel ve ekonomik alanlarda karşılıklı iyi ilişkiler kurup geliştirilmesine çalışmak, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak böylece üyelerine, topluma, yaşadıkları ülkeye ve insanlığa çok yönlü hizmetler sunmaktır.

Madde 3. 

Federasyon, tüm çalışmalarında Anayasaya, yasalara, uluslararası anlaşmalara, evrensel hukuk kurallarına ve insan haklarına bağlıdır. İnsan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine katkıda bulunur bu amaçla kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar. Federasyon, farklı kültürel kimlikleri eleştiren değil, bu kültür çeşitliliğinin, toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir zenginlik olduğunu kabul eden bir anlayışı benimser. Bu anlamda Federasyon, çeşitli ülkelerde yaşayan Kafkas topluluklarının, yaşadıkları ülkeler arasında dostluk ve barış köprüsü oluşturacaklarına, karşılıklı sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğinin geliştiği ölçüde, bu dostluk ilişkisinin güçleneceğine inanır. Federasyon, Kafkasya ile ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınır. Bu ilişkileri geliştiren ya da olumlu yönde etkileyen girişimleri destekler. Federasyon, kararlarını oluştururken ve faaliyet programlarındaki öncelikleri belirlerken, çoğulcu ve katılımcı niteliğiyle üye derneklerin görüşlerini alır. Üye derneklerin, tüzüğe uygun önerilerini değerlendirmeye özen gösterir.”

VE KAFFED’in bu iki cümlesi TC. Dernekler Kanununa aykırı değil midir?

“Kurulması yasak olan dernekler ve yasak faaliyetler:

Madde 30-

“Dernekler; a) Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamazlar. b) Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla kurulamaz. c) Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunamaz, bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açamazlar. Üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanamazlar.”