KAFKASYA-KÜÇÜK ASYA-MEZOPOTAMYA! (Şiir)

Ali Çurey
21.09.2017

Neden bu coğrafya?

Varsa, Yanıtı bunun;

Kurban olsun K.Asya!

Ya Kafkasya?

Daha mı Kolay

Bir coğrafya?

Kan gölü Mezopotamya

Kimin umurunda

Ey Koca ASYA!

İslam, mezhep ve meşreb

Adına bitmeyen kavga,

Yazılıdır Alnında…!

Bunlar; Mezopotamya

Küçük Asya

Ve Kafkasya…!

Ne için öldüğünü

Bilmemek kaderidir

Bu coğrafyanın…

Asırlar boyu dövülen

Sürülen,

Ama dövene ve sövene aşıktır,

Bu coğrafya…

İlahi  KAFKASYA!

Öğrendin köleliği

Nasıl olsa…

Ve bir gün “aklın

Başına gelse”

Diyemiyorum KAFKASYA?

ÇÜNKÜ…………???