SÖZCÜKLER

Ali Çurey
10.07.2017

Can Dostlarıma,

Biliyorum, herbirinizin pek çok konularda sorunlarınız var. Biliyorum, “Tuzun kuru, yaz yazabildiğin kadar” diyeceğinizi. Biliyorum, ”Yetti bu Hatti – Hititler” diyeceğinizi. Biliyorum,“ Ne olmuş yani Hatti – Hititler Çerkesse?” diyeceğinizi ve daha daha pek çok şeyin söylendiğini ve söyleneceğini. Buna rağmen, utanmadan, sıkılmadan ve hatta birazda arsızca yazmaya devam edeceğim. Çünkü “Ben kafadan hastayım”. Taktım kafaya Hatti- Hititleri. Ben bıraksam bile onlar beni bırakmıyor. Ve sizleri de bu hastalığıma ortak edeceğim. Ama ne yazık ki, bunca yıldır bir tanenizi bile hasta edemedim. Övünüyorum. Böylesi sağlam bir aidiyetim var.

Neyse gelelim asıl meseleye!

Can Dostlarım, bu defa da Çerkes olmayan ve ama bilmeden bizimle ilgili çarpıcı bilgiler sunan bazı yazarlardan birkaç alıntı arz etmek istiyorum. Arzedeceğim sözcükler, daha öncede kitapçıklarımda yazdıklarımın tekrarıdır.

  • “(…) daha başka uzmanlar, “Maza”nın (Мазэ) eski Kafkas dilinde “Ay” demek olduğunu, Amazonlarında, yani hem bir Aytanrıçası’na, hem de ulu Anatanrıça Kybele’ye (Куаблэ) taptıkları için kendilerine bu adın verildiğini ileri sürerler.” (Anadolu Efsaneleri, Halikarnas Balıkçısı, s.23)
  • “(…) Trakyalı Ozan Orpheus (Iуэн – ötmek- IуэрыфIэ – güzel söylemek), dimdik dururmuş, Argo Gemisi’ndeki kahramanlar kürek çekmekten ya da akıntıya karşı davranmaktan yorulunca Orpheus hemen lirinin tellerine dokunurmuş. Müzikle kahramanların yüreklerine sevinç, kollarına kuvvet gelirmiş.” (Anadolu Efsaneleri, Halikarnas Balıkçısı, s.40)

Not: Orpheus (Ueri F’ee –güzel söyleyen anlamında) Adigece bir sözcük olabilir.

  • “(…) Bu peri kızları şarkı söylerlerdi, şarkı söyleyen bu peri kızlarına Oread (Уэрэд) adı verilirdi.” (Anadolu Efsaneleri, Halikarnas Balıkçısı, s.117)

Not: Bu Oread sözcüğü Adigece’deki “Vered –Şarkı” sözcüğüne ne kadar benziyor.

  • “(…) Niobe (Ныуабэ – yaşlı dul kadın) dul bir kadın. Manisa’da “Ağlayan Kaya” veya “Ağlayan Ana” diye anılmaktadır. Mitolojiye göre ağlıyor olmasının nedeni kıskanç bir tanrıça tarafından yedi oğlu ve yedi kızının öldürülmüş olmasıdır.” (Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat, s.55)

NOT: Ben Çerkes’im diyen yetkililere;

  • Doktorlarımızdan, vücudumuzdaki organlarımızın Çerkesce isimlerini,
  • Hukukçularımızdan, kadim Çerkeslerin hukuk meselelerinin nasıl çözüldüğü ile ilgili bilgileri,
  • İlgili ve bilgili hemşerilerimizden kadim Çerkes giyisilerimiz ile ilgili bilgi vermelerini,
  • Mimarlarımızdan kadim Çerkes mimarisi ile ilgili bilgilendirilmemizi,
  • Din insanlarımızdan da kadim Çerkes inancı hakkında bilgilendirilmemizi,

Sosyologlar, arkeologlar, filologlar ve etimologlar; sizlerden de bilgi bekliyoruz.