KAFKASYA MI DİASPORAYA, DİASPORA MI KAFKASYA’YA MUHTAÇ?

ELBEG Murat Duman
08.07.2006

Bu sorunun birden fazla cevabı olmakla birlikte bu cevapların doğruluğu soruya hangi pencereden baktığınızla orantılıdır.

Şüphesiz diasporanın varlığı Kafkasya’nın varlığına bağlıdır ve diasporanın Kafkasya’ya muhtaçlığı, bu soruda olmazsa olmaz bir doğru cevaptır.

Aynı şekilde bir doğru cevapta Kafkasya’nın diasporaya muhtaçlığıdır. Kafkasya diasporaya sadece nüfus yönünden muhtaçtır. Özellikle Adige ve Abhaz bölgesinin son zamanlarda da Çeçen bölgesinin Kafkas nüfusu bakımından oldukça geride olması herkesin malumudur.

Var olduğu günden beri Kafkasya’dan birlikte getirdiği kültürü günümüze kadar tüketen diaspora, sadece nüfus olarak çoğalmıştır. Her yönüyle güçlü ve istikrarlı bir Kafkasya, bir çok nedenin yanı sıra, diasporadan yapılacak nüfus takviyesiyle mümkün olacaktır.

Hal böyle iken nüfus yerine diasporaya akıl göndermek hele hele içi boş, sonu ve geçerliliği olmayan akıl göndermek Kafkasya’nın varlığını tehlikeye sokmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Kafkas kültürünün gelişebileceği, kendini yenileyebileceği tek yer Kafkasya’dır.

Ekonomik ve siyasi yönden güçlü bir diasporanın Kafkasya’ya çok şeyler katabileceği ortada iken bugün gelinen nokta diasporanın tüketmekten başka bir şey yapmadığını, Kafkasya’nın vitrini olabilecekken ütopik söylemlerle bunun imkansız olduğu gerçeğini göstermiştir.

Diaspora güçtür ve Kafkas diasporası bu gücünün büyük bir çoğunu kaybetmiştir. Yapılabilecek en akıllıca çözüm diasporada kalan kültürel değerleri bir an önce değerlendirmek ve dönüş hedefini net olarak belirlemektir.

Kafkasya’nın savaşa, istikrarsızlığa, boş söylemlere değil sadece nüfusa ihtiyacı olduğu gerçeği hiçbir zaman göz ardı edilmemeli, az da olsa kalan gücün bu doğrultuda hareket etmesi sağlanmalıdır.