KALABALIK OLMANIN SORUNLARI

Kuban Paul Seauhmann
08.04.2006

Bilirsiniz Çerkeslerde çok çocuklu aile sayısı çok değildir. Bunun temel nedenleri arasında çocuğun eğitimine verilen özen vardır. Şimdilerde bu aile içi eğitim -koşullar nedeniyle- aksasa da yine de diğer milliyetlere oranla daha iyi durumdadır.

Nüfus artışıyla, ekonominin gelişimi eğer doğru orantılı değilse ister aile olsun ister toplum sıkıntılar yaşar.

Pekiyi bu sıkıntıyı yaşayan bireylerin toplumsal durumu nedir?

Felaket.

Eğitimi ele alalım.

Bir İlk Okul sınıfı düşününüz. Sınıfta 10 öğrenci var bir de öğretmen.

Yine bir İlk Okul sınıfı düşünün. Sınıfta 50 öğrenci var bir de öğretmen.

Öğretmenin nitelik açısından donanımlı olduğunu varsayalım. Hangi sınıftaki öğrencilerin eğitimleri daha sağlıklı olacaktır?

Yüz yanıtın yüzü de 10 öğrencili sınıf, olacaktır. Bunda garipsenecek bir şey yok.

Peki aileye dönelim. İki aile var. İkisinin ekonomik geliri de aynı. Bir aile 5 çocuğa sahip diğeri 2.

Eğitim, sağlık, onlara gösterilen ilgi, sorumluluk hangi ailede daha kolay. Yine yanıt aynı olacaktır.

İlkel kafalar bunun ayırımına hiçbir zaman varamazlar. Soyunun sopunun sonsuza kadar gitmesi için çok çocuk sahibi olma gerekliliğine inanırlar.

Sonra?

Sonrası basit. Saldım çayıra, Mevla’m kayıra.

Ailesinde kendine bir yer bulamayan çocuk, toplumda yer bulmaya yönelecektir. Kalabalık ailede yetişmesinin dezavantajıyla yeterli nitelikte olmadı için de bu kez toplumda yer bulamayacak.  Kendine ittire kaktıra, onu bunu ezerek yer bulmaya çalışacak.

Birde ekonomi için çok çocuk sahibi olma anlayışı vardır. Çocuk, aile ekonomisine katkı olsun diye dünyaya getirilir. Yürümeye başlar başlamaz işin bir ucundan tutturulur. Yani çocuk yaşta üretime katkısı sağlanır. Üretimden aksayacağı için eğitimine önem verilmez. Bu tür aileden yetişen çocukların binde 99’u hep alt düzey işlerde yaşamlarını sürdürürler.

Biz Çerkesleri anlamak bu nedenle olası değildir. Her alanda hızla mükemmel olan yaşam alışkanlıklarımızı bırakmışız.

Çok nüfuslu olmak avantaj değildir. Nitelikli nüfusunuz var mı siz ona bakın.