KAZDIKÇA TARİH ÇIKIYOR

NIBE Anzor
Shapsughya Gazetesi Baş Redaktörü
Çeviri:
BABUG Ergün Yıldız

Adigeler, Karadeniz kıyısındaki tarihi eserlerin korunmasını ve bunun yanı sıra Soçi Olimpiyatları için yapılan kazılarda çıkan tarihi kalıntıların açıklanarak herkese serbestçe gösterilmesini talep ediyorlar.

Başlangıçta bu bölgede Arkeolojik kazıların ve araştırmaların yapılması istenmedi. Tabii ki çok daha kolaydı, hemen toprağı kazıp üzerine binaları ve dev yapıları oturtmak ve yatırımlar için gelecek parayı kapıvermek.
Ayrıca Arkeolojik kazı yapılırsa hiç istemediğiniz şeylerle de karşılabilirsiniz, ne gerek var başınızı ağrıtmaya.

4 yıl sonra olimpiyatların yapılacağı bu bölgede hiçbir kazı ve araştırma yapmadan, kimsenin yaşamadığını iddia etmek ve olayı kapatıp geçiştirmektir en iyisi.

İşte bu yukarıdaki mantık ile yapılıyor Soçi’deki olimpiyat çalışmaları için yürütülen kazılar.

Tüm dünyaya ilan ettiler ki bu bölgede hiç kimse yaşamamıştır.

Bir zaman burada yaşayan Wubıhlar, kendi rızaları ile orada yok olmak için Türkiye’ye göçtüler, göç ederken de hiçbir şey bırakmadılar.

Mezarlarını, bütün bir halkın kalıntılarını, hatta meyve bahçelerini bile söküp götürdüler, geriye sadece boş araziler kaldı ve daha sonra buraya gelip yerleşenler burasını güzelleştirdiler.

Adigeler, Abazalar sanki hiç o bölgede yaşamadılar, bir anda onlarca köy yok oldu ortadan. Kıyılarda ovalarda hiç kimse yaşamadı.

Hatta savaşın son döneminde kan ile boğulmuş olan K”uebıde (Kbaada) köyü orada hiç olmadı.

Bu bölgede Yunanlılar, Bizanslılar,Moğollar,Gürcüler,Kazaklar yaşadılar, fakat bir tek Adigeler yaşamadı burada, neredeyse Adigelerin hiç esamesi okunmuyor.

Soçi şehri 1838 yılında buraya yerleşen küçük Rus kolonisi tarafından kurulmuş.

Yukarıdaki bütün yalanları ve çarpık bilgileri zoraki sokuşturmaya çalışıyorlar tarihe, bütün dünyayı da olimpiyatların yapılacağı toprakların arkeolojik açıdan bir değeri olmadığına inandırmaya çalışıyorlar.
Fakat gel gör ki, bu yalanı gözler önüne seren bir şey oldu ve bir buldozerin kazdığı topraktan 1000 yıllık bir insan iskeleti çıktı.
Üstelik bir televizyon kanalı yetkililerden daha çabuk davranarak olayı dünyaya duyurdu ve 10 yıl önce kazılmış bir kanalın bulunduğunu ve içerisinden o tarihlere uzanan iskelet çıktığını ilan etti.

Acaba bu kemikler kime aitti?

İddiaya var mısınız kime ait olduğunu söyleyeyim ben size.

Sonunda kemiklerin sahibi Kazak çıktı.

Gördünüz mü!

Zaten kimin olacak ki, burada Kazaklar yaşadığına göre başka bir halka ait çıkacak değil ya kemikler.

Yukarıdaki yöntemlerle yapılan araştırmalar (!) az değil bu günlerde.
İngilizce yayın yapan Russia Today televizyon kanalı, “Adigeler olimpiyatı bekliyor” isimli bir program gerçekleştirdi.

Bu programda şöyle söyleniyor : “19.yüzyılda Rus çarı Kafkasya’yı ele geçirdiğinde Adigelerin çoğu kendi rızaları ile başka ülkelere göçtüler, geriye kalanların da hemen büyük çoğunluğu başka hakların içerisinde eriyip yok oldular.“

İşte budur.

”Başka hakların içerisinde eriyip yok oldular…”

Demek ki tarihlerini de unuttular, kökleri de kurudu gitti.

Program devam eden bölümünde ise bir başka önemli konuyu ele alıyor kafasına göre.

Diyor ki; “ Adigelerin Avrupa’da , Amerika’da ve başka ülkelerde güçlü ve etkili insanları var, onlar olimpiyatların Adige mezarları üstünde yapılmasını istemiyorlar, fakat yerel cumhuriyet yöneticileri bu fikre katılmıyorlar, üstelik son kazılar Adigelerin bu bölgede hiçbir mezarları olmadığını da kanıtladı.”

Daha sonra da olimpiyatlarla ilgili yapılan protestolardan görüntüler veriyor.

Bu mesele hakkında Adigelerin kendileri konuşmalı değiller mi sizce.
Demokrasiye uygun olan da bu değimliydi?

Yok olmuş bile olsalar, gerçeği söylemek ve “ bakın küçük halk olsa bile acılarını paylaşıyoruz” demek en güzel değil miydi?

Programda Adigeler adına AX’UECAK’UE Murat konuşuyor.

Şüphesiz Adigeler arasında ünlü bir Shapsugh’un konuşturulması sevinilecek bir şey.

Ama o da ne!

AX’UECAK’UE Murat’ın isminin altında, devlet görevlisi veya Kuban vali yardımcısı yazmıyor.

Onun isminin altında Adige, boyunun başkanı sıfatı yer alıyor.

Böyle giderse bizler de kendi vatanımızda diaspora durumuna düşeceğiz.

Murat konuşmasında televizyonu izleyen dünya insanlarına “Eski geleneklerimize göre, Shapsughlar ölülerini köylerinin kenarında veya köy içerisindeki mezarlarda defnederlerdi. Fakat şimdi olimpiyat kazıları yapılan ovalara veya kayak pistleri yapılan vadilere, yamaçlara hiçbir zaman götürmezlerdi” dedi

Bu düpedüz aptallıktır, çünkü 1920’li yıllara gelininceye kadar tam da bahsettiği yamaçlarda Adigelerin mezarlıkları vardı.

Onun söylediklerini nasıl anlarsanız anlayın, ama şunu da dikkatinize sunmak isterim:

Olimpiyat oyunlarının yapılacağı ana salonlardan birisinin inşaatının 100 metre ötesinde, bir taraftan da arkeolojik kazı çalışması yürütülüyor şu anda.

NTV televizyonu, Soçi Olimpiyat binaları kazıları sırasında 2 bin 500 yıllık kalıntılar bulunduğu haberini verdi. Bunlar da yine bahsedilen bölgede, İmeret vadisinde olimpiyat binalarının yapıldığı yerde bulundu.

Televizyon muhabiri “bu kalıntılar ve kemikler Karadeniz kıyısındaki müzeye konulacak, fakat bu kemiklerin kimlere ait olduğunu tespit edilmesi oldukça zor” diyor.

Muhabir böyle söylese de, uzmanlar! bu kalıntıların İsa’dan önce 6. – 5. yüzyıllara ait olduğunu düşünüyorlar.

Uzman diyor ki; “İsa’dan önce 5. yüzyıl Yunanlar zamanı olup, olimpiyatların sıkça yapıldığı bir dönemdir ve ilginçtir ki biz de olimpiyat kazılarında bu döneme ait kalıntılar bulduk.”

Şimdiden bölgede 12 yerde tarihi kalıntılar bulundu. Bu yaz Adler bölgesinde kazılar yapılacak.

Başlangıçta da belirtmiştik, bu bölgede Yunanlar, Türkler, Bizanslılar ve buraya göç eden diğer halklar yaşamışlar ama Adigeler hiçbir zaman yaşamamışlar burada.

Açıkçası çok can sıkıcı bir durum gelişiyor şu anda göründüğü kadarı ile.
Bu gelişmeler üzerine, Adigey Adige Xase’si yürütme komitesi toplandı ve bu yapılanın Karadeniz kıyısının tarihini çarpıtarak Adigeleri yok saymak olduğuna karar verdi.

Bölgeye Adigey’den arkeologların gönderilmesine karar verildi. Ayrıca sadece Soçi bölgesinin değil, tüm Karadeniz kıyısının kontrol edilerek yapılan bütün arkeolojik kazıların titiz şekilde izlenmesi kararı alındı.
Dünya Çerkes birliği de bu konuda aynı şekilde karar aldı . Medvedev ile ve olimpiyat komitesi yetkilileri ile yapılan son görüşmede bütün bu sıkıntılı konular kendilerine iletildi.