KERAMETTİN DÖNMEZ

İstanbul Bağlarbaşı Kafkas Kültür Derneği
Kafkas Asıllı Ressamlar Buluşması Albümü, 22 – 29 Nisan 2007

1955 yılında Tokat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tokat’la yaptı. Kuleli Askeri Lisesi’ni bitirdi. 1976 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Halen İstanbul’da serbest avukat olarak çalışmaktadır. Okul yıllarında Nartların Sesi bülteninde karikatür, çizgi roman (Janberd) çizdi. Çeşitli dergilerde şiirleri yayınlandı. Kafkasya konulu resim çalışmalarını amatör olarak sürdürmekte ve çeşitli sergilere katılmaktadır.

Born i/ı 1955 in Tokat. He had his primary and secondary education in Tokat. Hegraduated from Kuleli Askeri Lisesi and in 1976 hegraduated from Lavı Facüly di Ankara i rniversity. Keramettin Dönmez is stili vvorking in istanbul as a freelance \awyer.

İn his school years he illustratedjanberdcomics forbulletin oj Nartların Sesi. His poems have been published in several magazines. As an amateur artist, he eontinues his paintworks and partk ipates in exhibitions.