KOMİTEYE NEDEN KARŞIYIZ? – Abhaz Dernekleri Federasyonuna mı? Komite Güdümündeki Yeni Operasyona mı?

Suat Çelikci

1) Komite 1996 yılından itibaren kan kaybetmeye başlamış; çalışma tüzüğüne uymaması, toplumdan uzaklaşması, seçim maddesini uygulamaması, topluma sırtını dönmesi, toplumu küçük görmesi gibi sebeplerle yalnız kalmıştır.

2) Abhazya Devleti’yle olan ilişkileri sembolik olmaktan öteye geçmemiştir.

3) Geri dönüş çalışmalarında başarısız olmuş, süreci iyi takip edememiş, yaptığı çalışmalar geri dönüşü teşvikten çok, gidenleri geri çevirmeye yönelik olmuştur.

4) Komite toplumdan kopmakla kalmamış, toplumla barışıp toplumdan güç almaktan ısrarla kaçınmıştır.

5) Kafkas kökenli ve davamıza sempatiyle bakan gazeteci, politikacı, siyasilerle olan ilişkiler noktalanmış; bu konudaki çalışmalar sadece komite başkanının inisiyatifinde kullanılmıştır. Ancak birkaç kişiden öteye geçemeyen bu ilişkilerle boşluk doldurulamamıştır.

6) Birçok kez komiteyi ve diasporayı toparlamak için; hem Abhazya’dan hem diasporadan girişimlerde bulunulmuş, ancak komite başkanının, kontrolü sadece kendi elinde tutması yönündeki ısrarı sebebiyle çalışmalar neticelenememiştir.

7) Komitede yapılan toplantılar belli bir sistem ve prensibe bağlı olmadığı için; yapılan toplantılarda saatlerce aynı konular yarasız tartışılmış olumlu sonuçlar alınamamıştır.

8) Komite kendi tüzüğüne kesinlikle uymamış, hatta tüzüğü rafa kaldırarak, toplumla ve örgütlerle gereken zorunlu-yararlı ilişkiyi bitirmiştir.

9) ”Komite kimseye kapalı değil, isteyen gelsin çalışsın’’ şeklindeki eşsiz örgütçülük, yönetim ve başkanlık anlayışı komiteyi kendi sonuna hazırlamıştır.

10) Sayın Sergey Bagapş’ın Türkiye’ye ziyareti başarılı sonuçlandırılamamış, Uzuncaorman’dan sonra yakalanan olumlu hava da komite tarafından değerlendirilememiştir.

11) Komite için yeni bir başlangıç olabilecek her fikir her çalışma, başkan tarafından kişisel inat ve bencilliğe kurban edilmiştir.

12) Komite toplantılarında alınan kararlarla uygulanan kararlar birbirinden farklılıklar göstermeye başlamıştır.

13) 3 Şubat 2008’de seçimli genel kurul teklifi komite içinde tartışılmış ve kabul edilmemiştir.

14) 3 Şubat’tan sonra komite yeniden yapılanmaya çalışmış yeni bir tüzük hazırlanılmış ancak tüzükte seçim maddesi olduğu için iptal edilmiş ve tüzüğü hazırlayan komite üyeleri suçlanmıştır. Seçim ve tüzükle ilgili komite üyelerinin genel düşünceleri:

– Seçim komiteye nifak sokar.
– Komiteye şartsız destek vereceklerle yola devam etmeli derneklerin delegelerin oluşturacağı bir durum ayrışmalara neden olur.
– Seçim yanlış bir yoldur.
– Seçim içinde olsa yapılacak bir toplantı komitenin itibarını sarsar, bizi seçin diye toplum karşısına çıkamayız biz.
– Tüzük mertlik dışı komiteyi bitirme planıdır.
– Tüzük bana bir şey ifade etmiyor.

15) Komitenin topluma hesap verme toplumdan güç alma gibi bir ideali yoktur ama başı sıkıştıkça toplumu dernekleri imdada çağırır.

16) Komite başkanı ve üyelerine göre; komiteciler yeri doldurulamaz eşi bulunmaz yaptığı her şey doğru (!) komite dışındaki herkes davaya zarar vermesi muhtemel kişilerdir.

17) Komite Abhazya milletvekilleri ve dışişlerinden gelen taslak çalışmaları gerektiği gibi uygulayamamış, uygulanmasına önayak olmamıştır.

18) Komite hiçbir zaman özeleştiri yapmamıştır.

19) Komite; dışlama ve ötekileştirme ile Abhazya için çalışmak isteyen duyarlı insanlarımızı uzaklaştırmaya çalışmış, bu insanlarımızı yeni arayışlara iterek toplumda bölünmelere davetiye çıkarmıştır.

20) Komite toplumda ‘’ayhabalık’’ yapamamıştır.

21) Ortaya konan görüş ve eleştirilere sert kırıcı davranışlarla cevap vermiş, camia üyelerimize ağzına geleni söylemekten çekinmemiştir.

22) Komite kendisini ; Abhazya’da Diaspora Temsilcisi, diasporada Abhazya Temsilcisi ilan etmiştir. Ancak ne diaspora ne Abhazya kendisine böyle bir yetki vermemiştir.

23) Komite başkanı kendi dışındaki herkesi küçümsemiş, insanları hainlik- ihanetle, ölçüsüz ve mesnetsiz suçlamış, toplumda gerilim yaratmıştır.

24) Komitenin, her şey bizden sorulur tarzı yanlışa sürüklenmesinde en büyük etkenlerden biri olmuştur.

25) Gelenek göreneklerimize uygun davranmamaları yıkılışın en büyük sebeplerindendir.

26) Eylemden kaçınmış, haklı sesimizin duyurulmasına ön ayak olamamıştır.

27) Gençleri kendisinden uzaklaştırmış, kendisine muhalefet edenleri toplumumuza yakışmayacak tarzda sindirmeye korkutmaya çalışmıştır.

28) Bir taraftan Abhazya için çalışıyoruz Abhazya ne derse onu yaparız deyip, bir taraftan da diasporada el atmadığı, karıştırmadığı, didişmedi, dernek, kurum, şahıs kalmamıştır.

29) 2008 yılında Abhazya’nın bağımsızlığının Rusya tarafından tanınması sürecini iyi değerlendirememiş, süreci yönetememiştir; Türkiye’deki bağımsızlık kutlamalarına katılmamış kutlamaları engellemeye çalışmıştır.

30) Diasporamızın en büyük en önemli toplantısı olan kurultaya (Abhaz Şurası) müdahil olmuş, tartışmalara ve ayrışmalar sebep olmuştur.

31) Toplum üyelerimiz, Abhazya’ya yerleşmeye çalışan cami üyelerimiz, davaya duyarlı insanlarımız hakkında asılsız; sözde istihbarati bilgileri hem diasporada hem Abhazya’da yaymaya çalışmıştır.

32) Davaya duyarlı insanlarımızı -çalışmaları- gençlerimizi engellemeye çalışmış, diasporada bu işi başaramayınca Abhazya tarafında ilişkileri bozmaya ve bu çalışmalar olan desteği yok etmeye çalışmıştır.

33) Yapılanmasında; siyasilere, politikacılara, gazetecilere, toplum bilimcilere , profesyonellere yer vermemiştir.

34) Toplum üyelerini , gençleri yaftalamış haklarında asılsız iddialarla dedikodular çıkarılmasına ön ayak olmuştur.

35) 2008 yılında Abhazya’ dan gelen Abhazya Parlamentosu milletvekilleriyle ilgili asılsız iddialar ortaya atmış, toplumumuzun gelen misafirlerle ilgilenmemesi için ikili görüşmelere başvurmuştur.

36) Komite kendi içinde birliği sağlamadan toplumu bir araya toplamaya çalışmış bu çalışmayı yaparken de yine bölücülüğe başvurmuştur.

NOT: Bu düşünceler, komite içersinde görev yapmış, toplantılara katılmış, yaşanan olaylara şahit olmuş , iftiralara maruz kalmış, engellenmeye çalışılmış insanlarımızın söylemlerinden-yazılarından toparlanmıştır.