KUTSENKO IGOR YAKOVLEVİÇ

Guşav Yedic

Rus Çarlığı 1563’te Çerkesya’ya savaşı başlattı. Bu savaşın son yüzyılı çok yoğun olmak üzere üç yüz yıl sürdü. 1864 de gelindiğinde Çerkesya yakılmış, yıkılmış, yağmalanmış, halkı soykırıma uğramış, geriye kalabilenlerin tamamına yakını Osmanlı’ya sürgün edilmişti. Son yüzyılların tanık olduğu bu trajedi insanlığa yeteri gibi anlatılamamıştır. Kendi Adigelerde dahil dünyadaki tarihçiler bu konuyu gereği gibi araştırıp yazmamıştır.

Kuban Devlet Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Hukuk Bölümü Öğretim Görevlisi; Tarih Doktoru Profesör KUTSENKO Igor Yakovleviç, yaptığı uzun bilimsel araştırmalarla, Çarlık Rusya Ordularının, Kuzey Kafkasya’da yürüttüğü savaşı ve sonuçlarını, tarihi belgeleriyle, tam bir tarafsızlık içinde ortaya koyan dünyadaki ender bilim insanlarından biridir.

Kutsenko’nun, savaş ve sonuçlarının belgeleriyle ele alındığı son eseri ‘’Doğru ile Eğri’’ (Rusça, Krivda-Pravda) adlı eseri, Dünya Çerkes Kongresi Yönetim Kurulu Üyesi TLESERIKO Nahit Serbest’in çabasıyla Türkçe olarak Kaf-Dav tarafından yayınlanmıştır. Türkçe’ye çevirisi ve basımı Nahit Sebest’in sponsorluğuyla gerçekleştirilen kitap, ÇETAO Günay’ın güzel çevirisiyle okuyucuyla buluştu.

KAFDAV Başkanı AGAÇE Muhittin Ünal, kitabın Türkçe basımının yanı sıra, yaptığı objektif bilimsel çalışmalar nedeniyle, Tarihçi, Profesör Doktor KUTSENKO Igor Yakovleviç’e bir teşekkür mektubu göndermiştir.

Adige Cumhuriyeti Kültür Bakanı ÇEMIŞO Gazi ve Kaf-Dav adına YEDİC Memet, Kutsenko’yu görev yaptığı üniversitede ziyaret ederek, gönderilen çeviri kitaplar ile teşekkür mektubunu kendisine vermişlerdir. Kutsenko buluşmada; ‘’Bu ziyaretten çok mutlu olduğunu, kitabının Türkçe’ye çevrilerek Adige diasporasının en yoğun yaşadığı Türkiye’de okuyucuyla buluşmasının sevindirici olduğunu, Adigelerin yaşadığı trajediyi ilgililere ve dünyaya anlatmak için elinde yeteri kadar belge olduğunu, bu konuya daha yoğun eğileceğini yaşanan gerçeği kabul ettirmek için var gücüyle çalışacağını’’ dile getirdi. Çemışo ve Yedıc, Kutsenko’ya çalışmaları için teşekkür edip, başarılar dilediler. Yeni bir kitap dileğinde de bulundular.