KUZEY KAFKAS KÜLTÜR DERNEKLERİMİZ

KIP Fuat Aydemir
12.06.2009

Birçok tartışmalara sahne olmuştur derneklerimiz…

Derneklerimiz nasıl çalışmakta, iç işleyiş nasıl, diye merak edenlerimiz için olayın teknik boyutlarına da değinerek kısa bir bilgilendirme yapmak istedim.

Dernek Başkanı:

Dernek başkanlarımızın belirlenmesindeki en büyük etken “Maddi Gelir Beyannameleri”dir. Tabii bunun yanında kültürel değerlerimizle olan ilgileri ve toplumuzca yekinen tanınmış olmaları unutulamaz. Dernek başkanlarımızın en çok tercih edilenleri derneklere sadece Yönetim Kurulu ve seçimlerde katılanlardır.

Dernek kiralarının ödenemediğinde mecbur kalmaları, özel gecelerde konuşma yapmaları, dışardan gelen büyükleri ağırlamaları en büyük derneksel sorumluluklarıdır.

Dernek Yönetim Kurulu:

Derneklerimizi yönetiyormuş gibi yapan ve genelde birbirlerinin her açığını bilen insanlarımız tarafından oluşturulur. Her yönetim kurulu üyesinin en önemli günü, secim sonucu kazanıldığı dakikalar ile geceler, gösteriler gibi aktivitelerde en önemli mevkilerde bulundurulma anlarıdır. Derneklerimizin büyüklüğüne göre sayıları belirlenir. Eğer 3 kişiye ihtiyaç varsa yönetim 7 kişiden oluşturulur. Bazı kişilerin yönetime seçildiklerini bir sonraki seçimlere dek bilmedikleri olmuştur. Asıl çalışan üyeler başkana yakın (yaşça ve tanıma açısından) başkana ve orta kesime yakın ve başkandan uzak gençlik kesimine yakın kişilerdir. Genelde ayda bir toplanıp senede sadece 1 kez tam kadro bir arada olabilirler.

Dernek Komisyonları:

Derneklerin çok faal olduğuna kendimizi de inandırmak için oluşturulan bir tablodur. Başlarına bir koruma eşliğinde genelde derneğe her adım atan insanlarımızı alarak şekillenir. Uğrunda en çok mücadele verileni “Halk Dansları Komisyonu”dur. İçlerinde YK’nun muhakkak casus elemanı bulunur. Komisyon üye sayısına olan ilgi, sorumluluk ile ters orantılıdır.

Dernek Gençliği:

En anlaşılmaz en değişken kesimidir derneklerimizin. Dernek gençliğinde söz sahibi olmanın ana anahtarı Yönetim Kurulu’yla olan didişme oranıdır. Kendilerini derneğin değişmez demirbaşı hissederler. Genelde dans ederler, tiyatro gösterileri yaparlar ve zaman zamanda şarkı söylerler. Bu aktiviteler dışındaki her aktivite onların ilgi alanı dışındadır ve derneğe geldiklerinde içlerinden “siyaset yapmayacağıma, kaşen bulmaya gelmediğime, her giren olduğunda ayağa kalkacağıma söz veririm” gibi bir yemin ettikleri söylenir.

Dernek Sorumlusu (Hamalı):

Derneğin gizli ama asıl başkanı, yönetim kurulu ve çalışanıdır. Birkaç yıl öncesine değin varlıklarının yasal bir geçerliliği yoktu. Dernek içindeki gençler arasından gönüllülük bazında ortaya çıkarlardı. Derneğin temizliğinden tut, acil işlerine, derneğin sabah açılışından, gece kapanışına, çalışmaların organizasyonlarına değin birçok işin içinde yer alırlar, çoğu zaman yalnız bırakılırlardı. Her aksilik onun başında patlar, ödül dağıtımında ortalarda görünmezlerdi. Mütevazı-kariyerizm derdinden uzak, tartışmaları uzaktan ve acı ile gülerek izleyen bu insanlarımızın soylarının hızla tükenmekte olduğu söylenmektedir.

Dernek Halkı:

Derneklerimizin küsmeye en yakın kesimidir. ”Derneğe uğradım ama kimse hoşgeldin demedi” sözleriyle meşhurdurlar. Dernekler onlar için kurulmuştur. Genelde aidat ödememeleri ile ünlüdürler. Büyük bir kısmı derneklerimizdeki gruplaşmalara ayak uyduramadıklarından sadece gece ve gösterilere gelirler. Seçimlerde çok önemli bir yer tutarlar.