KUZEY KAFKASYALI RESSAMLARIN BİYOGRAFİLERİ

Not: Ressamlarımızın biyografileri ve resimlleri alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Resimleri olan sanatçılarımızı
Kuzey Kafkasyalı Ressamların Yapıtları  >>
linkinden izleyebilirsiniz.

1960 yılında Çanakkale, Biga’ya bağlı Cihadiye’ köyünde doğdu. Ailesi Bjeduh, Abzegh kökenlidir. 1976’da Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdi aynı yıl Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’ne girdi. 1982’de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1987 İtalyan Sanat Bursu ile bir yıl süre ile Roma ve Floransa’da sanat araştırmaları yaptı, resim restorasyonu ve ekspertiz konusunda eğitim gördü. 1985-1997 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi’nde görev yaptı. 1995 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde doktora çalışmasını tamamladı. Çağrılı olarak Baku (Azerbeycan), Toyama (Japonya) uluslar arası sergilere katıldı. Yedisi yurtdışında olmak üzere 18 kişisel sergi açtı ve yurtiçi ve yurtdışında birçok karma ve grup sergilerine katıldı. Yapıtları Akbank, Garanti Bankası gibi kurum koleksiyonlarının yanısıra, Moskova Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde, Tonami Belediye koleksiyonunda (Japonya) ve çeşitli yurtiçi ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İtalya, Almanya ve Japonya) özel koleksiyonlarında yeralmaktadır. Çalışmalarını 1997’den bu yana özel atölyesinde sürdürmektedir.

1970 yılında Eskişehir’de doğdu. Babası Eskişehir’li, annesi Suriye’li Çerkeslerdendir. Adige, Vako ailesindendir. 1992 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda grafikerlik ve sanat yönetmenliği yaptı. Özgün baskı alanında yapıtlar veren sanatçı, 2 kişisel sergi açtı, çok sayıda karma sergiye katıldı. Yurtiçi ve yurtdışında özel kolleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır. Halen Ankara’daki atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Avni Arbaş Resimleri >>

1919`da İstanbul`da doğdu. Babası, Kuvayi Milliye subaylarından süvari albayı Mehmet Nuri beydir.

Cumhuriyetin kuruluşunun ardından, babasının görevli olduğu Aydın’a yerleşen aile, 1927 yılına değin burada kaldı ve Avni Arbaş ilkokula burada başladı. On yaşındayken, Sivas`ta babasnı yitirdi.

Kendisi de resim yapan, yedi yaşındaki oğluna, Anadolu`da Fransızca öğretmeni bulan bu aydın subay, Avni’ye (Arbaş’ın kendi deyişiyle) sanatı aşılayan ilk öğretmeni olmuştu. Mehmet Nuri beyin 1929’daki ölümünün ardından, Avni, annesi Rana hanımla birlikte İstanbul’a gelir. Burada, yatısız olarak Galatasaray Lisesi’ne yazılır. Bu okulda içindeki ressamlık tohumunun yeşerip gelişmesini sağlayacak bir ortam bulur: Resim öğretmeni, asker ressamlardan Mehmet Ali beyin yönetimindeki resim atölyesinde, Cihat Burak, Selim Turan gibi geleceğin önemli Türk ressamları bir arada çalışırlar.

Avni Arbaş, daha öğrencilik yıllarında, İstanbul’un bohem sanatçı çevrelerine girer. İbrahim Safi, Naci Kalmukoğlu ile tanışıp onların atölyelerinde çalışır. Akademi’nin, “Cours de soir” denilen kayıtlı öğrenci olmayan yetenekli gençlere çalışma ortamı ve model sağlayan gece kurslarına gitmeye başlar. Sonunda, o kaçınılmaz gün gelir: Avni, Galatasaray’dan ayrılıp Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nün orta bölümüne kaydını yaptırır (1937). İlkin Çallı`nın, daha sonra, gerçek bir kadirbilirlikle, “resmin kuralları olduğunu ondan öğrendim” diyeceği Leopold Levy`nin atölyesinde çalışmaya başlar. 1946 yılına kadar kalacağı akademi yıllarında, Devlet Resim ve Heykel Sergilerine katılır. İktidar partisi CHP`nin, kuşkusuz, gerçek bir kültür adamı olan Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in çabalarıyla düzenlediği yurt gezilerine seçilen ressamlardan biri de genç Avni Arbaş’tır. Şansına Siirt düşmüştür. İlk kez o yılların yoksul Anadolu’suyla tanışır. (1954`te Paris`teki ilk segisinde yer alan ve Mahmut Makal`ın Bizim Köy’ünden  (Bir Köy Öğretmeninin Notları) esinlendiği resimlerinde, bu Siirt gezisini anımsamış olmalı.

1943 yılında, Zerrin adında, Fransızca bilen, Tatar kökenli bir genç kızla evlendi Avni. Bu arada, çeşitli karma sergilere (başta Liman Sergisi olmak üzere) katıldı. Savaş yıllarında, Akademi’deki öğrenimini noktalamak, diplomayı alıp yedeksubay, sonra da bir lisede resim öğretmeni olmak pek çekici gelmediği için, eğitimini elinden geldiğince sürdürdü (dokuz yıl!) ve diplomasını almadan (alıp da ne yapacaktı?) savaşın bitiminin hemen ardından, Fransız Hükümeti’nin verdiği bir bursla kapağı Paris’e attı.

O yıllarda tüm dünya ressamlarının Kabesi olan bu kent, savaştan yeni çıkmış olmasına karşın, sanat alanında olağanüstü bir hareket, canlılık, arayış ve yenilikler içindedir. Avni, 37 yıl sürecek Fransa serüveninin başlangıcında acı bir olay yaşar: Eşi Zerrin doğum sırasında ölür. Avni, doğan kızına ölen eşinin adını verir ve çocuk bir süre sonra, İstanbul’a anneannesine gönderilir. (Avni yıllar boyunca kızını göremeyecektir.) Ama yaşamında, resmin de devam etmesi gerektir. Avni’nin Paris’ten gönderdiği resimler, Adalet Cimcoz’un İstanbul’da yeni açılan Maya Galerisi’nde sergilenir (1951). Bu onun ilk kişisel sergisidir. Paris’teki ilk sergisinde ise (Galerie La Roue, Mayıs 1953), çoğunluğu Bizim Köy’den insan manzaraları, diye niteleyebileceğimiz resimlerden oluşur. 1950’lerin başlarından beri birlikte olduğu Henriette Lapouge ile 1958’de evlenir. Uzun yıllar boyunca gerçekleştirdiği Henriette portrelerinde, Arbaş’ın portre ressamı yeteneği tüm boyutlarıyla belirir. Tıpkı, zaman zaman yolu Paris’e düşen Nazım Hikmet’ten çalıştığı krokilerde, desenlerde olduğu gibi.

Avni Arbaş, Paris, Antibes ve Vallauris’te, aralarında Picasso’ların, Tristan Tzara’ların, Aragon’ların, Prevert kardeşlerin de bulunduğu bir dostlar çevresi edinmiş ve Ecole de Paris ressamları arasında yerini almıştır. 1966’da Henry Montherlant’ın toplu oyunlarının 3. cildini resimler. Bu lüks baskıda, sanatçının, Fernand Mourlot Atölyesi’nde gerçekleştirdiği on beş özgün litho yer almaktadır. (Editions Lidis/Imprimerie Nationale, Paris 1966.)

Kaynak: Ferit Edgü, ‘Avni Arbaş’, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul-2001

Değerli ressamımızın biyografisine ulaşamadığımız için yayınlayamıyoruz. Eğer bu konuda bir belge ya da bilgi bulursanız lütfen bizi bilgilendiriniz.

CircassianCenter

cc-turkiye@circassiancenter.com

1956 Düzce doğumlu. Çerkes (Wubıh) Dipşov kökenlidir. Babasının memuriyeti nedeniyle Anadolu’nun çeşitli kentlerini dolaştı. Ailesi 1970’de Ankara’ya yerleşti. 1988-1994 yılları arasında çeşitli atölyelerde resim eğitimi aldı. 1996 yılından sonra yoğun olarak sanat ortamındaki etkinliklerde yeraldı. Birçok karma sergiye katıldı. İlk kişisel sergisini 2002 de Seher Sanat Galerisi’nde açtı. Sanatçının “Bukalemun” adlı mozaik çalışması Bodrum Açıkhava Heykel Müzesi’nde yeralmaktadır.

1975 yılında Konya’da doğdu. Çerkes, Abzegh kökenlidir. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 1998 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Resim-İş bölümünden mezun oldu. Aynı yıl öğretmenlik görevine başladı. Halen Konya Selçuklu Dumlupınar Lisesi’nde resim öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Bir çok sergiye katılan sanatçı çalışmalarını Konya’daki özel atölyesinde sürdürmektedir.

1963 yılında Sivas, Şarkışla, M.Karacaören’de doğdu. Çerkes, Kaberdey kökenlidir. 1984-88 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde eğitim gördü. 1988 yılında, M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde başladığı Yüksek Lisans Programı çerçevesinde ” Graffiti” konulu tez çalışmasını 1991’de tamamladı aynı yıl aynı kurumda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1991’de aynı kurumda “Çağdaş Sanatta Anlatım Ögesi Olarak Ateş” konulu Sanatta Yeterlilik Programı’na başladı. 1993’de Salzburg Yaz Akademisi’ne Avusturya hükümetinin bursu ile katıldı. 1996 yılında Sanatta Yeterlilik Programı’nı tamamladı. 1997 yılında 1.Balkan Ülkeleri Selanik Sanat Sempozyumu’na Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’ni temsilen katıldı. Yurtiçinde 4 kişisel sergi açan, yurtdışı ve yurtiçinde çok sayıda karma sergiye katılan sanatçının yapıtları çeşitli özel koleksiyonlarda yeralmaktadır. Çalışmalarını özel atölyesinde sürdüren sanatçı Marmara Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

1940, Sinop, Bektaşağa köyü doğumlu. Çerkes, Kabardey kökenlidir. 1964-69 tarihleri arasında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1970 yılında ihtisas yapmak üzere devlet burslusu olarak Fransa’ya gönderildi. 1974 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü öğretim görevlisi olarak atandı. 1979 yılında Görsel Sanatçılar Derneği Başkanlığı’na seçildi. 1985 yılında 1402 sıkıyönetim yasası ile Akademi’deki görevinden alındı. 1989 yılında görevine yeniden başladı. Sanatçı 1970 yılından günümüze dek 16 kişisel sergi açtı, yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda karma ve grup sergilerine katıldı. Yapıtları Müze, çeşitli kurum ve özel koleksiyonlarda yeralmaktadır. Sanatçı Mimar Sinan Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesidir.

1958’de Antakya’da doğdu.Çerkes, Abzegh kökenlidir.1978’de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1980’de resimli çocuk kitabı yayınladı. 1992’de MEB Talim Terbiye Kurulu Resim İhtisas Komisyonu Üyeliği’nde bulundu. 1994’de Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenliğine başladı. 1995’de Ankara Güzel Sanatlar Galerisi Koruma ve Yaşatma Derneği’nde kurucu üye olarak yeraldı. 1999 da Türk-Macar Kültür ve Dostluk Derneği üyesi oldu. Kişisel sergiler açan, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda karma sergiye ve çeşitli sanat etkinliklerine katılan sanatçı çalışmalarını halen Ankara’da sürdürmektedir.

Değerli ressamlarımızın biyografisine ulaşamadığımız için yayınlayamıyoruz. Eğer bu konuda bir belge ya da bilgi bulursanız lütfen bizi bilgilendiriniz. CircassianCenter

cc-turkiye@circassiancenter.com

1946’da Samsun, Terme, Hacı Hamus köyünde doğdu. Çerkes, Şapsığ kökenlidir. 1968 de MEB Yayımlar Genel Müdürlüğü’nde, daha sonra 1977’de Hacettepe Üniversitesi’nde göreve başladı. 1987’de Hacettepe Üniversitesi BİDB programcı ve işletim sorumlusu olarak görev yaptı. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Grafik Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılında seçmeli dersler bölümüne sözleşmeli öğretim görevlisi olarak atandı. Kişisel sergilerinin yanında çok sayıda karma sergiye katılan sanatçı çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir.

Çeçenlerin Enganoy boyuna mensup, 1960 Göksun/K.Maraş doğumludur. Lisans eğitimini 1983 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünde tamamlamıştır. 1987 yılında Gazi Üniversitesi’nde, Sanat Tarihi alanında Yüksek Lisans, 1990 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Resim alanında Sanatta Yeterlik (Doktora) yapmıştır. 1986 yılında O.D.T.Ü. K.Maraş M.Y.Okulunda part-time öğretim görevlisi olarak akademik hayata başlamıştır, İnönü (Malatya) ve Selçuk (Konya) Üniversiteleri Resim Bölümleri’nin kurucu üyesidir. Halen 1997 yılında başladığı İnönü Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Bilimsel çalışmaları sanat tarihi ve el sanatları konuları ağırlıklı olarak Kafkasya sahasında yoğunlaşmış bulunmaktadır. Bu amaçla çeşitli yıllarda Gürcistan, Çeçenya, İnguşya, Osetya ve Dağıstan gibi ülkelerde araştırmalar yapmıştır. “Kuzey Kafkasya’da Vaynah Kule Mimarisi” ve “Kafkas Diasporası Saha Araştırmaları İçin Teknikler ve Öneriler” adlı yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır.

Sanatsal çalışmaları yağlı boya tekniği ağırlıklı olarak resim alanında devam etmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli karma sergilere katılan sanatçının resmi ve özel koleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır. Kafkasya Araştırmaları Grubu üyesidir.

1963 yılında Adana’da doğdu. Çerkes Kabardey kökenlidir. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Y. Resim Bölümü’nden (Adnan Çoker Atölyesi) mezun oldu. Bir dönem İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İkisi Japonya’da olmak üzere 5 kişisel sergi açtı, Japonya’nın Toyama kentinde düzenlenen ART-EX-TOYAMA sergilerine çağrılı sanatçı olarak 3 kez katıldı. Türkiye ve Japonya’da birçok karma ve grup sergilerine katılan, 3 ödülün sahibi olan sanatçının yapıtları başta İstanbul Resim Heykel Müzesi olmak üzere Türkiye ve Japonya’daki özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.

1966 yılında Samsun, Kavak, Sıralı Köyü’nde doğdu. Çerkes, Ubıh kökenlidir.1988’de 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. 1988’de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. 1989’da Ankara Nallıhan Sarıyar Lisesi’nde Resim-İş Öğretmenliği yaptı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nde Araştırma görevlisi oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda 1990’da Yüksek Lisans, 1997’de doktora çalışmasını tamamladı. 1999’da Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak atandı. İki kişisel sergi açan ve çok sayıda karma sergiye katılan sanatçı, çalışmalarını Ankara’da özel atölyesinde sürdürmektedir.

Dağıstanlı, Avar asıllı sanatçı; Avar bölgesinde, Gunip’te doğmuştur. İlk öğrenimini Çoh köyünde gördü. Çeçen bölgesinde; Sunçkale’de orta öğrenimini tamamladı. İstanbul’da bir süre yaşadı. Yüksek öğrenimini Almanya’da yapan sanatçı; 18 Eylül 1917’de Andi Kurultay’ında Dağıstan temsilcisiydi. Timurhanşura’da “Tan Çulpanı” adlı dergiyi yayınladı. 1933’de “Paris Salon Sergisi”ne katıldı. Almanya ve Fransa’da  sanat çevrelerince adından çokça bahsedildi. Sovyet yönetiminin kendisinden Lenin’e ayrılan görkemli bir katarı, Kafkasya’nın dize getirilişini gösteren resimlerle süslemesini istemesi üzerine, ülkesinden ayrılmayı tercih etmiştir (Son Bahadırların Ülkesi, s.15).

Sanatı ile ilgili ayrıntılı bilgiler içeren “Son Bahadırların Ülkesi” adlı kitabın; Beck’sche Verlagsbuchhandlung München yayınevinin 1936 yılında ” Das Land der letzten Ritter” Almanca’dan, sayın Süreyya Ülker tarafından Türkçe’ye çevirisi yapılmıştır.

Sanatı “Döneminin Sosyal Olaylarını Öyküsel” bir dille resimlerine aktarmıştır. Resimleri Türkiye Çerkesleri için oldukça tanıdıktır. Bunun yanında çok güçlü, mitolojik konulu illüstrasyonları da biyografisini anlatan kitapta yer almaktadır. Halil Bek Musayasul’un mutlaka daha iyi tanıtılması gerekmektedir. Son Bahadırların Ülkesi, Çeviren: Süreyya Ülker, Teknografik Matbaacılık A.Ş., İstanbul,1998.

Not: Sanatçımız için bilgileri Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sanat Eğitimi Öğretim Görevlisi sayın Hakan Demir göndermiştir. İlgisinden ve katkısından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. (CC)

Değerli ressamımızın biyografisine ulaşamadığımız için yayınlayamıyoruz. Eğer bu konuda bir belge ya da bilgi bulursanız lütfen bizi bilgilendiriniz. CircassianCenter

cc-turkiye@circassiancenter.com

(1886-1927)
Sanatçının ailesi 1877-1878 Osmanlı Rus savaşı sırasında Kafkasya’nın Kuban bölgesinden göç ederek önce Samsun’a yerleşti. H.Avni Lifij, Samsun’un Ladik ilçesine bağlı Karaaptalsultan köyünde doğdu. Çerkes, Adige kökenlidir. Ailesi, Samsun’dan göç ederek İstanbul Rumelihisarı’na yerleşti. İlk öğrenimini Fatih’de mahalle mektebinde, orta öğrenimini Şehzadebaşı “Numune-I Terrakki” mektebinde yaptı.
Sanatçının o yıllarda Ayasofya’da mimari çizimler yapan Henry Prost ile tanışması, sanat öğrenimi için Sanayi-i Nefise’ye başvurmasına yol açtı. Osman Hamdi , onun resimlerini, Avrupa’ya öğrenci göndermek isteyen Şehzade Abdülmecid’e gösterince, Hüseyin Avni’ye Avrupa’nın kapıları açılmış oldu. Bir yıl kadar Sanayi-i Nefise’de süren bir eğitimden sonra Paris Güzel Sanatlar Akademisi’ne gönderilen sanatçı, Cormon’un atölyesine yazıldı. Ancak Paris’de bulunduğu yıllarda daha çok simgeci ressamlara ilgi duydu.

1912’de İstanbul’a dönünce bir süre öğretmenlik yaptı. Sanat ortamına ilk kez 1916 yılında Galatasaray Lisesi’nde açılan sergiye resim vererek katıldı. Ertesi yıl aynı yerde açılan sergide, çoğunluğu İstanbul’un çeşitli görünümleri olan 20 resmi yer aldı. Bir süre dönemin Harbiye Nazırı tarfından açılan Şişli’deki resim atölyesinde savaş ve kahramanlık konulu çalışmalar yapan Hüseyin Avni, açılan sergilere düzenli olarak resim vermiştir. 1923’de Güzel Sanatlar Akademi’sinde süsleme hocalığına getirildi. Sanatçının ölümünden sonra 1931’de İstanbul Alay Köşkü’nde geniş bir retrospektif sergi düzenlenmiştir. Eserleri müzeler ve çeşitli kurum ve özel koleksiyonlarda yer alır.

1930 yılında Konya’da doğdu. Çerkes, Kaberdey kökenlidir. 1947 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’ne girdi. 1955 yılında bu kurumun Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nden mezun oldu. 1956 yılında Paris’e gitti ve 1961 yılında yurda döndü. 1963 yılında Balıkesir Devlet Güzel sanatlar Galerisi’ni kurdu. 1965 yılında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde görevlendirildi. 1967 yılında İtalyan hükümetinin bursu ile Roma Merkez Restorasyon Enstitüsü’nde eğitim gördü ve sertifika aldı. 1978 yılında Belçika hükümetinin davetlisi olarak Belçika’da mesleki araştırmalar yaptı. 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nde Restorasyon Uygulama Atölyesi’ni kurdu. 1995 yılında emekli oldu. İlk kişisel sergisini 1975’de Kümbat Sanat Galerisi’nde açan sanatçı son kişisel sergisini Nilgün Şensoy sanat Galerisi’nde açtı. 1949 yılından bugüne birçok karma sergiye katılan, yapıtları başta müze koleksiyonu olmak üzere bir çok özel koleksiyonlarda bulunan sanatçı 1976 yılında Devlet Sergisi’nde başarı ödülü kazandı. Sanatçı çalışmalarını Kadıköy’deki atölyesinde sürdürmektedir.

Değerli ressamımızın biyografisine ulaşamadığımız için yayınlayamıyoruz. Eğer bu konuda bir belge ya da bilgi bulursanız lütfen bizi bilgilendiriniz. CircassianCenter

cc-turkiye@circassiancenter.com

1957 yılında Kayseri’de doğdu. Çerkes, Kaberdey kökenlidir. 1985 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özdemir Altan Atölyesi’nden mezun oldu. 16 yıl üniversitede öğretim üyeliği yapan sanatçı 1986 yılından itibaren yaz çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri’ndeki atölyesinde sürdürdü. İstanbul’da birçok sanat galerisiyle çalışan sanatçı Chicago’da Gain Galeri ile de çalışmaları sürmektedir. Chicago’da 5, Türkiye’de 9 kişisel sergi açan, yurtiçi ve yurtdışında birçok özel koleksiyonda yapıtları bulunan sanatçı, İstanbul ve Mersin’deki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

(1886-1954)
İlk kadın ressamlarımızdandır. Babası “Askeri Tıbbiyenin ünlü hocalarından Çerkes Mehmet Rasim Paşa’dır. Annesi de Kafkasya göçmeni bir aileden gelmektedir. Mihri Müşfik, İstanbul’a yerleşen İtalyan ressam Fausto Zonaro’dan dersler aldı. İtalya’da (Roma) ve Fransa’da (Paris) özel atölye ve sanat okullarında öğrenim gördü. Roma, Vatikan’da Papa’nın portresini yaptı ve yapıtı Vatikan Müzesi’ne alındı. Sanayi-i Nefise’nin bünyesinde yeralan İnas (Kız) Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurulmasına öncülük etti. Aynı okulda müdürlük, öğretmenlik görevinde bulundu. 1938-1939-1943 dünya sergilerine katıldı. Daha sonra ABD’ye yerleşen sanatçı, yaşamını özel dersler vererek sürdürdü. Yaşamının son yılları zorluklarla geçti. Portre ve natürmort çalışmalarıyla dikkat çeken sanatçının resim heykel müzelerinde ve özel koleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır.

İstanbul, Süleymaniye’de doğdu. Babası orman memurlarından Çerkes Osman Efendi’dir. İlk öğrenimini Süleymaniye ilkokulunda, orta öğrenimini Beyazıt Rüştiyesi’nde bitirdi. Bir dönem Müzika-i Hümayun’a devam etmiş, daha sonra 1874 yılında Menşe-i Küttabı Askeriye’ye geçmiştir. Ünlü ressam Salvatore Valeri’nin Sanayi-i Nefise Mektebi’nde (Güzel Sanatlar Akademisi) oluşturduğu ilk sınıf öğrencilerindendir. Mezuniyeti sonrasında Sultaniye Mektebi resim öğretmeni Hayet’in ölümü üzerine boşalan kadro için açılan sınavda başarılı bulunarak bu okulda resim öğretmenliğine getirildi. Bu görevi 1893’de ölümüne dek sürdürdü. Mimari elemanların ağırlıkta olduğu doğa görünümleri ve portreleri ile tanınır.

1945’de Samsun’da doğdu. Çerkes kökenlidir. Resim eğitimini 1963-68 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nde gördü. 1969’da Hollanda’ya gitti. Haarlem de Atelier ’63’e devam etti. Daha sonra Amsterdam Belediyesi ve devletin işlerinden koleksiyon yaptıkları sanatçılar arasına girdi. Sık olmamakla birlikte değişik kentlerde ve 1982’de İstanbul’da çalışmalarını sergiledi. Sanatçı çalışmalarını Hollanda, Amsterdam’daki atölyesinde sürdürmektedir. Resim çalışmalarıyla birlikte, özgün baskı, küçük objeler ve video denemeleri yapmaktadır. Sanatçının Türkiye’de, Hollanda’da ve diğer önemli ülkelerin özel koleksiyonlarında yapıtları yeralmaktadır.

1967 yılında doğdu. Abhaz kökenlidir. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1986 yılından itibaren çeşitli yurtiçi ve yurtdışındaki sergilere katıldı. 1991 “Çağdaş Sanat Sergisi-Tokyo, Japonya, 1992 “Mahares ı. Plastic Art Festival”, Tunus, 1998 “Art Culture Center”, St.Etienne, Fransa sergileri, sanatçının katıldığı etkinliklerinden bazılarıdır. Sanatçı halen Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

(1890-1935)
Babası Tophane veznedarı Çerkes İsmail Bey’dir. Sanayi-i Nefise Mektebi’ni (Güzel Sanatlar Akademisi) bitirdikten sonra Fransa’ya gitti. Paris’te Ecole Nationale des Arts Decoratif Julians ve Cormon Atölyesi’nde çalıştı (1912-14). Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’ye döndü ve Kafkas Cephesi’nde bulundu. Şişli’de kurulan atölyede bir grup ressamla birlikte savaş resimleri yaptı. Ressam, Sanat tarihçisi Celal Esat Arseven ile birlikte Türk ressamları yapıtlarını sergilemek üzere Berlin ve Viyana’ya gitti (1917). Berlin’de iki yıl kaldı ve Corynth ve Liebermann atölyelerinde ve müzelerinde çalıştı. Galatasaray Sergileri’nde resim kişiliğini tanıtan sanatçı, bir süre resim öğretmenliği, Güzel Sanatlar Akademisi Müdür yardımcılığı ve Milli Eğitim Müfettişliği’ne tayin oldu. 1928 de Güzel Sanatlar Akademisi müdürü oldu. Ölümüne kadar bu görevde kaldı. Namık İsmail’in yapıtları, Resim Heykel Müzeleri’nde ve özel koleksiyonlarda yeralmaktadır.

1965 yılında Ankara’da doğdu.Çerkes, Şapsığ kökenlidir. 1986’da Gazi Üniversitesi Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. 1989’da Hacettepe Üniversite’si Resim Bölümü’nde Yüksek Lisans yaptı. 1994’de Güzel Sanatlar Mastır’ını (M.F.A) The New School for Social Research Person School of Design, (New York-ABD) okulunda yaptı. 1997’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Sanatta Yeterlilik yaptı . Aynı yıl doçent oldu. Halen Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. 7 kişisel sergi açan, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda karma sergiye katılan sanatçı, 4 ödülün sahibidir. Şeniz Aksoy, çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdürmektedir.

(1876-1944)
İstanbul’da doğdu. Babası Kafkasya’dan göçle gelen deniz ön yüzbaşı Çerkes İsmail Kaptan’dı. İlk eğitimini Aşık Paşa’da Hacı Ferhat Okulu’nda, orta eğitimini Öğretmen okulunda yaptıktan sonra Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girdi. 1897 de birincilikle mezun oldu. İstanbul’da kız ve erkek okullarında, Galatasaray Lisesi’nde resim öğretmenliği yaptı.1909’da kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldı.1904 Atina, 1909 Münih, 1910 Sofya ve Brüksel sergilerinde yapıtları sergilendi. Çeşitli ödüller ve madalyalar kazandı. 5. dönem Konya ve 6. Dönemde Siirt’ten milletvekili seçildi. Genellikle cami içi ve peysaj temalı yapıtları başta İstanbul, Ankara, İzmir Resim ve Heykel Müzeleri olmak üzere çeşitli müze kurum ve özel koleksiyonlarında yer almaktadır.

1945 yılında Umur Bey’de doğdu. Ailesi 1865 yıllarında Kafkasya’dan göç etmiş ve Balıkesir, Gönen ilçesi Karaağaçalan köyünü kurmuştur. Ubıh ve şapsığ kökenlidir. İlk öğrenimini Lapseki, İstanbul, Gönen’de tamamladı. 1961 Savaştepe İlköğretim Okulu’nu bitirdi. 1965 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi.1965-1973 Öğretmen Okullarında resim öğretmenliği yaptı.1975-1978 Devlet bursuyla Paris’te “Ecole Nationale Süperieure Des Beaux Arts” da Resim Uzmanlığı, “Ecole Des Hautes Etudes en Sciences Sociales” de Sanat Sosyolojisi öğrenimi gördü.1989-1990 Fransız Hükümeti’nin bursuyla Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya’da modern sanat müzelerinde incelemelerde bulundu. İkisi yurtdışında olmak üzere 30 kişisel sergi açtı. Yurtdışında ve Türkiye’de onlarca grup, karma, yarışmalı sergiye katıldı. Yarışmalardan yedi ödül aldı. Yapıtları; Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi, Anadolu Üniversitesi Resim Heykel Müzesi, Selçuk Yaşar Resim Müzesi, Gazi Üniversitesi Müzesi, birçok banka, kamu ve özel kolleksiyonda ve Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Yunanistan’da özel kolleksiyonlarda yer almaktadır. Sanatçı 1978-1998 yıllarında D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmıştır.Halen D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ders vermekte, İzmir-Narlıdere’deki özel atölyesinde çalışmaktadır.