KUZEY KAVKAZİYE’DE OSET BOY ADLARI ve SOYADLARI İSTATİSTİKLERİ

D. Polat Kubat

Osetya; Tegiyate, Kurtdata, Vollagir ve Digora; olarak 4 bölgeye ayrılıyor; bunlardan, Tegiyate aileleri, Daryal -Terık ve Gizeldon- Kuban arasındaki alanda derebeylik yaparak o bölgeyi egemenliklerine almışlardır.

Başlıca aileler şunlardır.

TAGİYATE

 1. Sılonota-Dudarevler
 2. Kunduhate-Kunduhavler
 3. Kanukkate-Kanukevler
 4. Sanata-Şaneyevler
 5. Tuganata-Tuganayevler
 6. Dzantiyata-Dzantiyevler
 7. Asbiyat ve Alikler-Tulatavler
 8. Mamsırate-Mamsırevler
 9. Kasohata-Aldatavler
 10. Thosdata-Thostovler

Tagiyatelerin egemen oldukları yerler Saniba, Dergafs, Nar, Kani, Lars, Ganal ve köylerinin halkıdır. Tagiyat Aldar (Prens) adını buradan aldılar.

KURTDATA

 1. Tsalıkgate-Tsalıkevler
 2. Teziyate – Teziyevler
 3. Yesıyate-Yesıyevler
 4. Gurıyate-Gurıyevler
 5. Huriyata-Huriyevler
 6. Tsopanata-Tsopanevler
 7. Ferniyata-Ferniyevler
 8. Shanata-Shanevler
 9. Totıkkata-Totikovler
 10. Dzodzıkkata-Dzodzıkkevler
 11. Kabolata-Arıshonevler
 12. Kargıyata-Kargievler
 13. Gayıtada-Gayıtovlar
 14. Basata-Basayevler
 15. Atsata-Atseyevler

Kurtdatalar da Taubi yani Dağ Beyleridir.

VALLAGIR

Osi Bagatır’ın öz evlatlarıdır ve asildirler.

 1. Serazanta
 2. Sidamanta
 3. Kusagonta
 4. Dzahilta
 5. Agudzata
 6. Basıkata
 7. Borata
 8. Urunta
 9. Dzugata
 10. Gabata
 11. Kaytukta
 12. Bıtarta
 13. Elbegta
 14. Gamaharta
 15. Dzıdzoyta
 16. Kırğuta
 17. Zengiyata
 18. Dzıbayta
 19. Dzukkata
 20. Revasta
 21. Bekazarta
 22. Madzata

İşte bu Vellagır aileleri bir kaç katına çıkabilir ve asıl Oset (Osi Bagatır’ın) kalıntıları bunlardır. Ardan Nehri’nin geldiği sarp dağların boğazlarında yaşamaktaydılar.

Anlaşılan Osi Bagatır, Gürcü Kralı Vahdang Gorg Aslan tarafından vurulup öldürüldükten sonra lidersiz, sahipsiz ve komutansız kalan bu cesur ulus, Attilaların, Cengizhanların savaşlarından topraklarından geri çekilerek, o sarp dağların derin yüzlerinde paslanıp, çürümüş kalmışlardır. Sonradan gelen Teganur Aldarların korumasında kalmışlardır.