MAHMUD CELALEDDİN PAŞA KİMDİR?

Mahmut Celaleddin Paşa (d. 1836- ö. Taif 8 Mayıs 1884) Osmanlı padişahı Abdülmecit’in kızı Cemile Sultan’ın eşiydi. Midhat Paşa’yla birlikte Abdülaziz’i tahttan indiren hükümet darbesine katıldı.

Mahmut Celaleddin Paşa 1858 yılında Abdülmecit’in kızı Cemile Sultan’la evlendi. Bu evlilikten 3 kız ve 3 erkek çocukları oldu. Mahmut Celaleddin Paşa kayınpederi Abdülmecit’ten sonra tahta çıkan Abdülaziz’in yönetimine karşı idi.

30 Mayıs 1876 tarihinde Midhat Paşa, şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi ve Hüseyin Avni Paşa’yla birlikte Abdülaziz’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan hükümet darbesine katıldı.

Ancak aynı yıl tahta geçen kayınbiraderi II. Abdülhamit Mahmut Celaleddin Paşa’yı kendisine tehdit olarak görmeye başladı. 27- 29 Haziran 1881 tarihleri arasında II. Abdülhamit’in emriyle kurulan Yıldız mahkemesi’nde Midhat Paşa ve diğer sanıklarla birlikte Abdülaziz’i öldürmekle suçlanarak idama mahkûm edildi.

İdam cezası II. Abdülhamit tarafından hapis cezasına çevrildi. Cemile Sultan’la olan nikahı padişah tarafından iptal edildi ve cezasını çekmek üzere Hicaz’daki Taif kentine gönderildi. Orada 3 yıl boyunca zor koşullar altında altında cezasını çekmekteyken 8 Mayıs 1884 gecesi Midhat Paşa’yla birlikte muhafızlar tarafından öldürüldü.