MAYKOP’TA BÜYÜK BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

AC Başkanlık Basın Bürosu
Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Adıgey başkanı Kumpıl Murat Adıge Cumhuriyeti filarmoni binası yanındaki arazinin düzenleme çalışmalarını konu edinen toplantıyı yönetti.

Söz konusu toplantıya; AC Kültür bakanı Awutle Yura, AC İmar, ulaşım ve komünal hizmetler bakanı yardımcısı Lafış Ramazan, Mıyekuape Belediye Başkanı Genadıy Mitrafanov, AC Devlet Filarmonisi genel müdürü Kule Muhammed, Mıyekuape belediyesi kent imarı ve mimarlık dairesi müdür yardımcısı Açumıj Madina da  katıldı.

Mıyekuape kenti ilgili kurumları ve belediye idari işler amirliği, AC başkanı Kumpıl Murata proje ile alakalı önerileri sundular. Mimari anlamda projeyi gözden geçirip bazı değişiklikler de yapıldı.

Adıgey başkanı; «Cumhuriyetimiz devlet Filarmonisi özel bir öneme haiz bina. Adıgeyin kültürel yaşamı ile alakalı pek çok etkinlik burada gerçekleştiriliyor. Binanın kendisi de yanındaki bu arazi de, kurumun bu büyük önemine uygun bir şekilde düzenlenmeli. Düzenlenen bu meydan, Mıyekuape merkezinde gerçekleştirdiğimiz bir dizi yenileme-güzelleştirme çalışmalarının bir parçası olacak. Filarmonin yanındaki bu arazinin farklı yaş gruplarından insanlara cazip olması için pek çok şeyin yapılması gerekiyor. », — dedi.

Projeye göre, yaya yolları, banklar, gece aydınlatmaları, milli nüveler ihtiva eden çevre düzenlemesi yapılacak, Söz konusu alan toplamda 13 bin metrekare.

Mimari kompozisyonunun merkezinde, bir meydan ve onu çevreleyen salıncakların da asılı olacağı beyaz pergola yer alıyor. Bu merkezin etrafında ise sakura, elma vb. ağaçlar dikilecek. Alanın Pobeda caddesi sınırında çiçek tarhı yer alacak. Çalışmaların, bu senenin yaz aylarında bitirilmesi ön görülüyor.

Adıgey başkanı, meydanın aydınlatmasında, Filarmoni binasının mühendislik komünikasyonunun değiştirilmesinde, video kameralarının yerleştirilmesinde, çiçek ve maki bitkileri sulama düzeneklerinde, sanatsal kollektiflerin sahne alabileceği meydanda yapılması gereken bir dizi çalışma için ilgililere talimatlar verdi.