METROPOL ÇERKESLERİNİN KARARSIZ KİTABI

Mutlu Antiçen

Mutlu Antiçen kimdir?

Doğum tarihi kesin bilinmiyor. Milyar yıl telaffuz edenler var ise de bugünkü veriler ışığında bin yıllardan bahsetmek demek daha gerçekçi olacaktır. Yaşamı boyunca ırktan ırka, toplumdan topluma, kültürden kültüre gezinmiş, bu gezinmeler esnasında pek çok değişim geçirmiş, etkileştiği ögeleri kah evirmiş, kah evrilmiş ve bir sentez ürün olarak bugüne değin gelmiştir. Sayısız yazıtlar yazmış, sayısız müzikler bestelemiş, sayısız labirentlerde kaybolmuştur. Sayısız senaryoda sayısız roller üstlenmiş, sıkça rolünü karıştırmış ama bunu sorun etmeden yaşantısını sürdüre gelmiştir.

Kişisel kariyeri boyunca edindiği sayısız eğitim ve deneyimin CV’sini parlatmakla birlikte kafasını daha çok karıştırdığı savındadır. Karşı girişim ve etkileşimlere rağmen tüm elementlerin işin doğası gereği eninde sonunda kararlı bir duruma indirgendiği gözlemine ilişkin sarsılmaz inancı, bir gün kendisinin de aynı dingin sularda gezineceği ihtimalini pekiştirmiştir zihninde… İşte o güne dek, arayışı sürecektir. Evli-bekar-çocuklu-çocuksuzdur.