MÜKEMMEL KÜLTÜR

ELBEG Murat Duman
11.03.2006

Sizce hangi kültür mükemmeldir? Bunun bir kıstası var mıdır? Neye göre mükemmeldir sizce, bir başka kültüre mi yoksa size göre mi?

Ya da mükemmel kültür var mıdır?

Kuzey Afrika’da yaşayan Amasvazi kabilesi arasında garip bir adet vardır. Yeniden evlenmek isteyen dul bir kadın garip bir evlenme ilanı usulüne başvurur. Başına yerleştirdiği bir lapa tasıyla aşağı yukarı dolaşır. Başındaki yemek, koca aradığının ilanıdır. Tasın içine iki kaşık konmuştur. Herhangi bir erkek bu kaşıklar sayesinde dulun pişirdiği yemeğin tadına bakabilir ve yemeğin tadına bakan kadına talip çıkmış sayılır.

Dünyada, saçlarına en fazla itina gösteren kadınlar Afrika’da Leone-dulin’de yaşarlar. Mendi adını taşıyan kabilenin kadınları her gün saçlarına, o zamana kadar kimsenin yapmadığı yeni ve orijinal bir biçim vermek mecburiyetindedirler. Bir kadın, saçını, bir diğerininki gibi tarayamayacağı gibi, başına önceden verilmiş bir model ve şekil de veremez. İşte saçlarına her gün yeni bir biçim oluşturmak zorunda olan bu kadınlar ömürlerinin büyük bir kısmını ayna yerine kullanılan subaşlarında geçirmektedirler.

Ateş adalarındaki kabilelerden birinde yüzmesini öğrenen erkekler ölüm cezasına çarptırılmaktadır. Böylelikle yüzmeyi öğrenme hakkına sahip kadınlarının hâkimiyeti altında kalmaları temin edilmiş olur.

Yukarıdaki yaşam biçimleri kimileri için saçma ve anlamsız gelebilir. Oysa bu davranışlar yıllar süren bir birikimin, yaşantının ürünüdür.

Her toplumun kendine özgü yaşam biçimi vardır. Toplumları birbirinden ayıran en önemli özelliklerdir bunlar.

Her toplumun sahip olduğu kültürel değerler kendisi için mükemmeldir, üstün özellikler taşır. Bazen olur ki başka kültürleri istemez, onlara elinden geldiğince kapalı olmaya çalışır.

Kendi kültürünüzün mükemmel olması demek, başka kültürlerin kötü olduğu anlamına gelmez.

Bir kültür başka bir kültüre göre mükemmel olamaz, ancak farklı olabilir. Kapalı toplumlarda çok sık rastlanan bir durumdur, farklılıkları reddetmek, yok saymak. Oysa farklılıklar birer zenginliktir.

Her kültür birer renktir. Renkleri ortaya çıkaranda ışıktır.

Işığınız hiç kaybolmasın…