NEXUŞ MUHAMED ŞİİRLERİ

NEXUŞ Muhamed
Çeviri: Atalık Rafet

DİASPORADAKİ ADİGELERE

Лъэп1къым
Адыгэ хэхэсхэм ядеж.

Mektupla gelen resimler;
beni en çok sevindiren –
Aydınlık yüzlerinizle
Karşılaşmış gibi oldum.
Doğrusu; mektubunuzu okumadan,Güzel yüzlerinize –
Bakıp oturmadan,
Ne güzel olurdu,
Selamlaşıp el sıkışarak,
Kucaklaşıp birbirimize bakarak,
Karşı karşıya durmuş olsak.
Onu da göreceğimize inanıyorum arkadaşlarım,
Benim gördüklerim –
Gerçek olsa!.. –
Hatırlıyorum hayalimde…
Oaşhamaxue’nin eteklerinde
Büyük bir düğün yaptık hep birlikte.
Kim için yapıyorduk?
Anavatana dönmeden
Evlenmeyeceğim diyen
Bir gencimiz için –
O kendini biliyor.
Anavatana dönene kadar bir damla bile
İnmeyecek boğazımdan diyende –
Kendini hatırlar herhalde.
Onların bir ümidi, sevinçleri var
O duygular,
Ana kucağına benzeyen
Anavatanın özlem dolu kucağında yatıyor.
– Bizleri Oaşhamaxue’nin
Azgın fırtınaları; kopardı yerimizden
Ovalara savurdu.
Dağları kaybedince
Gür ırmaklar,
Sürükleyerek
Yabancı topraklara getirdi.
Yakınıp;
Kalbimi kıranlarla
Birlikte Oşhamaxue’nin eteklerinde
Güzel düğünü
Yaparken
Duygulanıyor…
Ağlama sesimle uyanıyorum.
Ah o gerçek olsaydı,
Suya götürürdüm,
Düşmanımın köpeğini
O rüyaydı –
Hepside rüyaydı.
Kıymetli kardeşlerim
Sağlıcakla kalın hepiniz.
Sizin için canı rahat etmeyen
Arkadaşınız .
Yelgar Kaşif – Yıl 1973.

Not: 1973 yılında Türkiye’ye yaptığı geziden sonra yazdığı şiirlerden bir tanesi. -AR

 

NE İSTİYORSUN?

Сыт уызыхуер

– Уопсэур, ат1э нэгъуэщ1 сыт узыхуейр? –
Жэш псом си гъуса усэм сеуп1щ1ащ,
– Жомы1э ц1ык1у си гум и дунейр,
Абы гуф1эгъуи гуауи илъагъуащ.

Щыгуф1эм деж ар хэплъэу щ1эгупшыст
Мы щ1гум дэхуэхауэ тету хъуам,
Нэпс щрик1утк1и уэрэд нэху хуиуст,
Езыр хэмыту, насыпыф1эу хъуам

Нэхуш Мухьамэд

– Yaşıyorsun, daha ne istiyorsun? –
Her gece benimle olan şiirime sordum,
– Küçük olduğunu söyleme dünyamın,
O çok acı ve tatlı olaylar gördü.

Etrafa bakar düşünürdü sevinirken de,
Bu dünyada işi düzgün gitmeyenlere.
Aydınlık şiirler yazardı göz yaşı dökerken de,
Kısmetli olanların, aralarında olmadığı halde.

İNSAN OLUN

Mertliktir – doğruları gerçekleştirerek yaşamak!
Güzeldir – yumuşak kalple birlikte olursa akıl.
Değer verin kendiniz gibi olanın hayatına –
Sevgi dolu yaşayın!
Güzel yaşayın!

Kısmetleri bir değildir insanların:
Birinin karnı tok, diğeri boş kaşığı yudumlar,
Senin yapamadığını, hakkıdır yapsın başka insanlar-
O millet içinse!
O vatan içinse!

Bu dünyayı omuzlayıp götürebilen kimse çıkmadı,
Ümitlerinin hepsini yerine getirebilende olmadı,
Hayatın acı veya tatlı olaylarıyla karşılaştığınızda-
Adam gibi durun!
Adam gibi durun!